Bài 33 Trang 50 Sgk Toán 8 Tập 1

     

Luyện tập bài xích §6. Phép trừ những phân thức đại số, chương II – Phân thức đại số, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài giải bài bác 33 34 35 36 37 trang 50 51 sgk toán 8 tập 1 bao gồm tổng hòa hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài xích tập phần đại số gồm trong SGK toán để giúp các em học viên học giỏi môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 33 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Lý thuyết

1. Phân thức đối

Tổng quát, với phân thức (fracAB) ta có (fracAB + frac – AB = 0). Bởi vì đó (frac – AB) là phân thức đối của (fracAB)và ngược lại (fracAB) là phân thức đối của (frac – AB).

Phân thức đối của phân thức (fracAB) được ký hiệu bởi (frac – AB).

2. Phép trừ

Phép trừ một phân thức đại số đó là phép cộng với phân thức đối của nó.

Quy tắc:

Muốn trừ phân thức (fracAB) mang lại phân thức (fracCD), ta cộng (fracAB) với phân thức đối của (fracCD) :

(fracAB – fracCD = fracAB + left( – fracCD ight)).

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài xích 33 34 35 36 37 trang 50 51 sgk toán 8 tập 1. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Luyện tập

bibun.vn ra mắt với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài bác tập phần đại số 8 kèm bài giải bỏ ra tiết bài 33 34 35 36 37 trang 50 51 sgk toán 8 tập 1 của bài xích §6. Phép trừ các phân thức đại số vào chương II – Phân thức đại số cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài xích tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài 33 34 35 36 37 trang 50 51 sgk toán 8 tập 1

1. Giải bài xích 33 trang 50 sgk Toán 8 tập 1

Làm những phép tính sau:

a) $frac4xy – 510x^3y – frac6y^2 – 510x^3y$

b) $frac7x + 62x(x + 7) – frac3x + 62x^2 + 14x$

Bài giải:

Ta có:

a) $frac4xy – 510x^3y – frac6y^2 – 510x^3y = frac4xy – 5 – (6y^2 – 5)10x^3y$

= $frac4xy – 5 – 6y^2 + 5 10x^3y = frac4xy – 6y^210x^3y$

= $frac2y(2x – 3y)10x^3y = frac2x – 3y5x^3$

b) $frac7x + 62x(x + 7) – frac3x + 62x^2 + 14x$

$ = frac7x + 62x(x + 7) – frac3x + 62x(x + 7)$

$= frac7x + 6 – 3x – 62x(x + 7) = frac4x2x(x + 7) = frac2x + 7$.

Xem thêm: Bà Bầu Bị Ho Có Bầu Bị Ho Phải Làm Sao, Bà Bầu Bị Ho Và Cách Trị Ho An Toàn Cho Bà Bầu

2. Giải bài 34 trang 50 sgk Toán 8 tập 1

Dùng luật lệ đổi dấu rồi thực hiện các phép tính:

a) $frac4x + 135x(x – 7)$ – $fracx – 485x(7 – x)$

b) $frac1x – 5x^2$ – $frac25x – 1525x^2 – 1$

Bài giải:

Ta có:

a) $frac4x + 135x(x – 7) – fracx – 485x(x – 7) $

$= frac4x + 135x(x – 7) – fracx – 48-5x(x – 7)$

$= frac4x + 135x(x – 7) + fracx – 485x(x – 7)$

$= frac4x + 13 + x – 485x(x – 7) = frac5x – 355x(x – 7)$

$ = frac5(x – 7)5x(x – 7) = frac1x$

b) $frac1x – 5x^2$ – $frac25x – 1525x^2 – 1$

= $frac1x(1 – 5x)$ – $frac25x – 15(5x + 1)(5x – 1)$

= $frac1x(1 – 5x)$ + $frac25x – 15(5x + 1)(1 – 5x)$

= $frac5x + 1x(1 – 5x)(5x + 1)$ + $fracx(25x – 15)x(5x + 1)(1 – 5x)$

= $frac5x + 1 + 25x^2 – 15xx(1 – 5x)(5x + 1)$

= $frac25x^2 – 10x + 1x(1 – 5x)(5x + 1)$

= $frac(1 – 5x)^2x(1 – 5x)(5x + 1)$

= $frac1 – 5xx(5x + 1)$

3. Giải bài 35 trang 50 sgk Toán 8 tập 1

Thực hiện các phép tính:

a) $fracx + 1x – 3$ – $frac1 – xx + 3$ – $frac2x(1 – x)9 – x^2$

b) $frac3x + 1(x – 1)^2$ – $frac1x + 1$ + $fracx + 31 – x^2$

Bài giải:

Ta có:

a) $MTC: (x – 3)(x + 3) = x^2 – 9$

$fracx + 1x – 3$ – $frac1 – xx + 3$ – $frac2x(1 – x)9 – x^2$

= $fracx + 1x – 3$ – $frac1 – xx + 3$ + $frac2x(1 – x)x^2 – 9$

= $frac(x + 1)(x + 3)(x – 3)(x + 3)$ – $frac(1 – x)(x – 3)(x + 3)(x – 3)$ + $frac2x(1 – x)x^2 – 9$

= $frac(x + 1)(x + 3) – (1 – x)(x – 3) + 2x(1 – x)(x – 3)(x + 3)$

= $fracx^2 + 4x + 3 – (-x^2 + 4x – 3) + 2x – 2x^2(x – 3)(x + 3)$

= $fracx^2 + 4x + 3 + x^2 – 4x + 3 + 2x – 2x^2(x – 3)(x + 3)$

= $frac2x + 6(x – 3)(x + 3) = frac2(x + 3)(x – 3)(x + 3) = frac2x – 3$

b) $frac3x + 1(x – 1)^2$ – $frac1x + 1$ + $fracx + 31 – x^2$

= $frac3x + 1(x – 1)^2$ – $frac1x + 1$ – $fracx + 3x^2 – 1$

= $frac3x + 1(x – 1)^2$ – $frac1x + 1$ – $fracx + 3(x – 1)(x + 1)$

= $frac(3x + 1)(x + 1)(x – 1)^2(x + 1)$ – $frac(x – 1)^2(x – 1)^2(x + 1)$ – $frac(x + 3)(x – 1)(x – 1)^2(x + 1)$

= $frac(3x + 1)(x + 1) – (x – 1)^2 – (x + 3)(x – 1)(x – 1)^2(x + 1)$

= $frac3x^2 + 4x + 1 – x^2 + 2x – 1 – x^2 – 2x + 3(x – 1)^2(x + 1)$

= $fracx^2 + 4x + 3(x – 1)^2(x + 1)$ = $frac(x^2 + x) + (3x + 3)(x – 1)^2(x + 1)$

= $fracx(x + 1) + (3(x + 1)(x – 1)^2(x + 1)$ = $frac(x + 1)(x + 3)(x – 1)^2(x + 1)$ = $fracx + 3(x – 1)^2$

4. Giải bài 36 trang 51 sgk toán 8 tập 1

Một doanh nghiệp may phải sản xuất $10 000$ thành phầm trong $x$ ngày. Khi thực hiện không phần đông đã làm chấm dứt sớm một ngày mà còn hỗ trợ thêm được $80$ sản phẩm.

a) Hãy màn biểu diễn qua $x$:

– Số thành phầm phải chế tạo trong một ngày theo kế hoach.

– Số thành phầm thực tế đã phân phối trong một ngày.

– Số thành phầm đã làm cho thêm trong một ngày.

b) Tính số thành phầm đã làm thêm trong một ngày với $x = 25$.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Bình Đun Nước Moaz Bebe Mb012, Bình Đun Nước Thông Minh Moaz Bebe Mb

Bài giải:

a) biểu diễn qua $x$:

– Số thành phầm phải sản xuất trong một ngày theo chiến lược sẽ bằng tổng số sản phẩm chia mang đến số ngày sản xuất: $frac1000x$ (sản phẩm)

– doanh nghiệp làm xong xuôi sớm một ngày mà còn hỗ trợ thêm được 80 thành phầm nên số thành phầm thực tế có tác dụng trong một ngày là:

$frac1000 + 80x – 1 = frac1080x – 1$ (sản phẩm)

– Số thành phầm làm thêm trong một ngày là:

$frac1080x – 1 – frac1000x$ (sản phẩm)

b) cùng với $x = 25$ thì số thành phầm đã có tác dụng thêm trong một ngày đã là:

$frac108025 – 1 – frac100025$

$ = frac108024 – frac100025 = 420 – 400 = 20$ (sản phẩm)

5. Giải bài 37 trang 51 sgk Toán 8 tập 1

Đố. đến phân thức $frac2x + 1x^2 – 3$. Đố em tìm kiếm được một phân thức mà lại khi rước phân thức đã cho trừ đi phân thức bắt buộc tìm thì được một phân thức đối của phân thức đang cho.

Bài giải:

Gọi $Q$ là phân thức cần tìm, ta có:

$frac2x + 1x^2 – 3 – Q = -frac2x + 1x^2 – 3$

Suy ra:

$Q = frac2x + 1x^2 – 3 + frac2x + 1x^2 – 3 = frac4x + 2x^2 – 3$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài tốt cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 8 với giải bài bác 33 34 35 36 37 trang 50 51 sgk toán 8 tập 1!