Bài 55 Trang 25 Sgk Toán 8 Tập 1

     

(eqalign& x^3 - 1 over 4x = 0 cr& xleft( x^2 - 1 over 4 ight) = 0 cr & xleft< x^2 - left( 1 over 2 ight)^2 ight> = 0 cr & xleft( x - 1 over 2 ight)left( x + 1 over 2 ight) = 0 cr )

( Rightarrow left< eginarraylx = 0\x - dfrac12 = 0\x + dfrac12 = 0endarray ight. Rightarrow left< eginarraylx = 0\x = dfrac12\x = - dfrac12endarray ight.) 

Vậy (x=0,x = dfrac12,x = - dfrac12)
Bạn đang xem: Bài 55 trang 25 sgk toán 8 tập 1

LG b

((2x - 1)^2 - (x + 3)^2 = 0);

Phương pháp giải:

- so với vế trái thành nhân tử rồi áp dụng tính chất: 

(A.B = 0 Rightarrow left< eginarraylA = 0\B = 0endarray ight.)

Lời giải đưa ra tiết:

*


LG c

(x^2(x - 3) + 12 - 4x = 0).

Phương pháp giải:

- phân tích vế trái thành nhân tử rồi áp dụng tính chất: 

(A.B.C = 0 Rightarrow left< eginarraylA = 0\B = 0\C=0endarray ight.)

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có:

(eqalign& x^2(x - 3) + 12 - 4x = 0 cr & x^2(x - 3) + left( - 4x + 12 ight) = 0cr& x^2(x - 3) - left( 4x -12 ight) = 0cr&x^2(x - 3) - 4(x - 3) = 0 cr & (x - 3)(x^2 - 4) = 0 cr & (x - 3)(x - 2)(x + 2) = 0 cr & Rightarrow left< egingatheredx - 3 = 0 hfill \x - 2 = 0 hfill \x + 2 = 0 hfill \ endgathered ight.Rightarrow left< matrixx = 3 hfill cr x = 2 hfill cr x = - 2 hfill cr ight. cr )

Vậy ( x=3,x=2,x=-2)

bibun.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 358 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Cách Vẽ Tranh Phong Cảnh Quê Hương Của Học Sinh Lớp 6, Tranh Phong Cảnh Quê Hương Học Sinh Vẽ Mộc Mạc


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp bibun.vn


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện bibun.vn. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Hãy Chứng Minh Lối Sống Giản Dị Của Bác Hồ : Dàn Ý & Văn Mẫu

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép bibun.vn nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.