Bài 166 trang 65 sgk toán 6 tập 2

     

Học kì I số học tập sinh giỏi của lớp(6D) bởi (dfrac27) số học sinh còn lại. Sang học tập kỳ II số học tập sinh tốt tăng thêm(8) các bạn (số học viên không đổi) buộc phải số học tập sinh giỏi bằng (dfrac23) số học viên còn lại. Hỏi trong học kỳ I lớp(6D) gồm bao nhiêu học viên giỏi?


Theo đềbài số học sinh bằng tốt (dfrac27)số học viên còn lại tức thị số học sinh còn lại là(7) phần thì số học tập sinh xuất sắc là2 phần suy rasố học viên của cả lớp là(9)phần.

Bạn đang xem: Bài 166 trang 65 sgk toán 6 tập 2

(Rightarrow)Số học sinh xuất sắc kì I bằng(dfrac29) số học viên của cả lớp.

Tương tự, số học sinh tốt học kì II bằng(dfrac25) số học sinh của cả lớp.

Vì số học sinh giỏi kì II tăng thêm(8 )bạnnghĩa là(left( dfrac25 - dfrac29 ight))số học sinh của cả lớp bằng(8) hay(dfrac845) số học sinh của cả lớp là(8) bạn.

Xem thêm: Bình Luận Đã Mang Tiếng Ở Trong Trời Đất /Phải Có, Bài Thơ: Đi Thi Tự Vịnh (Nguyễn Công Trứ

Số học sinh của cả lớp là:

(8 : dfrac845 = 45) (học sinh)

Số học tập sinh tốt học kì I là:

(dfrac29.45 = 10) (học sinh).

Cách khác:

Có thể đem lại bài toán tìm(x) như sau:

Gọi(x) là số học sinh tốt học kì I.

Xem thêm: # Cúng 49 Ngày Cho Người Mất, Hướng Dẫn Lễ Cúng 49 Ngày Cho Người Mới Mất

Theo đầu bài,(dfrac27) số học sinh còn lại bằng(x) buộc phải số học sinh còn lại là:( x:dfrac27= dfrac7x2)

Ta gồm số học sinh xuất sắc học kì II là:(x + 8) và số học sinh còn lại là:(dfrac7x2 - 8)

Theo đầu bài, số học sinh xuất sắc học kì II bằng(dfrac23) số học sinh còn lại, nghĩa là:

(eginalign x + 8 &= dfrac23 . left( dfrac7x2 - 8 ight) \ x + 8 &= dfrac14x6 - dfrac163 \ x - dfrac14x6 &= -8 - dfrac163 \ dfrac6x6 - dfrac14x6 &= dfrac-243 - dfrac163 \ dfrac-8x6 &= dfrac-403 \ dfrac8x6 &= dfrac806 \ x &= 10 endalign)

Vậy số học sinh xuất sắc kì I là(10)bạn


Xem video clip bài giảng và có tác dụng thêm bài rèn luyện về bài học này ở chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 18: Ôn tập chương III - Đại số - Lớp 6 khác • Giải bài bác 154 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 đến phân... • Giải bài xích 155 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số say đắm hợp... • Giải bài xích 156 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn:(a) ,, dfrac{7... • Giải bài xích 157 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những số đo thời... • Giải bài bác 158 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 so sánh hai phân số:(a) ,,... • Giải bài xích 159 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 các phân số sau đây... • Giải bài xích 160 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tìm phân... • Giải bài 161 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính quý hiếm của biểu... • Giải bài 162 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:( a)... • Giải bài xích 163 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Một cửa ngõ hàng... • Giải bài 164 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 khi trả tiền sở hữu một... • Giải bài bác 165 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Một bạn gửi tiết... • Giải bài xích 166 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 học tập kì I số học sinh... • Giải bài 167 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: Đố em lập...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và té túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài xích trước bài xích sau