BÀI 3 TRANG 154 SGK ĐẠI SỐ 10

     

(sin left( alpha + eta ight) = sin alpha cos eta + cos alpha sin eta )

Lời giải bỏ ra tiết:

(, sin(a + b) + sin( dfracpi 2 - a)sin(-b) ) ( = sin acos b + cos asin b + cos a.left( - sin b ight)) (= sin acos b + cos asin b - cos asin b) (= sin acos b.)
Bạn đang xem: Bài 3 trang 154 sgk đại số 10

LG b

(cos(dfracpi 4 + a)cos( dfracpi4 - a) + dfrac1 2 sin^2a)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức:

(cos acos b = dfrac12left< cos left( a + b ight) + cos left( a - b ight) ight>) và phương pháp hạ bậc (sin ^2a = dfrac1 - cos 2a2)

Lời giải đưa ra tiết:

(cos( dfracpi 4 + a)cos(dfracpi 4- a) + dfrac1 2sin^2a)

( = frac12left< cos left( fracpi 4 + a + fracpi 4 - a ight) + cos left( fracpi 4 + a - fracpi 4 + a ight) ight>) (+dfrac12left ( dfrac1-cos 2a2 ight ))

( =dfrac12+ dfrac14(1 - cos 2a)) (=dfrac12cos 2a + dfrac14(1 - cos 2a)) ( = dfrac2cos 2a + 1 - cos 2a4 ) (= dfrac1 + cos 2a4 ) ( = frac1 + 2cos ^2a - 14) (= dfrac2cos ^2a4) ( = dfraccos ^2a2)


LG c

(cos( dfracpi2 - a)sin( dfracpi2 - b) - sin(a - b))

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

(sin left( alpha - eta ight) = sin alpha cos eta - cos alpha sin eta ) và (sin left( dfracpi 2 - alpha ight) = cos alpha ,) (cos left( dfracpi 2 - alpha ight) = sin alpha )

Lời giải chi tiết:

( cos( dfracpi2 - a)sin( dfracpi2 - b) - sin(a - b) )

( = sin acos b - left( sin acos b - cos asin b ight))

(= sin acos b - sin acos b + sin bcos a)

(= sin bcos a.)

bibun.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 57 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 10 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: 1 Nghìn 1 Miếng Cu Đơ 2 Nghìn 2 Miếng Cu Đơ 1 Nghìn Một Miếng Cu Đơ


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp bibun.vn


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng bibun.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: 5 Cách Làm Trân Châu Trắng Giòn Bằng Bột Mì Có Làm Trân Châu Được Không

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép bibun.vn nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.