Bài 41 Trang 31 Sgk Toán 8 Tập 2

     

Một số thoải mái và tự nhiên có nhị chữ số. Chữ số hàng 1-1 vị gấp hai lần chữ số sản phẩm chục. Nếu như thêm chữ số(1) xen vào thân hai chữ số ấy thì được một vài mới to hơn số ban đầu(370.) tra cứu số ban đầu.
Bạn đang xem: Bài 41 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Gọi(x) là chữ số hàng chục ( (0 )Khi kia chữ số hàng đơn vị chức năng là(2x)Ta gồm số đã cho là:(10x + 2x)Khi xen chữ số(1) vào giữa hai chữ số(x) và(2x) thì(x) sẽ trở thành chữ số mặt hàng trăm, còn(2x) cũng là chữ số hàng 1-1 vị. Số bắt đầu sẽ là:(100x + 10.1 + 2x)Vì số mới lớn hơn số cũ đã cho là(370) cần ta có phương trình:(100x + 10.1 + 2x = 10x + 2x + 370)(Leftrightarrow 90x = 360)(Leftrightarrow x = 4)(nhận)(Rightarrow)Chữ số hàng chục là:(2.4 = 8)Vậy số lúc đầu là(48)

Ghi nhớ: Các cách giải bài bác toán bằng cách lập phương trình:

Bước 1: Lập phương trình- chọn ẩn số và đặt điều kiện tương thích cho ẩn số:- Biểu diễn những đại lượng không biết theo ẩn và những đại lượng đang biết- Lập phương trình bộc lộ mỗi tương tác giữa chúng

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: Trả lời: bình chọn xem trong số nghiệm của phương trình, nghiệm nào vừa lòng điều khiếu nại của ẩn, nghiệm như thế nào không, rồi kết luận.

 


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập rèn luyện (trang 31) khác • Giải bài xích 40 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập hai năm nay, tuổi mẹ... • Giải bài xích 41 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 một vài tự nhiên có... • Giải bài xích 42 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái có hai... • Giải bài xích 43 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tìm kiếm phân số có đồng... • Giải bài xích 44 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Điểm khám nghiệm Toán... • Giải bài bác 45 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một nhà máy sản xuất kí hợp... • Giải bài bác 46 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một người lái ô tô... • Giải bài bác 47 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Bà An nhờ cất hộ vào quỹ... • Giải bài xích 48 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập hai năm ngoái, tổng số dân... • Giải bài bác 49 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: Lan gồm một miếng...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi - Hình học 8
bài bác trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 31)
• Giải bài 40 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 41 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 42 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 43 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 44 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 45 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 46 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 47 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 48 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 49 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7


Xem thêm: Công Thức Thấu Kính Hội Tụ Và Bài Tập Về Thấu Kính Hội Tụ Lớp 9

Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn vật dụng Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Tổng Hợp Những Lời Chúc Sinh Nhật Bố Hay Và Ý Nghĩa Nhất, 30 Lời Chúc Sinh Nhật Bố Ấm Áp Nhất

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12