Bài 38 Trang 17 Sgk Toán 8 Tập 1

     
1. Đề bài xích 38 trang 17 SGK Toán 8 tập 12. Giải bài bác 38 trang 17 sgk toán 8 tập 12.1. Phía dẫn phương pháp làm2.2. Bài xích giải đưa ra tiết3. Giải bài xích tập khác


Bạn đang xem: Bài 38 trang 17 sgk toán 8 tập 1

Lời giải bài 38 trang 17 sgk toán 8 tập 1 được chia sẻ với mục đích xem thêm cách có tác dụng và đối chiếu đáp án. Cùng với đó đóng góp phần giúp các bạn ôn tập lại những kiến thức toán 8 bài 5 nhằm tự tin xong tốt những bài tập về mọi hằng đẳng thức đáng nhớ khác.

Đề bài 38 trang 17 SGK Toán 8 tập 1

Chứng minh những đẳng thức sau:a) (left( a - b ight)^3 = - left( b - a ight)^3)b) (left( - a - b ight)^2 = left( a + b ight)^2)» Bài trước: Bài 37 trang 17 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 38 trang 17 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn bí quyết làmÁp dụng hằng đẳng thức xứng đáng nhớ: lập phương của một hiệu, bình phương của một tổng, áp dụng quy tắc vết ngoặc, ta biến đổi một vế của đẳng thức thành vế còn lại, ta được điều đề nghị chứng minh.Bài giải chi tiếtDưới đấy là các cách giải bài bác 38 trang 17 SGK toán tập 1 để chúng ta tham khảo và đối chiếu bài có tác dụng của mình:Cách 1Biến đổi vế đề nghị thành vế tráia)(eqalign & - left( b - a ight)^3 = - (b^3 - 3b^2a + 3ba^2 - a^3) cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,; = - b^3 + 3b^2a - 3ba^2 + a^3 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,; = left( a - b ight)^3 cr )


Xem thêm: Kể Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Hay Chọn Lọc, 6 Bài Văn Kể Về Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Lớp 5

Vậy (left( a - b ight)^3 = - left( b - a ight)^3)b)(eqalign & left( - a - b ight)^2 = left< left( - a ight) + left( - b ight) ight>^2 cr và = left( - a ight)^2 + 2.left( - a ight).left( - b ight) + left( - b ight)^2 cr & = a^2 + 2ab + b^2 = left( a + b ight)^2 cr)Vậy (left( - a - b ight)^2 = left( a + b ight)^2)Cách 2: Sử dụng quy tắc vết ngoặca)(eqalign & left( a - b ight)^3 = left< - left( b m - m a ight) ight>^3 = left< left( - 1 ight).left( b m - m a ight) ight>^3 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = left( - 1 ight)^3.left( b - a ight)^3 = left( - 1 ight).left( b - a ight)^3 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = - left( b - a ight)^3 cr)b)(eqalign & left( - a - b ight)^2 = left< - left( a + b ight) ight>^2 cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,; = left< left( - 1 ight).left( a + b ight) ight>^2 cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;= left( - 1 ight)^2.left( a + b ight)^2 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;= 1.left( a + b ight)^2 = left( a + b ight)^2 cr)


Xem thêm: Hỗn Hợp X Gồm Al Và Cr2O3 - HỗN HợP X GồM Al Vã  Cr2O3

Giải bài bác tập khácXem lí giải giải các bài tập tiếp theo:bài 39 trang 19 sgk toán 8 tập 1bài 40 trang 19 sgk toán 8 tập 1
*
Nội dung trên đã giúp cho bạn nắm được cách làm và đáp án bài 38 trang 17 sgk toán 8 tập 1. Muốn rằng những bài bác hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu đã là người đồng hành giúp chúng ta học xuất sắc môn học này.