TÌM CÁC SỐ HỮU TỈ A,B,C BIẾT AB=2, BC=3,AC=54

     
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

ab=2; bc=3; ac=54

=> ab.bc.ac = 2.3.54

=> (abc)2= 324

=> (abc)2= 182= (-18)2

+) abc = 18

=> a = 18 : 3 = 6

=> b = 18 : 54 = 1/3

=> c = 18 : 2 = 9

+) abc = -18

=> a = -18 : 3 = -6

=> b = -18 : 54 = -1/3

=> c = -18 : 2 = -9

Vậy (a;b;c) là (6;1/3;9) hoặc (-6;-1/3;-9).

Bạn đang xem: Tìm các số hữu tỉ a,b,c biết ab=2, bc=3,ac=54


*

Nhân từng vế 3 đẳng thức ta được:

ab.bc.ac=2.3.54

=>(abc)^2= 324=18&2=(-18)^2

Với abc=18

Cùng ab=2=>c=9

Cùng bc=3=>a=6

Cùng ac=54=>b=1/3

Với abc=-18

Cùng ab=2=>c=-9

Cùng bc=3=>a=-6

Cùng ac=54=>b=-1/3

Vậy (a,b,c)=(6;1/3;9) và (-6;-1/3;-9)


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!

Ta có:ab.bc.ac=2.3.54

a^2.b^2.c^2=324

(a.b.c)^2=18^2

=>abc=18

Do đó:a=18:3=6

b=18:54=1/3

c=18:2=9

Vậy a=6;b=1/3;c=9


Từ đầu bài suy ra (abc)2 = 2.3.54 = 324 bắt buộc abc = 18 hoặc – 18Nếu abc = 18, kết hợp với từng đk bài ra tađược a = 6, b= 1/ 3, c = 9Tương tự nếu abc = – 18 thìa = – 6, b = – 1/3, c = – 9


ab.bc.ac=(abc)2= 2.3.54 =182=> abc =18 hoặc abc =-18+Nếu abc = 18 => c = 18/ab =18/2 =9 b= 18/ac =18/54 =1/3 a = 18/bc =18/3 =6+Nếu abc =-18 => a =-18/bc =-18/3 =-6 b =-1/3 c...

ab.bc.ac=(abc)2= 2.3.54 =182=> abc =18 hoặc abc =-18

+Nếu abc = 18 => c = 18/ab =18/2 =9

b= 18/ac =18/54 =1/3

a = 18/bc =18/3 =6

+Nếu abc =-18 => a =-18/bc =-18/3 =-6

b =-1/3

c =-9


(left{eginmatrixab=2\bc=3\ac=54endmatrix ight.Rightarrowleft(abc ight)^2=2cdot3cdot54=324)(Rightarrowleft<eginmatrixabc=sqrt324\abc=-sqrt324endmatrix ight.Rightarrowleft<eginmatrixabc=18\abc=-18endmatrix ight.)Nếu abc = 18(Rightarrowleft{eginmatrixc=dfrac182=9\a=dfrac183=6\b=dfrac1854=dfrac13endmatrix ight.)Nếu abc =...

Xem thêm: Tập Xác Định Là Gì ? Chi Tiết Về Tập Xác Định Mới Nhất 2021 Tập Xác Định Là Gì


(left{eginmatrixab=2\bc=3\ac=54endmatrix ight.Rightarrowleft(abc ight)^2=2cdot3cdot54=324)

(Rightarrowleft<eginmatrixabc=sqrt324\abc=-sqrt324endmatrix ight.Rightarrowleft<eginmatrixabc=18\abc=-18endmatrix ight.)

Nếu abc = 18

(Rightarrowleft{eginmatrixc=dfrac182=9\a=dfrac183=6\b=dfrac1854=dfrac13endmatrix ight.)

Nếu abc = -18

(Rightarrowleft{eginmatrixc=-dfrac182=-9\a=-dfrac183=-6\b=-dfrac1854=-dfrac13endmatrix ight.)

Vậy (left(a,b,c ight)=left(-6;-dfrac13;-9 ight);left(6;dfrac13;9 ight))


Đúng(0)
Đạt Trần
Đúng(0)

Tìm số hữu tỉ a,b,c. Biết ab=2; bc=4; ac=54

​​​​​​(Đây là bài thi học tập kì 1 trường mình đấy)(bài cuối)


#Toán lớp 7
4
Hoàng Phúc

ab=2(1)

bc=4(2)

ac=54(3)

nhân từng vế 3 đẳng thức ta được:

(abc)^2=2.4.54=432=...^2

bạn từ tính tiếp.k ko tất cả máy tính


Đúng(0)
Nguyễn Ngọc Quý

ab = 2 ; bc = 4 ; ac = 54

ab . Bc = a.b.b.c = a.c.b2= 2.4 = 8

54.b2= 8 b2= 8 : 54 = 4/27

b2= 4/ 27 (vô lí)

Vậy không có số hữu tỉ b


Đúng(0)

Tìm những số hữu tỉ a,b,c biết : ab=c, bc=4a, ac=9b


#Toán lớp 7
1
*
>" onerror="this.src="https://bibun.vn/a-b-2/imager_6_12575_700.jpg"" />
Member lỗi thời :>>
Ta có :ab = c ; bc = 4a ; ac = 9b=> ab . Bc . Ac = c . 4a . 9b=> ( abc )2 = 36 a . B . CVới abc ≠ 0=> abc = 36 , nhưng mà ab = c=> c2 = 36 => c ∈ -6 ; 6 Vì abc = 36 mà lại bc = 4a=> 4a2 = 36 => a2 = 9=> a ∈ -3 ; 3 Vì abc = 36 cơ mà ac = 9b=> 9b2 = 36=> b2 = 4 => b ∈ -2 ; 2 Với abc = 0Xét a = 0 nhưng mà ab = c ; bc = 4a ; ac = 9b=> a = b = c = 0Xét b = 0 , tương tự ta cũng suy ra được a = b = c = 0Xét c = 0 , ta cũng suy ra được a = b = c = 0~~Học...

Xem thêm: 1 Ngày Nên Uống Bao Nhiêu Sữa Tươi Không Đường, Bà Bầu Uống Sữa Tươi Không Đường Có Tốt Không


Đọc tiếp

Ta gồm :

ab = c ; bc = 4a ; ac = 9b

=> ab . Bc . Ac = c . 4a . 9b

=> ( abc )2 = 36 a . B . C

Với abc ≠ 0

=> abc = 36 , mà lại ab = c

=> c2 = 36 => c ∈ -6 ; 6

Vì abc = 36 nhưng bc = 4a

=> 4a2 = 36 => a2 = 9

=> a ∈ -3 ; 3

Vì abc = 36 mà ac = 9b

=> 9b2 = 36

=> b2 = 4 => b ∈ -2 ; 2

Với abc = 0

Xét a = 0 mà ab = c ; bc = 4a ; ac = 9b

=> a = b = c = 0

Xét b = 0 , giống như ta cũng suy ra được a = b = c = 0

Xét c = 0 , ta cũng suy ra được a = b = c = 0

~~Học tốt~~


Đúng(0)

Tìm các số hữu tỉ a, b, c hiểu được :

ab = c, bc = 4a, ac = 9b


#Toán lớp 7
0

Tìm những số hữu tỉ a, b, c biết rằng:

ab = c, bc = 4a, ac = 9b


#Toán lớp 7
0

Tìm những số hữu tỉ a,b,c biết rằng:

a)ab=c; bc=4a, ac=9b


#Toán lớp 7
1
nguyễn đức dũng
Ta bao gồm :ab.bc.ac=c.4a.9b=>​a^2.b^2.c^2=(4.9).(a.b.c)=>(a.b.c)^2=36.abc=>(abc)^2-36.abc=0=>abc.(abc-36)=0+)abc=0=>hoặc a=0=>b=c=0 hoặc b=0=>a=c=0 hoặc c=0=>a=b=0+)abc-36=o=>c^2=36=>c=+-6 4a^2=36=>a=+-3 9b^2=36=>b=+-2Vậy:+a=b=c=0 +a=3;b=2;c=6 ...
Đọc tiếp

Ta tất cả :ab.bc.ac=c.4a.9b

=>​a^2.b^2.c^2=(4.9).(a.b.c)

=>(a.b.c)^2=36.abc

=>(abc)^2-36.abc=0

=>abc.(abc-36)=0

+)abc=0=>hoặc a=0=>b=c=0

hoặc b=0=>a=c=0

hoặc c=0=>a=b=0

+)abc-36=o=>c^2=36=>c=+-6

4a^2=36=>a=+-3

9b^2=36=>b=+-2

Vậy:+a=b=c=0

+a=3;b=2;c=6

+a=-3;b=-2;c=6


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sử Địa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học trực tuyếnbibun.vn


Học liệuHỏi đáp
Các khóa học rất có thể bạn quan tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng