Bài 81 trang 33 sgk toán 8 tập 1

     

- Phân tích các đa thức ngơi nghỉ vế trái thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thức, để nhân tử chung.

Bạn đang xem: Bài 81 trang 33 sgk toán 8 tập 1

- Áp dụng:

(A.B = 0 Rightarrow left< egingatheredA = 0 hfill \B = 0 hfill \ endgathered ight.)

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& 2 over 3xleft( x^2 - 4 ight) = 0 cr & 2 over 3xleft( x^2 - 2^2 ight) = 0 cr & 2 over 3xleft( x - 2 ight)left( x + 2 ight) = 0 cr )

(Rightarrow dfrac23x = 0) hoặc (x-2=0) hoặc (x+2=0)

+) cùng với (dfrac23x = 0Rightarrow x=0)

+) cùng với (x-2=0 Rightarrow x=2)

+) cùng với (x+2=0 Rightarrow x=-2)

Vậy (x = 0,;x = - 2,;x = 2)


LG b.

(left( x + 2 ight)^2 - left( x - 2 ight)left( x + 2 ight) = 0) ;

Phương pháp giải:

- Phân tích các đa thức sinh sống vế trái thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng đẳng thức, để nhân tử chung.

- Áp dụng:

(A.B = 0 Rightarrow left< egingatheredA = 0 hfill \B = 0 hfill \ endgathered ight.)

Lời giải bỏ ra tiết:

(left( x + 2 ight)^2 - left( x - 2 ight)left( x + 2 ight) = 0)

( left( x + 2 ight)left< left( x + 2 ight) - left( x - 2 ight) ight> = 0)

( left( x + 2 ight)left( x + 2 - x + 2 ight) = 0)

(left( x + 2 ight).4 = 0)

( Rightarrow x + 2 = 0)

( x = - 2)

Vậy (x=-2) 


LG c.

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Lớp 8: Người Ấy Sống Mãi Trong Lòng Tôi Ban Than

(x + 2sqrt 2 x^2 + 2x^3 = 0) .

Phương pháp giải:

- Phân tích các đa thức ở vế trái thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thức, để nhân tử chung.

Xem thêm: Một Nhóm Học Sinh Có 7 Em Nam Và 3 Em Nữ, Một Nhóm Học Sinh Có (3 ) Em Nữ Và (7 ) Em Trai

- Áp dụng:

(A.B = 0 Rightarrow left< egingatheredA = 0 hfill \B = 0 hfill \ endgathered ight.)

Lời giải đưa ra tiết:

(x + 2sqrt 2 x^2 + 2x^3 = 0)

(xleft( 1 + 2sqrt 2 x + 2x^2 ight) = 0)

(xleft< 1^2 + 2.1.sqrt 2 x + left( sqrt 2 x ight)^2 ight> = 0)

( xleft( 1 + sqrt 2 x ight)^2 = 0)

( Rightarrow x = 0 ) hoặc (left( 1 + sqrt 2 x ight)^2 = 0)

( Rightarrow x = 0 ) hoặc (1 + sqrt 2 x = 0 )

Với (1 + sqrt 2 x = 0 Rightarrow sqrt 2 x =-1 )( Rightarrow x = dfrac - 1sqrt 2 )

Vậy (x = 0,; x = dfrac - 1sqrt 2 )

bibun.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 bên trên 165 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp bibun.vn


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện bibun.vn. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy vứt
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép bibun.vn nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.