Language focus unit 1: a day in the life of

     

Phần trọng tâm kiến thức và kỹ năng của unit này nói về về cách phát âm /I/ cùng /i:/trong giờ đồng hồ Anh, cũng tương tự ôn tập về thì hiện tại đơn, trạng trường đoản cú chỉ gia tốc và thì thừa khứ đơn. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng và kết cấu cần xem xét cũng như hướng dẫn giải bài xích tập vào sách giáo khoa.


*

I. Từ vựng

Realise: nhấn raCatch: bắt, chụp

II. Kết cấu cần lưu giữ ý

Âm /I/ trong tiếng Anh là một trong nguyên âm, là vạc âm ngắn của chữ cái “i”Âm /i:/ trong giờ Anh là 1 trong nguyên âm, là vạc âm dài của chữ cái “i”

III. Giải đáp giải bài bác tập

1. Pronunciation

Listen and repeat:

/I/

Hit: đánhBit: cắnLittle: ítKick: đáClick: nhấp chuộtInterest: hứng thú

/i:/

Heat: nhiệtBeat: đánhMeat: thịtRepeat: đề cập lạiRead: đọcEaten: ăn

Pratise these sentenes:

1. Is he coming khổng lồ the cinema? (Anh ấy tất cả đến rạp chiếu phim không?)2. We’ll miss the beginning of the film (Chúng tôi đang lỡ phần bắt đầu của bộ phim)3. Is it an interesting film, Jim? (Nó liệu có phải là một tập phim hay không, Jim?)4. The beans và the meat were quite cheap. (Hạt đậu cùng thịt hơi là rẻ)5. He’s going khổng lồ leave here for the Green Mountains. (Anh ấy sẽ bong khỏi đây do Green Mountain)6. Would you lượt thích to have meat, peas & cheese? (Bạn có thích món thịt, đậu với phô mai?)

2. Grammar and vocabulary:

Exercise 1: Complete the blanks in the passage Use the correct simple present form of the verbs in the box. (There are more verbs than needed và you will have lớn use some verbs more than once).

Bạn đang xem: Language focus unit 1: a day in the life of

Điền những chỗ trống ở đoạn văn. Sử dụng dạng hiện lai đối kháng đúng của những động từ trong khung. (Có các động từ bỏ hơn phải dùng với em sẽ cần dùng một vài hễ từ hơn một lần.)

Fishing (1)……is….my favourite sport. I often (2) ……fish….for hours without catching anything. But this does not (3) ……worry….me. Some fishermen (4)……are….unlucky. In stead of catching fish, they (5)……catch…. Old boots & rubbish. I (6)…am…….even less lucky. I never (7)……catch….anything – not even old boots. After having spent whole mornings on the river, I always (8)……go….home with an empty bab. “You must (9)……give up….fishing!”, my friend (10)……says….”It ‘s waste of time.” But they don’t (11)…realise……that I (12)……am…..not really interested in fishing. I’m ony interested in sitting on a boat, vị nothing at all.

Exercise 2: Put each of these adverbs of frequency in its appropriate place in the sentences below.

Xem thêm: Top 20 Hai Thửa Ruộng Thu Hoạch Được 3 Tấn 2 Tạ Thóc, Hai Thửa Ruộng Thu Được 3 Tấn 2 Tạ Thóc

(Viết từng trạng từ bỏ năng diễn này ở chỗ thích thích hợp ờ những câu dưới đây.)

He usually / always / sometimes / often gets up early.She is never / occasionally / often late for school.Lan usually / often practises speaking English.Thao is always a hard-working student.

Xem thêm: “ Cách Mạng Trắng Ở Ấn Độ ? Cách Mạng Xanh Và Cách Mạng Trắng Ấn Độ

Exercise 3: Supply Ihe correct past simple form of the verbs in brackets. (Viết dạng thừa khứ 1-1 đúng của những động từ trong ngoặc.) Later in the aftenoon, the boys put up their tents in the middle of a field. As soon as this (1)…was done….., they (2)…cooked…..a meal over an xuất hiện fire. They (3)…were…all hungry & the food (4)…smelt…good. After a wonderful meal, they (5)…told…stories & (6)…sang…songs by the campfire. But some time later it (7)…began…to rain. The boys (8)…felt…tired so they (9)…put down…the fire và (10)…creeped…into their tent. Their sleeping-bags were warm và confortable, so they all (11)…slept... Soundly. In the middle of the night two boys (12)…woke…up and began shouting. The tent (13)…was…full of water. They al (14)…leapt…out of their sleeping-bags and (15)…hurried…outside. It was raining heavily and they (16)…found…that a stream had formed in the field. The stream (17)…wound…it way across the field and then (18)…flew…right under their tent.