Bài 1 trang 14 sgk hóa 9

     
*

*

Bài 3 : Tính chất hóa học của axit

Bài 1 (trang 14 SGK Hóa 9)

Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết những phương trình hóa học của phản ứng điều chế magie sunfat.

Lời giải:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Xem toàn bộ: Giải Hóa 9: bài bác 3. Tính chất hóa học của axit