BÀI 2 TRANG 6 SGK TOÁN 8 TẬP 2

     

Bài 1 Chương 3 Phần Đại Số: Giải bài xích 1,2,3 trang 6; bài bác 4,5 trang 7 SGK Toán 8 tập 2 – Mở đầu về phương trình 

– Một phương trình cùng với ẩn x là hệ thức tất cả dạng A(x) = B(x), trong số đó A(x) hotline là vế trái, B(x) call là vế phải.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 6 sgk toán 8 tập 2

– Nghiệm của phương trình là quý giá của ẩn x ưng ý (hay nghiệm đúng) phương trình.

Chú ý:

a) Hệ thức x = m (với m là một vài nào đó) cũng là một phương trình. Phương trình này chứng thật rằng m là nghiệm tuyệt nhất của nó.

b) Một phương trình rất có thể có một nghiệm, nhì nghiệm, cha nghiệm,…nhưng cũng rất có thể không có nghiệm nào hoặc tất cả vô số nghiệm. Phương trình không có nghiệm như thế nào được gọi là phương trình vô nghiệm.

I. Giải phương trình

– Giải phương trình là tìm tất cả các nghiệm của phương trình.

– search tập hợp tất cả các nghiệm của một phương trình được hotline là tập nghiệm của phương trình đó. Tập hợp các nghiệm của phương trình kí hiệu là S.

II. Phương trình tương đương

Hai phương trình tương đương nếu chúng có cùng một tập đúng theo nghiệm.

Kí hiệu phát âm là tương đương

Giải bài mở đầu về phương trình trang 6,7 Toán 8 tập 2

Bài 1. Với mỗi phương trình sau, hãy xét coi x = -1 có là nghiệm của chính nó không?

a) 4x – 1 = 3x – 2; b) x + 1 = 2(x – 3); c) 2(x + 1) + 3 = 2 – x?

*
a) a) 4x – 1 = 3x – 2

Vế trái: 4x – 1 = 4(-1) – 1 = -5


Quảng cáo


Vế phải: 3x – 2 = 3(-1) -2 = -5

Vì vế trái bởi vế phải buộc phải x = -1 là nghiệm của phương trình.

Xem thêm: Top 7 Trường Thcs Lữ Gia Quận 11, Thcs Lữ Gia

b) VT: x + 1 = -1 + 1 = 0

VP: 2(x – 3) = 2(-1 – 3) = -8

Vì VT ≠ VP nên x = -1 không là nghiệm của phương trình.

c) VT: 2(x + 1) + 3 = 2(-1 + 1) + 3 = 3

VP: 2 – x = 2 – (-1) = 3

Vì VT =VP phải x = -1 là nghiệm của phương trình.

Bài 2 trang 6. Trong các giá trị t = -1, t = 0 cùng t = 1, giá trị nào là nghiệm của phương trình.

(t + 2)2 = 3t + 4


Quảng cáo


Lời giải: * cùng với t = -1

VT = (t + 2)2 = (-1 + 2)2 = 1

VP = 3t + 4 = 3(-1) + 4 = 1

=> VT = VP cần t = -1 là nghiệm

* với t = 0

VT = (t + 2)2 = (0 + 2)2 = 4

VP = 3t + 4 = 3.0 + 4 = 4

=> VT = VP đề nghị t = 0 là nghiệm.

* với t = 1

VT = (t + 2)2 = (1 + 2)2 = 9

VP = 3t + 4 = 3.1 + 4 = 7

=> VT ≠ VP đề xuất t = 1 ko là nghiệm của phương trình.

Bài 3. Xét phương trình x + 1 = 1 + x. Ta thấy hồ hết số rất nhiều là nghiệm của nó. Tín đồ ta còn nói: Phương trình này nghiệm đúng với mọi x. Hãy cho biết tập nghiệm của phương trình đó.

Xem thêm: Đề Văn 8: Thuyết Minh Về Đèn Ông Sao ❤️️ 15 Bài Hay Nhất, Thuyết Minh Về Chiếc Đèn Ông Sao

Vì phương trình x + 1 = 1 + x nghiệm đúng với mọi x ε R. Vậy tập hợp nghiệm của phương trình bên trên là: S = x ε R

Bài 4 trang 7. Nối từng phương trình sau với những nghiệm của nó:

Đáp án: (a) ——> (2)

(b) ——> (3)

(c) ——-> (-1) (3)

Bài 5. Hai phương trình x = 0 và x(x – 1) = 0 có tương đương không? bởi sao?

Phương trình x = 0 có tập nghiệm S1 = 0.

Xét phương trình x(x – 1) = 0. Vì chưng một tích bằng 0 lúc mọt trong hai thừa số bằng 0 tức là: x = 0 hoặc x = 1