Bài 29 Trang 22 Sgk Toán 8 Tập 2

     

Bạn tô giải phương trình (dfracx^2 - 5xx - 5 = 5,,,,,left( 1 ight)) như sau:

(1) ( ⇔x^2 - 5x = 5left( x - 5 ight))

(⇔x^2 - 5x = 5x - 25)

(⇔x^2 - 10x + 25 = 0)

(⇔left( x - 5 ight)^2 = 0)

(⇔x = 5)

Bạn Hà cho rằng Sơn giải sai vày đã nhân hai vế cùng với biểu thức (x – 5) bao gồm chứa ẩn. Hà giải bằng phương pháp rút gọn gàng vế trái như sau:

(1) ( ⇔dfracxleft( x - 5 ight)x - 5 = 5 Leftrightarrow x = 5)

Hãy cho biết ý con kiến của em về hai giải mã trên.

Bạn đang xem: Bài 29 trang 22 sgk toán 8 tập 2


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Giải phương trình chứa ẩn sinh hoạt mẫu

Bước 1: Tìm điều kiện xác minh của phương trình

Bước 2: Quy đồng mẫu mã hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

Bước 3: Giải phương trình vừa dìm được.

Bước 4: Kết luận.

Xem thêm: Cách May Bao Tay Trẻ Sơ Sinh Lop 6 : Cắt Khâu Bao Tay Trẻ Sơ Sinh

Trong những giá trị của ẩn kiếm được ở cách 3, những giá trị vừa lòng điều kiện xác định đó là các nghiệm của phương trình vẫn cho.


Lời giải chi tiết

+ Trong giải pháp giải của công ty Sơn bao gồm ghi

(1) ⇔ (x^2 - 5x = 5left( x - 5 ight))

Cách làm của bạn Sơn sai khi không đặt ĐKXĐ của phương trình đang nhân cả hai vế của phương trình với ((x-5))

+ Trong giải pháp giải của Hà có ghi

(1) ( ⇔dfracxleft( x - 5 ight)x - 5 = 5 Leftrightarrow x = 5)

Cách làm của chúng ta Hà sai tại vị trí chưa search ĐKXĐ của phương trình đã phân chia cả tử và mẫu mã của vế trái mang lại ((x - 5)).

Xem thêm: Lời Bài Hát Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu " Lyrics By Lệ Quyên, Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu Lyrics By Lệ Quyên

Tóm lại cả hai bí quyết giải phần đông sai nghỉ ngơi chỗ không tìm ĐKXĐ lúc giải phương trình đựng ẩn sinh sống mẫu.

Cách giải đúng:

ĐKXĐ: (x e5)

(eqalign & x^2 - 5x over x - 5 = 5 cr & Leftrightarrow x^2 - 5x over x - 5 = 5left( x - 5 ight) over x - 5 cr và Rightarrow x^2 - 5x = 5left( x - 5 ight) cr & Leftrightarrow xleft( x - 5 ight) - 5left( x - 5 ight) = 0 cr và Leftrightarrow left( x - 5 ight)left( x - 5 ight) = 0 cr và Leftrightarrow left( x - 5 ight)^2 = 0 cr và Leftrightarrow x - 5 = 0 cr & Leftrightarrow x = 5 ext (loại) cr )