Bài 51 Trang 30 Sgk Toán 9 Tập 1

     

(dfrac3sqrt3+1;,,,dfrac2sqrt3-1;,,,dfrac2+sqrt32-sqrt3;,,,dfracb3+sqrtb;,,,dfracp2sqrtp-1.)


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Sử dụng bí quyết trục căn thức nghỉ ngơi mẫu:

+ Với những biểu thức (A, B, C) nhưng mà (A ge 0) cùng (A e B^2), ta có:

( dfracCsqrt A pm B=dfracC(sqrt A mp sqrt B)A - B^2)


Lời giải đưa ra tiết

+ Ta có:

(dfrac3sqrt3+1=dfrac3(sqrt3-1)(sqrt3+1)(sqrt3-1)=dfrac3sqrt 3 - 3.1(sqrt 3)^2-1^2)

(=dfrac3sqrt 3 -33-1=dfrac3sqrt3-32).

Bạn đang xem: Bài 51 trang 30 sgk toán 9 tập 1

+ Ta có:

(dfrac2sqrt3-1=dfrac2(sqrt3+1)(sqrt3-1)(sqrt3+1)=dfrac2(sqrt 3 + 1)(sqrt 3)^2-1^2)

(=dfrac2(sqrt 3 + 1)3-1=dfrac2(sqrt3+1)2=sqrt3+1).

+ Ta có:

(dfrac2+sqrt32-sqrt3=dfrac(2+sqrt3).(2+sqrt 3)(2-sqrt3)(2+sqrt3)=dfrac(2+sqrt3)^22^2-(sqrt3)^2)

(=dfrac2^2+2.2.sqrt 3+(sqrt3)^24-3)

(=dfrac7+4sqrt 31=7+4sqrt3).

Xem thêm: Các Món Ăn Ngon Từ Củ Cải Đỏ Làm Món Gì Ngon Mà Đơn Giản, Củ Cải Đỏ Radish Ngon Và Ngọt

+ Ta có:

(dfracb3+sqrtb=dfracb(3-sqrtb)(3+sqrtb)(3-sqrtb))

(=dfracb(3-sqrtb)3^2-(sqrt b)^2=dfracb(3-sqrtb)9-b;(b eq 9)).

Xem thêm: Lưu Trữ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán Hình Lớp 10 Chương 1 0 Chương 1

+ Ta có:

(dfracp2sqrtp-1=dfracp(2sqrtp+1)(2sqrtp-1)(2sqrtp+1))

(=dfrac2psqrtp+p(2sqrtp)^2-1^2) (=dfrac2psqrtp+p4p-1)

bibun.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 153 phiếu
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp bibun.vn


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện bibun.vn. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép bibun.vn gửi các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.