BÀI 66 TRANG 34 SGK TOÁN 6 TẬP 2

     
(dfracab)(dfrac-34)  (0)Dòng 1
(-dfracab) (dfrac-45)  Dòng 2
(- left( -dfracab ight))  (dfrac-711) Dòng 3Bạn đang xem: Bài 66 trang 34 sgk toán 6 tập 2

 

(dfracab)(dfrac-34)(dfrac45)(dfrac-711)(0)Dòng 1
(-dfracab)(dfrac34)(dfrac-45)(dfrac711)(0)Dòng 2
(- left( -dfracab ight))(dfrac-34)(dfrac45)(dfrac-711)(0)Dòng 3
 
*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài xích 9: Phép trừ phân số - rèn luyện trang 34 khác • Giải bài bác 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tìm số đối của các... • Giải bài 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac18... • Giải bài bác 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:( a)... • Giải bài xích 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong hai câu dưới đây có... • Giải bài 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 Một khu đất nền hình... • Giải bài 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền phân số thích... • Giải bài 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 dứt phép tính:(a) ,,... • Giải bài bác 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Buổi tối... • Giải bài 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số say đắm hợp... • Giải bài 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong một dãy tính chỉ... • Giải bài 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac35...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập


Xem thêm: Soạn Bài Chuyển Đổi Câu Chủ Động Thành Câu Bị Động Thành Câu Bị Động (Tiếp Theo)

bài bác trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 9: Phép trừ phân số - luyện tập trang 34
• Giải bài 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài xích 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Nhà Xe Thành Bưởi Cần Thơ Đà Lạt, Cẩm Nang Cho Team Cần Thơ Sắp Đi Đà Lạt

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số