Bài 1 trang 6 sgk hóa 9

     

Hướng dẫn giải bài xích 1: đặc điểm hóa học tập của oxit. Khái quát về sự phân các loại oxit, sách giáo khoa chất hóa học 9. Nội dung bài bác Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 6 sgk chất hóa học 9 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học, … gồm trong SGK sẽ giúp đỡ các em học sinh học tốt môn hóa học lớp 9, ôn thi vào lớp 10 THPT.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 6 sgk hóa 9

Lý thuyết

I. đặc điểm hóa học của oxit

1. Oxit bazơ có những đặc điểm hóa học nào?

a) tính năng với nước: một số oxit bazơ chức năng với nước sản xuất thành dung dịch bazơ (kiềm).

Thí dụ:

Na2O + H2O → 2NaOH

BaO + H2O → Ba(OH)2

Những oxit bazơ công dụng với nước và do đó cũng chảy được nội địa là: Na2O, K2O, CaO, BaO, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO.

b) tính năng với axit:

Oxit bazơ + axit → muối + nước

Thí dụ: BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

c) tác dụng với oxit axit: một vài oxit bazơ, là phần lớn oxit bazơ chảy trong nước tác dụng với oxit axit tạo ra thành muối.

Thí dụ: CaO + CO2 → CaCO3

2. Oxit axitcó những đặc điểm hóa học nào?

a) công dụng với nước: những oxit axit công dụng với nước chế tác thành hỗn hợp axit.

Thí dụ: SO3 + H2O → H2SO4

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Những oxit axit công dụng được cùng với nước và vì thế cũng tung trong nước.

b) công dụng với hỗn hợp bazơ:

Oxit axit + dd bazơ → muối + nước.

Thí dụ: CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

Những oxit khác như SO2, P2O5,…. Cũng có thể có phản ứng tương tự.

c) tính năng với oxit bazơ: Oxit axit tác dụng với một vài oxit bazơ (tan) sinh sản thành muối.

Thí dụ: CO2 + BaO → BaCO3

3. Oxit lưỡng tính

Một số oxit vừa tác dụng dung dịch axit, vừa chức năng với dung dịc bazơ, điện thoại tư vấn là oxit lưỡng tính. Ví dụ như: Al2O3, ZnO, SnO, Cr2O3,…

Thí dụ: Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2 (natri aluminat)

4. Oxit trung tính (hay là oxit không tạo ra muối)

Một số oxit không công dụng với axit, dung dịch, bazơ, nước, gọi là oxit trung tính như: NO, N2O, CO,…

II. Khái quát về việc phân một số loại oxit

Căn cứ vào đặc điểm hóa học tập của oxit, người ta phân nhiều loại oxit thành 4 loại như sau:

1. Oxit bazơ là hầu như oxit tác dụng với hỗn hợp axit tạo thành muối với nước.

2. Oxit axit là phần đa oxit công dụng với dung dich bazơ chế tác thành muối với nước.

3. Oxit lưỡng tính là các oxit chức năng với dung dịch axit và chức năng với dung dịch bazơ tạo thành muối cùng nước.

4.

Xem thêm: Sáng Uống Nước Dừa Có Tốt Không, 4 Lợi Ích Khi Uống Nước Dừa Vào Buổi Sáng

Oxit trung tính hay nói một cách khác là oxit không sản xuất muối là đầy đủ oxit không tác dung cùng với axit, bazơ, nước.

Dưới đó là phần lí giải Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 trang 6 sgk chất hóa học 9. Các bạn hãy phát âm kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

bibun.vn trình làng với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời những câu hỏi, giải các bài tập chất hóa học 9 kèm bài bác giải, câu trả lời chi tiết bài 1 2 3 4 5 6 trang 6 sgk hóa học 9 cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể câu trả lời, bài xích giải từng bài xích tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài bác 1 trang 6 sgk hóa học 9

Có phần lớn oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào gồm thể công dụng được với

a) nước ?

b) axit clohiđric ?

c) natri hiđroxit ?

Viết phương trình hóa học.

Bài giải:

a) phần nhiều oxit tính năng với nước là CaO cùng SO3:

CaO + H2O → Ca(OH)2

SO3 + H2O → H2SO4

b) phần đông oxit chức năng với axit clohiđric là CaO và Fe2O3:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

c) phần đa oxit chức năng với natri hiđroxit là SO3:

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

2. Giải bài bác 2 trang 6 sgk hóa học 9

Có đều chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho thấy thêm những cặp chất bao gồm thể công dụng với nhau.

Bài giải:

Những cặp chất tính năng được cùng nhau là: H2O cùng CO2; H2O và K2O; CO2 và K2O; CO2 và KOH.

H2O + CO2 → H2CO3

H2O + K2O → 2KOH

CO2 + K2O → K2CO3

CO2 + KOH → KHCO3

CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O

3. Giải bài bác 3 trang 6 sgk chất hóa học 9

Từ phần lớn chất: can xi oxit, lưu hoàng ddioxit, cacbon ddioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em nên chọn lựa chất thích hợp điền vào những sơ trang bị phản ứng sau:

a) Axit sunfuric + … → Kẽm sunfat + Nước

b) Natri hiđroxit + … → Natri sunfat + Nước

c) Nước + … → Axit sunfurơ

d) Nước + … → can xi hiđroxit

e) canxi oxit + … → can xi cacbonat

Dùng những công thức hóa học nhằm viết toàn bộ những phương trình hóa học của các sơ vật phản ứng trên.

Bài giải:

a) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

b) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

c) H2O + SO2 → H2SO3

d) H2O + CaO → Ca(OH)2

e) CaO + CO2 → CaCO3

4. Giải bài 4* trang 6 sgk chất hóa học 9

Cho hồ hết oxit sau:

CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy chọn những hóa học đã cho tác dụng được với

a) nước, chế tạo thành hỗn hợp axit.

b) nước, tạo ra thành dung dịch bazơ.

c) hỗn hợp axit, tạo thành muối với nước.

d) dung dịch bazơ, tạo thành muối và nước.

Viết những phương trình hóa học.

Bài giải:

a) đầy đủ chất công dụng với nước chế tạo ra thành hỗn hợp axit là CO2 và SO2:

CO2 + H2O → H2CO3

SO2  + H2O → H2SO3

b) các chất tính năng với nước sản xuất thành dung dịch bazơ là Na2O cùng CaO:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

c) phần đa chất công dụng với hỗn hợp axit sinh sản thành muối cùng nước là: Na2O, CaO, CuO:

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d) phần nhiều chất chức năng với dung dịch bazơ tạo ra thành muối và nước là CO2 và SO2:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

SO2  + Ca(OH)2 → H2O + CaSO3

5. Giải bài xích 5 trang 6 sgk chất hóa học 9

Có các thành phần hỗn hợp khí CO2 và O2 làm cầm cố nào có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên ? trình bày cách làm cho và viết phương trình hóa học.

Bài giải:

Dẫn các thành phần hỗn hợp khí đi qua 1 dung dịch kiềm (lấy dư) như Ca(OH)2 hoặc NaOH,… khí CO2 bị dung nạp hết do có phản ứng với kiềm:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

Khí thoát thoát khỏi bình chỉ có O2 ⇒ thu được O2

6. Giải bài xích 6* trang 6 sgk chất hóa học 9

Cho 1,6 gam đồng (II) oxit chức năng với 100 gam dung dịch axit sunfuric tất cả nồng độ 20%.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính nồng độ tỷ lệ của các chất có dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.

Xem thêm: Nội Dung Ghi Trên Bánh Sinh Nhật Cho Người Yêu (Bạn Trai/Gái) Đẹp️✓ Ý Nghĩa✓

Bài giải:

Khối lượng axit sufuric:

(m_H_2SO_4 = 20\% .100 over 100\% = 20left( g ight))

Tính số mol:

nCuO = (frac1,680) = 0,02 mol

(n_H_2SO_4) = (frac2098) ≈ 0,2 mol

a) Phương trình hóa học:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

lúc ban đầu: 0,02 0,2 0 0 mol

lúc phản ứng: 0,02 → 0,02 0,02

Sau phản nghịch ứng: 0 0,18 0,02

b) hỗn hợp sau phản ứng tất cả hai hóa học tan là H2SO4 với CuSO4 còn dư.

Khối lượng dung dịch = m CuO + m dd H2SO4 = 1,6 + 100 = 101,6 g

(m_CuSO_4) = 0,02 x 160 = 3,2 g

⇒ C%, CuSO4 = (frac3,2 101,6) . 100% ≈ 3,15%

(m_H_2SO_4) = 20 – (0,02 x 98) = 18,04

⇒ C%, H2SO4 = (frac18,04101,6) . 100% ≈ 17,76%

Bài tiếp theo:

Trên đó là phần giải đáp Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 trang 6 sgk chất hóa học 9 tương đối đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc chúng ta làm bài bác môn chất hóa học lớp 9 thiệt tốt!