BÀI TẬP CHUYỂN ĐỔI TỪ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH SANG QUÁ KHỨ ĐƠN CÓ ĐÁP ÁN

     

Bài tập chuyển đổi từ hiện tại xong xuôi sang thừa khứ đơn là dạng bài bác tập phổ cập khi học tiếng anh. Để ráng chắc các cấu trúc câu chuyển thì hiện nay tại chấm dứt sang quá khứ đơn, hãy cùng chuyên học bài xích ôn lại kiến thức và xong hết phần bài xích tập giới thiệu nhé! Yên trọng điểm là siêng học bài đã tổng hợp bài tập thay đổi từ hiện tại xong xuôi sang vượt khứ đối chọi có lời giải nhé!


*

Ngữ pháp đưa thì hiện nay tại hoàn thành sang vượt khứ đơn

1. Thì hiện tại tại chấm dứt và 3 kết cấu quá khứ solo tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friend, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Bài tập chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn có đáp án

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách sử dụng tự nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Kết cấu for và ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Kết cấu câu hỏi lúc nào (When) cùng bao thọ (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have you learnt English?

When did you start learning English?

4. Cấu tạo The first time và never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have been to lớn Japan.

= I have never been to nhật bản before.


*

Viết lại câu từ thừa khứ đơn sang hiện tại dứt không làm biến hóa nghĩa

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw him 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->


7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went to bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote to me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

Bài tập biến hóa thì hiện tại tại hoàn thành sang quá khứ đơn

1/ How long have you been here?

->

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone lớn school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong cất cánh before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->


*

Đáp án:

Viết lại câu từ vượt khứ solo sang hiện tại xong xuôi không làm thay đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.


-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have you bought that bag?

3/ I last saw him 2 days ago.

-> I haven’t seen him for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went to lớn bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone to lớn bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote to me.

-> She hasn’t written lớn me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

Xem thêm: Cách Làm Quạt Lạnh Tự Chế Bằng Thùng Xốp: Tiền Đắt, Tật Mang!

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Bài tập đổi khác thì hiện nay tại xong sang thừa khứ đơn

1/ How long have you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

-> I have never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone to lớn school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went khổng lồ school was 4 months ago…

-> I last went khổng lồ school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went to lớn school

4/ I have never visited Halong cất cánh before.

-> This is the first time I have visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?


8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Trên đấy là một số bài bác tập biến hóa từ hiện nay tại kết thúc sang vượt khứ đối chọi có đáp án vị Chăm học bài nghiên cứu, tổng hợp và biên soạn. Các bạn đã kết thúc hết chưa? Hãy tự nghĩ về ra các tình huống hay gặp mặt để nhanh nhớ các cấu trúc thay đổi từ hiện nay tại kết thúc sang vượt khứ solo và trái lại nhé.


CHUYỂN ĐỔI TỪ THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH thanh lịch

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (VÀ NGƯỢC LẠI)

* Dạng 1: S + HTHT (phủ định) + for + thời gian It’s + thời gian ….+ since …+ last + QKĐ (khẳng định)

Ex: I haven’t seen my father for one month.

– It is one month since I last saw my father.

Tom hasn’t had his hair cut for over three months.

– It is three months since Tom last had his hair cut.

* Dạng 2: S +HTHT (phủ định) + before It’s + the first time + S + HTHT (khẳng định)

Ex: I haven’t seen that man here before.

– It is the first time I have met that man here.

It is the first time I have read this book.

– I haven’t read this book before.

* Dạng 3: - S +HTHT (phủ định) + since / for + ….. - S + last + QKĐ (khẳng định) …+ when + mệnh đề - The last time + S + QKĐ (khẳng định) + was + thời gian

Ex: I haven’t heard him since August.

– The last time I heard him was in August.

Xem thêm: Trung Tâm Tiếng Anh Acet Có Mức Học Phí Là Bao Nhiêu? Trung Tâm Anh Ngữ Acet

I haven’t seen him since I left school.

– I last saw him when I left school.

* Dạng 4: S + HTHT (khẳng định) + for + thời gian - S + began / started + V-ing + thời gian + ago

kimsa88
cf68