Bài 12 trang 42 sgk toán 9 tập 2

     

Biến đồi phương trình để sử dụng: với mọi (a ge 0), ta có: (x^2=a Leftrightarrow x= pm sqrt a)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

(x^2 - 8 = 0 Leftrightarrow x^2 = 8 Leftrightarrow x = pm sqrt 8 Leftrightarrow x= pm 2sqrt 2 ).

Bạn đang xem: Bài 12 trang 42 sgk toán 9 tập 2

Vậy phương trình đã cho tất cả hai nghiệm (x= pm 2 sqrt 2).


LG b

(5x^2 - đôi mươi = 0)

Phương pháp giải:

Biến đồi phương trình nhằm sử dụng: với đa số (a ge 0), ta có: (x^2=a Leftrightarrow x= pm sqrt a)

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có:

(5x^2 - 20 = 0 Leftrightarrow 5x^2 = trăng tròn Leftrightarrow x^2 = dfrac205 )

(Leftrightarrow x^2 = 4 Leftrightarrow x=pm sqrt 4 Leftrightarrow x =pm 2).

Vậy phương trình vẫn cho tất cả hai nghiệm (x= pm 2).

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý Lớp 7 Bài 27 : Thực Hành, Giải Vở Bài Tập Vật Lí 7


LG c

(0,4x^2 + 1 = 0)

Phương pháp giải:

Biến đồi phương trình để sử dụng: với tất cả (a ge 0), ta có: (x^2=a Leftrightarrow x= pm sqrt a)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

(0,4x^2 + 1 = 0 Leftrightarrow 0,4x^2 = - 1 \Leftrightarrow x^2 = - dfrac10,4Leftrightarrow x^2 = - 2,5) (vô lý vị (x^2 ge 0) với đa số (x))

Vậy phương trình đã mang đến vô nghiệm.


LG d

(2x^2 + sqrt 2 x = 0)

Phương pháp giải:

Đưa phương trình về dạng tích (a.b =0 Leftrightarrow a=0) hoặc (b=0). 

Chú ý: với tất cả (x), ta luôn có (x^2 ge 0).

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: 

(2x^2 + sqrt 2 x = 0 Leftrightarrow x(2x + sqrt 2 ) = 0)

(Leftrightarrow left< matrixx = 0 hfill cr 2x + sqrt 2=0 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left< matrixx = 0 hfill cr 2x =- sqrt 2 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left< matrixx = 0 hfill cr x =- dfracsqrt 22 hfill cr ight.)

Phương trình có hai nghiệm là: (x = 0; x = dfrac-sqrt 22.)


LG e

( - 0.4x^2 + 1,2x = 0)

Phương pháp giải:

Đưa phương trình về dạng tích (a.b =0 Leftrightarrow a=0) hoặc (b=0). 

Chú ý: với đa số (x), ta luôn có (x^2 ge 0).

Xem thêm: Truyện Hello, Người Thừa Kế ( Xin Chào Người Thừa Kế, Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có:

( - 0,4x^2 + 1,2x = 0 Leftrightarrow - 4x^2 + 12x = 0)

(Leftrightarrow - 4x(x - 3) = 0)

( Leftrightarrow left< matrix-4x = 0 hfill cr x - 3=0 hfill cr ight.)

( Leftrightarrow left< matrixx = 0 hfill cr x =3 hfill cr ight.)

Vậy phương trình có hai nghiệm là: (x = 0, x = 3) 

bibun.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 97 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 9 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp bibun.vn


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện bibun.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy quăng quật

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép bibun.vn nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.