Bài 72 Trang 30 Sgk Toán 6 Tập 1

     

Số bao gồm phương là số bằng bình phương của một số tự nhiên (ví dụ: (0, 1, 4, 9, 16...)). Từng tổng sau có là một trong những chính phương không ?

a) (1^3 + 2^3);

b) (1^3 + 2^3 + 3^3);

c) (1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3).

Bạn đang xem: Bài 72 trang 30 sgk toán 6 tập 1


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Ta tính tác dụng của từng tổng ra, tác dụng nào viết bên dưới dạng bình phương của một số trong những tự nhiên thì tổng đó là số bao gồm phương.


Lời giải đưa ra tiết

a) Ta có: (1^3 + 2^3= 1 + 8 = 9 =3^2) .

Vậy tổng (1^3 + 2^3) là một số trong những chính phương.

Xem thêm: Cháo Lươn Cho Bé Ăn Dặm 7 Tháng, 3+ Công Thức Nấu Tuổi

b) Ta có: (1^3 + 2^3 + 3^3= 1 + 8 + 27 = 36 = 6^2).

Vậy (1^3 + 2^3 + 3^3) là một số chính phương.

c) Ta có: (1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3= 1 + 8 + 27 + 64 )(,= 100 = 10^2)

Vậy (1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3) là một trong những chính phương.

Xem thêm: Giải Bài 6 Thực Hành Vật Lý 12 Bài 6: Thực Hành, Giải Bài Tập Sgk Vật Lý 12 Bài 6: Thực Hành

bibun.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp bibun.vn


Cảm ơn bạn đã áp dụng bibun.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép bibun.vn gởi các thông tin đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.