Language focus unit 2: clothing

     

Unit 2: Clothing

1. Work with a partner. Read the dialogue/ (Các chúng ta hãy thực hành với một chúng ta cùng học. Đọc đoạn hội thoại sau:)

Hướng dẫn dịch:

Nga: Đến xem tập ảnh của mình đi.

Bạn đang xem: Language focus unit 2: clothing

Mi: Đẹp quá! cô nàng này là ai vậy?

Nga: À! Đó là Lan, bạn cũ của chính mình đấy.

Mi: các bạn quen cô ấy thọ chưa?

Nga: mình đã quen cô ấy 6 năm rồi.

Mi: cách đây không lâu bạn có gặp mặt cô ấy không?

Nga: Không. Tôi đã không gặp gỡ cô ấy từ thời điểm năm 2003. Cô ấy đưa tới thành phố hồ chí minh với gia đình từ đấy.

Now use the information in the table lớn make similar dialogues/ (Bây giờ sử dụng những thông tin trong bảng sau đây để triển khai những bài bác hội thoại tương tự:)

Lời giải:

a) Lan - old friend

A: vị you know this girl?.

B: No, but she looks pretty, what is her name?

A: This is Lan, my old friend.

A: Old? How long have you known her?

B: I have known her for six years, she’s my old neighborhood.

A: Where is she now?

B: She is in Canada now, she gone there to lớn study abroad since 2003.

A: do you often contact her?

B: Not so much, we just call for each other twice a week.

b) quang đãng - brother"s friend

A: Look at these photographs I took last year.

B: They are so beautiful! Who"s this boy?

A: Ah! It"s Quang, my brother"s friend.

B: How long have you known him?

A: I"ve known her for seven months.

A: How did you know him?

B: I met him when I went khổng lồ a các buổi party with my brother.

B: Have you seen him recently?

A: No, I haven"t seen him since January. He went to Ho đưa ra Minh thành phố with his parents.

c) Hoa - new friend

A: What vì you think about this girl?

B: Lovely! Who"s this girl?

A: Ah! It"s Hoa, my new friend.

B: How long have you known her?

A: I"ve known her for three weeks.

B: Where did you meet her?

A: I met her at a small coffee shop on Tran Hung Dao street.

B: Have you seen her lately?

A: No, I haven"t seen her since Monday. She"s gone on holiday with her family to da Nang for 2 weeks.

2. Work with a partner. Imagine you và your partner are visitting Ho đưa ra Minh City. Ask & answer questions about the things you have done. Use the present prefect tense of the verbs in the box/ (Sau đây các bạn hãy thực hành thực tế cùng một chúng ta cùng học. Hãy tưởng tượng rằng bạn và chúng ta cùng lớp đang thăm quan tp Hồ Chí Minh tiếp đến hỏi với trả lời câu hỏi về đa số gì mà các bạn đã làm. Cần sử dụng thì hiện tại chấm dứt với phần đa động từ trong khung dưới đây:)

Lời giải:

- Have you seen Giac Lam Pagoda yet?

Yes, I"ve already seen it.

- Have you eaten Vietnamese food yet?

Yes, I have tried some Vietnamese street food.

 

- Have you been lớn the Reunification Palace yet?

Yes, I have. It looks so beautiful.

- Have you eaten in a vegetarian restaurant yet?

No, I haven"t, but I"ll try it sometime.

- Have you seen the Zoo & Botanical Gardens yet?

Yes, I"ve already seen them.

- Have you eaten Chinese food yet?

Yes, I think it"s very delicious.

- Have you checked in at Dam Sen Amusement Park yet?

Yes, I"ve already been there before.

- Have you eaten French food yet?

Yes, it"s very tasty especially French bread.

3. Work with a partner. Ask và answer questions about each of the items in the box./ (Bây giờ chúng ta hãy thực hành thực tế với chúng ta cùng học. Hỏi và trả lời về từng một cụ thể trong bảng sau:)

Lời giải:

comic

A: Have you ever bought a comic?

B: Yes, I have.

Xem thêm: Tìm Hiểu Màu Xanh Là Màu Gì Và Các Loại Màu Xanh Lá Cây, Ứng Dụng Của Màu Xanh Trong Đời Sống Hàng Ngày

A: Where did you last bought it?

B: Last Sunday at a comic shop.

A: How was it?

B: It was amazing.


computer

C: Have you ever used a computer?

D: Yes, I have, I used a computer at my secondary school.

C: What can you vì with a computer?

D: A lot of interesting things such as: learning math, learning informatics, watching video, listening to lớn music,…

supermarket

E: Have you ever gone to a supermarket?

F: Yes, I have.

E: When did you last go there?

F: Saturday before last.

E: What did you bought?

F: I bought some materials to make cakes

volleyball

G: Have you ever played volleyball?

H: Yes, I have.

G: When did you last play it?

H: I played it with my friends last weekend.

G: Where did you play it?

H: I played it at my school’s yard

G: Is it your favorite sport?

H: Yes, it is.

G: I see. Vị you often play it?

H: Yes. I usually play it with my friends.

Singapore

I: Have you ever been to Singapore?

J: No, I haven"t.

I: Do you know anything about Singapore?

J: I just know it’s a island-city & Singapore’s capital is also named Singapore

I: Do you want lớn go there?

J: Yes, of course, but I haven"t had any occasion.

movies

K: Have you ever gone to the movies?

L: Yes, I have. I love it, I love watching movies about super heroes và robots.

K: When did you last watch a movie at movie theatre?

L: Last weekend with my brother.

elephant

M: Have you ever ridden an elephant?

N: No, I haven"t.

M: bởi you like to ride it?

N: Yes. I hope I"ll have an occasion to ride it.

M: do you think if it’s hard to ride a elephant?

N: Yes, but I think I can do it, I just need time to practice

durian

O: Have you eaten a durian?

H: Yes, I have.

O: What do you think about its smell?

H: I know a lot of people can’t stand with its smell, but for me, I think it’s quite good

O: When did you last eat it?

H: Last month. When I visited my uncle

4. Read the first sentence & then complete the second sentence with the same meaning. Use the passive form./ (Các các bạn hãy dùng từ lời giải viết lại câu đề bài xích cho làm sao cho nghĩa không thay đổi (sử dụng dạng bị động).)

Example:

They sell jeans all over the world.

=>Jeans are sold all over the world.

a. Jean cloth was made from cotton in the 18th century.

b. Rice is grown in tropical countries.

c. Five million bottles of champagne ill be produced in France next year.

d. A new style of jeans has just been introduced in the USA.

e.

Xem thêm: Top +99 Bức Ảnh Gái Đẹp Và Bánh Sinh Nhật Và Gái Đẹp, Top 20 Ảnh Gái Xinh Chúc Mừng Sinh Nhật Đẹp Nhất

Two department stores have been built this year.

5. Change the sentences from the active into the passive./ (Chuyển các câu dữ thế chủ động sau quý phái dạng bị động:)