BÀI 12 TRANG 11 SGK TOÁN 6 TẬP 2

     

Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số cùng với cùng một vài nguyên khác 0 thì ta được một phân số bởi phân số đã cho: 

(dfracab = dfraca.mb.m,,left( m in Z,m e 0 ight))

Nếu ta phân tách cả tử và chủng loại của một phân số mang đến cùng một ước bình thường của chúng thì ta được một phân số bởi phân số đang cho:

(dfracab = dfraca:nb:n,,left( n in ƯCleft( a,b ight) ight)) 
Bạn đang xem: Bài 12 trang 11 sgk toán 6 tập 2

Lời giải chi tiết

a) phân chia cả tử cùng mẫu mang đến 3

(dfrac-36)(=dfrac-3:36:3)(=dfrac-12) ;

b) Nhân cả tử và mẫu với 4 

(dfrac27)(=dfrac2.47.4)(=dfrac828) ;

c) chia cả tử và mẫu mang đến 5

(dfrac-1525)(=dfrac-15:525:5)(=dfrac-35) ;

d) Để có được phân số tất cả tử số là (28) thì ta nhân cả tử và mẫu với 7. 

(dfrac49)(=dfrac4.79.7)(=dfrac2863). 

bibun.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*Xem thêm: Thuyết Minh Về Thể Thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật Qua Bài Đập Đá Ở Côn Lôn

*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp bibun.vn


Cảm ơn các bạn đã áp dụng bibun.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!
Xem thêm: Trường Thpt Lê Minh Xuân Huyện Bình Chánh, Tp, Đoàn Trường Thpt Lê Minh Xuân

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép bibun.vn nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.