BÀI 9 TRANG 40 SGK TOÁN 8 TẬP 2

     Bạn đang xem: Bài 9 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Tam giác(ABC) có:( widehatA + widehatB + widehatC = 180^o)(định lí tổng cha góc trong một tam giác)Suy ra

a)(widehatA + widehatB + widehatC > 180^o) là sai

b)( widehatA + widehatB là đúng

c)(widehatB + widehatC leq 180^o) là đúng

d)(widehatA + widehatB geq 180^o) là sai

Ghi nhớ:

Tổng cha góc trong một tam giác bằng(180^o)


Tham khảo giải mã các bài tập luyện tập (trang 40) khác • Giải bài xích 9 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 đến tam giác(ABC.)... • Giải bài xích 10 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 a) So sánh((-2).3)... • Giải bài 11 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Cho(a • Giải bài bác 12 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 triệu chứng minh:a)(4.(-2)... • Giải bài xích 13 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 So sánh(a)... • Giải bài xích 14 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Cho(a
Mục lục Lớp 8 theo chương •Chương 1: Cơ học tập - Giải bài xích tập SGK đồ vật lý 8 •Chương 1: chất - Nguyên tử - Phân tử - Giải bài tập SGK chất hóa học 8 •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Phần 1: Thiên nhiên, con người ở các Châu lục (tiếp theo) - Giải bài tập SGK Địa lý 8 •Chương 11: Châu Á - Phần 1: Thiên nhiên, con tín đồ ở các Châu lục (tiếp theo) •Chương 12: Tổng kết địa lý thoải mái và tự nhiên và địa lý các châu lục - Phần 1: Thiên nhiên, con fan ở các Châu lục (tiếp theo) •Địa lý tự nhiên và thoải mái - Phần 2: Địa lý nước ta •Chương 2: Nhiệt học - Giải bài bác tập SGK đồ lý 8 •Chương 2: bội phản ứng chất hóa học - Giải bài bác tập SGK chất hóa học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 1: bao gồm về khung hình người - Giải bài tập SGK Sinh học 8 •Phần 2: Địa lý nước ta - Giải bài bác tập SGK Địa lý 8 •Chương 3: Mol và giám sát hóa học tập - Giải bài xích tập SGK hóa học 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 2: chuyên chở - Giải bài tập SGK Sinh học 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Oxi - bầu không khí - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tuần trả - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu như - Hình học tập 8 •Chương 5: Hiđro - Nước - Giải bài bác tập SGK hóa học 8 •Chương 4: hô hấp - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8 •Chương 6: hỗn hợp - Giải bài xích tập SGK hóa học 8 •Chương 5: hấp thụ - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 6: đàm phán chất và năng lượng - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 7: bài trừ - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8 •Chương 8: da - Giải bài tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 9: Thần kinh và giác quan lại - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 10: Nội máu - Giải bài bác tập SGK Sinh học 8 •Chương 11: chế tác - Giải bài tập SGK Sinh học tập 8
bài xích trước bài bác sau


Xem thêm: Cách Chạy Quảng Cáo Trên Youtube Ads Cho Người Mới, Hướng Dẫn Cách Chạy Quảng Cáo Youtube Từ A Đến Z

Lớp 8
Luyện tập (trang 40)
• Giải bài 9 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 10 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 11 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 12 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 13 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 14 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Không Thầy Đố Mày Làm Nên Và Học Thầy Không Tày Học Bạn, Bàn Luận Hay Nhất

Chương 1: Cơ học tập Chương 1: hóa học - Nguyên tử - Phân tử Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Phần 1: Thiên nhiên, con fan ở những Châu lục (tiếp theo) Chương 11: Châu Á Chương 12: Tổng kết địa lý tự nhiên và thoải mái và địa lý những châu lục Địa lý tự nhiên Chương 2: Nhiệt học tập Chương 2: làm phản ứng hóa học Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 1: bao hàm về khung hình người Phần 2: Địa lý vn Chương 3: Mol và giám sát và đo lường hóa học Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 2: vận chuyển Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Oxi - bầu không khí Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tuần trả Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ Chương 5: Hiđro - Nước Chương 4: thở Chương 6: dung dịch Chương 5: tiêu hóa Chương 6: bàn bạc chất và năng lượng Chương 7: bài trừ Chương 8: domain authority Chương 9: Thần kinh cùng giác quan lại Chương 10: Nội huyết Chương 11: chế tạo ra