Bài 23 Trang 47 Sgk Toán 8 Tập 2

     

Giải các bất phương trình và trình diễn tập nghiệm bên trên trục số:a)(2x - 3 > 0 ; )b)(3x + 4 c)(4 - 3x ≤ 0 ; )d)(5 - 2x ≥ 0.)
Bạn đang xem: Bài 23 trang 47 sgk toán 8 tập 2

(a) ,,,, 2x - 3 > 0 \ Leftrightarrow 2x > 3\ Leftrightarrow x > dfrac32)Vậy bất phương trình có nghiệm là(x > dfrac32)

*
(b) ,,,,3x - 2 Vậy bất phương trình bao gồm nghiệm là(x

*
(c),,,, 4 - 3x ≤ 0\ Leftrightarrow -3x ≤ -4\ Leftrightarrow x ≥ dfrac43)Vậy bất phương trình bao gồm nghiệm là(x ≥ dfrac43)

*
(d) ,,,,5 - 2x ≥ 0\ Leftrightarrow -2x≥ -5\ Leftrightarrow x ≤ dfrac52)Vậy bất phương trình tất cả nghiệm là(x ≤ dfrac52)

*

Lưu ý: khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng số không giống 0, ta phải:- không thay đổi chiều bất phương trình ví như số đó dương;- Đổi chiều bất phương trình ví như số đó âm.


*Xem thêm: Bài Luận Tiếng Anh Về Người Bạn Thân Hay Nhất, Viết Đoạn Văn Về Bạn Thân Bằng Tiếng Anh (5 Mẫu)

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn khác • Giải bài xích 19 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những bất phương... • Giải bài trăng tròn trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những bất phương... • Giải bài xích 21 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phân tích và lý giải sự tương... • Giải bài 22 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các bất phương... • Giải bài bác 23 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những bất phương... • Giải bài xích 24 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các bất phương... • Giải bài xích 25 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các bất phương... • Giải bài xích 26 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 hình mẫu vẽ sau biểu... • Giải bài 27 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: bình chọn xem giá...


Xem thêm: Cách Vẽ Hình Chiếu Trục Đo Của Vật Thể, Khái Niệm Và Phương Pháp Vẽ Hình Chiếu Trục Đo

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp gần như - Hình học 8