BÀI 63 TRANG 33 SGK TOÁN 9 TẬP 1

     

(sqrtdfracab+sqrtab+dfracabsqrtdfracba) với (a>0) với (b>0)

Phương pháp giải:

+ ( sqrtdfracab=dfracsqrt asqrt b), với (a ge 0, b > 0).

Bạn đang xem: Bài 63 trang 33 sgk toán 9 tập 1

+ (dfracAsqrt B=dfracAsqrt BB), cùng với ( B > 0).

+ ((sqrt b)^2=b), cùng với (b ge 0). 

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có:

(sqrtdfracab+sqrtab+dfracabsqrtdfracba)

(=dfracsqrtasqrt b+sqrtab+dfracab.dfracsqrtbsqrt a)

(=dfracsqrta.sqrt b(sqrt b)^2+sqrtab+dfracab.dfracsqrtb.sqrt a(sqrt a)^2)

(=dfracsqrtabb+sqrtab+dfracab.dfracsqrtaba)

(=dfracsqrtabb+sqrtab+dfracsqrtabb)

(=(dfrac1b +1 + dfrac1b) . sqrtab)

(=dfrac2+bbsqrtab).


LG b

(sqrtdfracm1-2x+x^2.sqrtdfrac4m-8mx+4m^281) với (m>0) và (x eq 1.)

Phương pháp giải:

+ ( sqrtdfracab=dfracsqrt asqrt b), cùng với (a ge 0, b > 0).

Xem thêm: Trong Các Thành Ngữ Tục Ngữ Về Lòng Dũng Cảm Nâng Cao Giá Trị Con Người

+ (dfracAsqrt B=dfracAsqrt BB), cùng với ( B > 0).

+ ((sqrt b)^2=b), với (b ge 0). 

Lời giải chi tiết:

Ta có:

(sqrtdfracm1-2x+x^2.sqrtdfrac4m-8mx+4mx^281)

(=sqrtdfracm1-2x+x^2.sqrtdfrac4m(1-2x+x^2)81)

(=sqrtdfracm1-2x+x^2.dfrac4m(1-2x+x^2)81)

(=sqrtdfracm1.dfrac4m81=sqrtdfrac4m^281)

(=sqrtdfrac(2m)^29^2=dfrac9=dfrac2m9).

Xem thêm: Giải Bài 45 Trang 20 Sgk Toán 8 Tập 1, Tìm X, Biết:, Bài 45 Trang 20 Sgk Toán 8 Tập 1

(vì (m >0) đề xuất (|2m|=2m).)

bibun.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 150 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp bibun.vn


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng bibun.vn. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy quăng quật
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép bibun.vn gởi các thông báo đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.