Unit 7 lớp 11 speaking

     

Tiếng Anh 11 new Unit 7 Getting Started - Khởi động

Tiếng Anh 11 mới Unit 7 Language - Ngôn ngữ

Tiếng Anh 11 new Unit 7 Reading - giao tiếp và văn hoá

Tiếng Anh 11 mới Unit 7 Speaking - Hội thoại

Tiếng Anh 11 new Unit 7 Listening - bài nghe

Tiếng Anh 11 mới Unit 7 Writing - bài viết

Tiếng Anh 11 bắt đầu Unit 7 Looking Back - Củng cố

Tiếng Anh 11 bắt đầu Unit 7 Project - kỹ năng nhóm


1. Unit 7 Lớp 11 Speaking Task 1

2. Unit 7 Lớp 11 Speaking Task 2

3. Unit 7 Lớp 11 Speaking Task 3

4. Unit 7 Lớp 11 Speaking Task 4

5. Unit 7Lớp 11 Speaking Task 5

6. Bài xích tập trắc nghiệm Speaking Unit 7 Lớp 11

7. Hỏi đáp speaking Unit 7 Lớp 11


Match the phrases with the descriptions to make sentences. (Ghép các cụm từ dưới với phần biểu thị để chế tác thành câu hoàn chỉnh.)


1. An undergraduate studenta. Goes to lớn a foreign country to study for a period as a part of programme between two institutions
2. Distance learning or educationb. Allow students to manage their study schedule as long as they gain enough credits as required
3. An exchange studentc. Follow a course of study that leads to lớn a bachelor"s degree
4. A credit - based coursed. Is a network of servers on the internet, used khổng lồ store, manage & process data
5. The cloud

e. Allow the students to work on their own at trang chủ or at the office, and access materials and communicate with tutors và other students over the computer network


Bài dịch cùng câu vấn đáp chi tiết:

1. C 2. E 3. A 4. B 5. D 

Bài dịch: 1. Sinh viên đh - sau một khóa học trình độ dẫn đến bởi cử nhân2. Huấn luyện và đào tạo từ xa - có thể chấp nhận được sinh viên tự làm việc tại đơn vị hoặc trên văn phòng, tiếp cận các tài liệu và tiếp xúc với giáo viên và sinh viên khác qua mạng thiết bị tính.3. Sinh viên theo học lịch trình trao đổi giảng dạy - đi mang lại một nước ngoài để tiếp thu kiến thức trong một khoảng thời gian như một phần của một công tác giữa nhị tổ chức.4. Khóa học theo học chế tín chỉ - chất nhận được sinh viên cai quản tiến độ học tập của họ miễn là họ đóng được đủ những khoản theo yêu thương cầu.5. Thương mại & dịch vụ lưu trữ đám mây - là 1 mạng lưới những máy công ty trên Internet, được áp dụng để lưu trữ, thống trị và xử trí dữ liệu.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 11 speaking


Choose the correct phrases (a-f) khổng lồ complete the conversation. (Chọn những cụm tự đúng độc nhất vô nhị từ a-f để chấm dứt đoạn hội thoại.)

A. I"d ratherB. the best choice for usC. there are different choices for usD. one more thing khổng lồ considerE. would you preferF. prefer online & distance coursesKevin: Hi, everyone. Our discussion topic today is further education. Minh. Would you lượt thích to start?Minh: Well, I think entering university after graduating from secondary school will be (1)________ Higher education will provide us with moreknowledge và critical thinking skills. Moreover, a bachelor’s degree will help us to lớn find a job more easily.Kevin: How about you, Anna, which option (2)_________ ? Vocational or academic courses?Anna: Well, (3)__________ take career-based courses. I think I need some skills for getting a job first. Then I can decide whether I want to pursue an undergraduate degree or not.Mai: I totally agree with Anna. Now there are also part-time courses, which allow young people to pursue further education while working. We can study independently và pay our tuition fees.Anna: That s right. I (4)__________ . With the development of the Internet, we don’t need lớn be campus-based students. We can work và study simultaneously.Mai: Is that what we gọi cloud’ learning?Anna: Yes. It s a new term. Moreover, most of the courses are now credit-based, which brings more flexibility in the programme schedule.Minh: (5)__________ is the availability of student exchange programmes. These are excellent opportunities for students khổng lồ travel to lớn earn credits, broaden their knowledge or experience new cultures.Kevin: So, in summary, (6)_________ in further education - campus or cloud-based, full-time or part-time courses, & exchange programmes. We re so lucky!

Bài dịch cùng câu trả lời chi tiết: 

1. b 2. e 3. 4. f 5. d 6. c

Bài dịch: Kevin: Chào đều người. Công ty đề trao đổi của bọn chúng tôi lúc này là huấn luyện và đào tạo thêm. Minh, bạn có nhu cầu bắt đầu?Minh: À, tôi nghĩ về trường đh sau khi giỏi nghiệp trung học tập sẽ là sự lựa chọn tốt nhất có thể cho bọn chúng tôi. Giáo dục đh sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều kỹ năng và kiến thức và khả năng tư duy phê bình. Hơn nữa, bởi cử nhân sẽ giúp công ty chúng tôi tìm được việc làm dễ ợt hơn.Kevin: Còn bạn, Anna, chắt lọc nào bạn thích? các khoá dạy nghề giỏi học vấn?Anna: À, Tôi mê thích những khóa đào tạo và huấn luyện chuyên nghiệp. Tôi cho rằng tôi cần một trong những kỹ năng để có được một các bước đầu tiên. Sau đó, tôi rất có thể quyết định xem tôi mong muốn theo học bởi cử nhân giỏi không.Mai: Tôi hoàn toàn gật đầu với Anna. Bây chừ còn có các khóa học bán thời gian, cho phép thanh thiếu niên thường xuyên học tập trong những khi làm việc. Chúng ta có thể học chủ quyền và trả học tập phí.Anna: Đúng rồi. Tôi thích các khóa học tập trực đường và tự xa hơn. Cùng với sự trở nên tân tiến của Internet, công ty chúng tôi không cần được là sv trong khuôn viên. Bạn cũng có thể làm vấn đề và học tập đồng thời.Mai: Đó là chiếc mà chúng ta gọi là "đám mây" học tập?Anna: Vâng. Đó là một thuật ngữ mới. Rộng nữa, phần nhiều các khóa huấn luyện đều dựa vào học phí, đem đến sự linh hoạt hơn trong kế hoạch trình của chương trình.Minh: Một điều nữa đề nghị xem xét là sự sẵn có của những chương trình hiệp thương sinh viên. Đây là những cơ hội tuyệt vời mang đến sinh viên đi dàn xếp để kiếm được học phí, không ngừng mở rộng kiến thức hoặc trải nghiệm hầu hết nền văn hoá mới.Kevin: Vậy, tóm lại, có không ít lựa chọn không giống nhau cho bọn họ trong công tác giáo dục tiếp đến - những khóa học tập tại ngôi trường hoặc bên trên đám mây, toàn thời hạn hoặc phân phối thời gian, và các chương trình trao đổi. Shop chúng tôi rất may mắn!


Read the conversation again và answer the questions. (Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi.)

1. Why does Minh think that entering university after secondary school is the best choice?2. Why does Anna prefer career-based courses?3. What are the modes of attendance mentioned in the conversation?4. What is one of the advantages of ‘cloud7 learning?5. How can credit-based courses benefit students?

Bài dịch cùng câu vấn đáp chi tiết: 

1. Why does Minh think that entering university after secondary school is the best choice?Because education will help students lớn gain more knowledge & critical thinking skills & a bachelor’s degree will help them to find a job more easily.

2. Why does Anna prefer career-based courses?Because students need some skills for getting a job before they can decide if they want lớn pursue and undergraduate degree or not.

Xem thêm: Top 9 Hậu Quả Của Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2, Hậu Quả Của Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai

3. What are the modes of attendance mentioned in the conversation?They are campus-based, part-time, full-time, & online.

4. What is one of the advantages of‘‘cloud’" learning? “Cloud” learning allows students lớn work & study simultaneously.

5. How can credit-based courses benefit students?They provide students with more flexible programmes and schedules.

Bài dịch: 1. Tại sao Minh lại cho rằng theo học đh sau khi giỏi nghiệp trung học là lựa chọn xuất sắc nhất?Bởi vì giáo dục đào tạo đại học sẽ giúp sinh viên tất cả thêm kỹ năng và tài năng tư duy phê bình và bằng cử nhân để giúp họ tìm được việc làm dễ ợt hơn.2. tại sao Anna ham mê lựa chọn các khoá học hướng nghiệp hơn?Bởi bởi vì sinh viên cần một số kỹ năng để có được một công việc trước lúc họ rất có thể quyết định xem người ta có nhu cầu theo mang bằng đh hay không.3. cách thức tham gia những khoá học được nói trong đoạn đối thoại là gì?Họ là dựa vào cơ sở, buôn bán thời gian, toàn thời gian, với trực tuyến.4. Một vào những ưu điểm của đào tạo và giảng dạy trực đường dựa trên công nghệ điện toán đám mây là gì?Học "Cloud" cho phép học sinh thao tác làm việc và học hành đồng thời.5. các khoá học theo học chế tín chỉ hữu ích cho học sinh như chũm nào?Họ cung cấp cho sinh viên những chương trình và lịch trình hoạt bát hơn.


Work in groups of four. Practice the conversation. (Tập nói lại đoạn hội thoại theo nhóm tư học sinh.)


Work in groups of four. Discussion your choices và preferences for further education. Use the expressions in the conversation. (Làm bài bác tập theo nhóm tứ học sinh. Bàn thảo các gạn lọc và ưu tiên của em so với giáo dục xẻ túc. Sử dụng những cách diễn đạt có trong đoạn hội thoại.)

I have decided to lớn enter university after graduating from secondary school for the following reasons:It doesn"t mean that I will get a job easily if I have an university degree but it will mở cửa up more options to me.It is the only way for me lớn follow my dream of being a doctor. If you want to lớn get a career, not just a job, you must have a degree which allows you to lớn progress in your career faster than without a degree.With degrees, I can track my career, I can work at a higher level, then I can earn more money.Studying for a decree teaches me to lớn be an independent thinker, how lớn work in a team, how khổng lồ communicate well with others...

Bài dịch: 

Tôi đã ra quyết định vào trường đại học sau khi tốt nghiệp trung học vì chưng những vì sao sau:Không tức là tôi sẽ sở hữu được câu hỏi làm một cách thuận lợi nếu tôi gồm bằng đại học nhưng nó sẽ xuất hiện thêm thêm những lựa chọn mang lại tôi.Đó là biện pháp duy nhất để tôi tiến hành ước mơ trở thành bác bỏ sĩ của mình. Nếu bạn muốn có một nghề nghiệp, chúng ta phải có bởi cấp được cho phép bạn tiến bộ trong sự nghiệp nhanh hơn mà không tồn tại bằng cấp.Với bằng cấp, tôi hoàn toàn có thể theo sự nghiệp của mình, tôi có thể làm việc ở chuyên môn cao hơn, kế tiếp tôi rất có thể kiếm được không ít tiền hơn.Học một sắc lệnh dạy dỗ tôi thành một nhà tứ tưởng độc lập, làm cầm cố nào để làm việc và một đội, làm nỗ lực nào để giao tiếp tốt với những người khác ...

Như vậy là những em sẽ xem qua bài bác giảng phần Unit 7 further education - speaking lịch trình Tiếng Anh lớp 11 bắt đầu về giáo dục bậc cao. Để củng cố kỹ năng bài học tập mời những em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 11 new Speaking.

Xem thêm: Android Tivi Sharp 2T - Android Tivi Sharp 32 Inch 2T


Câu 1:Read the passage about international students in Viet Nam, và then answer the questions.Viet phái nam is changing university enrolment requirements khổng lồ make it easier for foreign students khổng lồ study at its universities. Previously, foreign students were required to lớn take university entrance examinations in Vietnamese, making it difficult if not almost impossible for non-Vietnamese-speaking foreign students to apply.International student enrolment is one of the criteria to rank Vietnamese universities. Attracting foreign students is also a way for Vietnam to promote Vietnam"s education to the world.The leading universities in Viet phái mạnh enrol undergraduate & graduate international students every year. Most are from the Asia Pacific region including China, Japan, Korea, Australia, Laos, Cambodia & Thailand, while a few come from the United States & Europe. Most of the international students study Vietnamese studies, Vietnamese literature or South East Asian studies, which makes Viet nam the best destination for them.The leading institutions such as Viet nam National Universities in Ha Noi and Ho đưa ra Mirth City, which have a tradition of hosting international students, run preparatory courses in Vietnamese for foreign students. However, it"s widely recognized that if these universities bởi not have programmes taught in English, they have a challenge lớn enroll international students.

Why was it very difficult for foreign students lớn study at Vietnamese universities?


A.Because they were required lớn take university entrance examination in Vietnamese B.Because they didn"t need khổng lồ take university entrance examination in Vietnamese C.Because they were forced to lớn take university entrance examination in Vietnamese D.Because they were required lớn take university entrance examination in English
A.It is a priority khổng lồ rank Vietnamese universitiesB.It is one the criteria lớn rank Vietnamese universitiesC.It is a system khổng lồ rank Vietnamese universitiesD.It is one reasons lớn rank Vietnamese universities

Câu 3 - Câu 5: xem trắc nghiệm để thi online


Nếu tất cả gì không hiểu các em hoàn toàn có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HOCTAP247 làm việc mục Hỏi đáp và để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển hẳn qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 


Tiếng Anh xuất xắc Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là 1 trong ngôn ngữ German Tây, được nói tự thời thời Trung cổ tại Anh, ngày nay là lingua franca toàn cầu.Từ English bắt nguồn từ Angle, giữa những bộ tộc German vẫn di cư đến Anh (chính từ "Angle" lại khởi nguồn từ bán đảo Anglia (Angeln) mặt biển Balt)

Lớp 11 - Năm trang bị hai ở cung cấp trung học phổ thông, gần cho năm cuối cấp yêu cầu học tập là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhất. Nghe các đến định hướng sau này rồi học tập đại học. Ôi thỉnh thoảng thật là sợ, hoang mang nhưng những em hãy trường đoản cú tin với tìm dần dần điều mà mình thích là sau này nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng đúng theo mã bớt giáGiải Hóa học