BÀI 33 TRANG 24 SGK TOÁN 9 TẬP 2

     

Hai fan thợ cùng làm cho một công việc trong (16) giờ đồng hồ thì xong. Giả dụ người trước tiên làm 3 giờ và fan thứ hai có tác dụng 6 tiếng thì chỉ xong được 25% công việc. Hỏi nếu có tác dụng riêng thì mỗi người hoàn thành công việc đó vào bao thọ ?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


B1: chọn ẩn, đặt điều kiện thích hợp.

Bạn đang xem: Bài 33 trang 24 sgk toán 9 tập 2

Biểu diễn những đại lượng chưa chắc chắn theo ẩn và những đại lượng đã biết.

Lập hệ phương trình thể hiện sự đối sánh tương quan giữa các đại lượng.

B2: Giải hệ phương trình.

B3: Kiểm tra trong số nghiệm kiếm được nghiệm nào thỏa mãn nhu cầu điều kiện, nghiệm nào ko thỏa mãn, rồi trả lời

Chú ý: +) Quy cầu làm xong các bước là (1).

+) Một tín đồ làm xong xuôi trong (x) tiếng thì vào (1) giờ làm cho được (dfrac1x) công việc. 


Lời giải chi tiết

Gọi thời hạn người trước tiên hoàn thành công việc một bản thân là: (x) giờ, tín đồ thứ hai hoàn thành quá trình một bản thân là (y) giờ. Điều kiện (x > 16, y > 16). 

Trong (1) giờ người đầu tiên làm được (dfrac1x) công việc, bạn thứ hai làm cho được (dfrac1y) công việc.

Do kia cả hai người cùng làm tầm thường thì trong 1 giờ có tác dụng được: (dfrac1x+dfrac1y) công việc.

Xem thêm: Tọa Độ Trực Tâm Của Tam Giác Oxyz, Cho Tam Giác Abc Có A(1, Tìm Tọa Độ Trực Tâm H

Theo đề bài, hai fan làm chung trong (16) giờ thì hoàn thành nên vào (1) tiếng hai bạn làm được: (dfrac116) công việc.

Nên ta gồm phương trình: (dfrac1x + dfrac1y= dfrac116) (1).

Trong (3) giờ, người trước tiên làm được: (3. dfrac1x) công việc.

Trong (6) giờ bạn thứ hai làm được: (6. dfrac1y) công việc.

Theo đề bài, nếu người trước tiên làm trong 3h và tín đồ thứ hai làm cho trong 6 giờ thì cả hai người làm được (25) %(=dfrac25100=dfrac14) công việc.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Tả Người - Cách Lập Dàn Ý Cho Bài Văn Tả Người Hay Nhất

Nên ta tất cả phương trình: (3. dfrac1x + 6.dfrac1y = dfrac14) (2)

Ta tất cả hệ phương trình:

(left{eginmatrix dfrac1x + dfrac1y = dfrac116 & & \ 3.dfrac1x + 6. dfrac1y = dfrac14& và endmatrix ight.).

Đặt (left{eginmatrix dfrac1x=a & & \ dfrac1y=b & & endmatrix ight.) cùng với (a > 0, b> 0.)

Hệ đã mang lại trở thành:

(left{eginmatrix a + b = dfrac116 & & \ 3a+ 6b=dfrac14 & & endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix a =dfrac116 -b & & \ 3a+ 6b=dfrac14 và & endmatrix ight.)

(left{eginmatrix a = dfrac116-b và & \ 3left(dfrac116 -b ight)+6b=dfrac14 và & endmatrix ight. )

(Leftrightarrow left{eginmatrix a = dfrac116-b & & \ 3.dfrac116 -3b+6b=dfrac14 & & endmatrix ight.)

(left{eginmatrix a = dfrac116-b và & \ 3b= dfrac14 -dfrac316& & endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix a = dfrac116-b & & \ 3b=dfrac116 và & endmatrix ight.)

( Leftrightarrow left{eginmatrix a = dfrac116- dfrac148 và & \ b=dfrac148 & & endmatrix ight. )

(Leftrightarrow left{eginmatrix a = dfrac124 & & \ b=dfrac148 & & endmatrix (thỏa mãn) ight.)

Do đó (left{eginmatrix dfrac1x=dfrac124 & & \ dfrac1y=dfrac148 và & endmatrix ight.) ( Leftrightarrow left{eginmatrix x =24 và & \ y=48 và & endmatrix (thỏa mãn) ight.)

Vậy người đầu tiên làm 1 mình xong các bước trong (24) giờ, tín đồ thứ nhì làm một mình xong công việc trong (48) giờ.


Mẹo search đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + bibun.vn"Ví dụ: "Bài 33 trang 24 SGK Toán 9 tập 2 bibun.vn"