Bài 56 Trang 27 Sgk Toán 6 Tập 1

     Bạn đang xem: Bài 56 trang 27 sgk toán 6 tập 1

Lũy quá bậc (n) của (a) là tích của (n) quá số bởi nhau, mỗi thừa số bằng (a): (a^n = underbrace a.a.,....a_ extn thừa số,,,,left( n e 0 ight))


Lời giải đưa ra tiết

a) (5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 = 5^6)

b) (6 . 6 . 6 . 3 . 2 = 6. 6. 6. 6 = 6^4)

c) ( 2 . 2 . 2 . 3 . 3 = 2^3.3^2)

d) (100 . 10 . 10 . 10 = (10. 10). 10. 10. 10 = 10^5)

Hoặc (100 . 10 . 10 . 10 =100.10^3)(=10^2.10^3=10^2+3=10^5) 

bibun.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ


Xem thêm:

Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp bibun.vn
Xem thêm: Ngâm Một Lá Kim Loại Có Khối Lượng 50G Trong Dung DịCh Hcl

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng bibun.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép bibun.vn gởi các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.