Bài Tập Về Cấu Trúc So, Such, Too, Enough Lớp 8 Có Đáp An

     

Cấu trúc và cách sử dụng Enough to, Too to, So that, Such that trong tiếng Anh giúp cho mình hệ thống lại những kỹ năng và kiến thức ngữ pháp một cách không hề thiếu và đúng chuẩn nhất. Tuy thế liệu chúng ta đã đọc rõ thực chất của Enough to, Too to, So that và Such thatchưa? Nếu chưa hãy theo dõi bài viết bên dưới của bibun.vn nhé!


1. Cấu trúc với Enough to

Chúng ta có thể sử dụng enoughvới cảtính từ, trạng từ cùng danh từ. Vớitính từ và trạng từ, chúng gồm 2 cấu trúc sau (Enough che khuất tính từ với trạng từ.)

1.1. Enough đứng trước tính từ

S + tobe + ADJ + enough(for somebody)+ to + V nguyên mẫu

Ví dụ thế thể:

She is old enough khổng lồ understand the story.

Bạn đang xem: Bài tập về cấu trúc so, such, too, enough lớp 8 có đáp an

(Cô ấy đủ khủng để đọc chuyện đó.)


*
*
*
*
*
*
Bài tập vận dụng Enough to, Too to, So that, Such that

5. The news was so bad that she burst into tears on hearing it.

⟹It was….

6. The food was so hot that it turned my tongue.

=> It was…..

7. There is so much rain that we can’t go out.

⟹There is such….

8. The boy is so fat that every calls him Stuffy.

⟹He is ….

9. The milk is so excellent that all the children want some more.

⟹It is ….

Xem thêm: Bài Văn Tả Mùa Xuân Lớp 2 - Viết Đoạn Văn Ngắn Tả Cảnh Mùa Xuân

10. The weather was so warm that they had a walk in the garden.

⟹It was….

11. There were so many people in the hall that we couldn’t see him.

⟹ There were such…

12. The match was so exciting that all the fans shouted loudly.

⟹It was…

13. They drank so much coffee that they couldn’t sleep all night.

⟹They drunk such…..

14. Alice had so many exercises to bởi vì that she couldn’t go out.

⟹Alice had such…..

15. The woman was so poor that she needed everyone’s help.

⟹She was …..

Xem thêm: Sạc Airpod Pro Sạc Bao Lâu Thì Đầy ? Thời Gian Sử Dụng Airpod Pro

Đáp án

Bài tập 1A – It was so hot that we didn’t go out.B – She is too old lớn work.A,B – The tea was too / very hot. (Too can be used to lớn talk about a negative extreme. Very is also possible here.)C – The milk was so good that we couldn’t stop drinking it.A – It is such terrible weather.B – She is looking so much older. (Before a comparative size we use so much, not so.)A – It was very warm when we were in Vienna. (To simply give information, we use very.)A – He spoke so fast that nobody could understand.A – Would you be so kind as lớn tell me the time?A – He is a very intelligent child.Bài tập 2SoSuchSoSoSuchSoSoSuchBài tập 3It is such a tidy room that it took us one hour to lớn clean it.He is such a fool man that no one took any notice of him.It is such a long film that they can’t broadcast it on one night.They are such interesting books that we have read them many times.It was such bad news that she burst into tears on hearing it.It was such hot food that it turned my tongue.There is such a lot of rain that we can’t go out.He is such a fat boy that every calls him Stuffy.It is such excellent milk that all the children want some more.It was such warm weather that they had a walk in the gardenThere were such a lot of people in the hall that we couldn’t see him.It was such an exciting match that all the fans shouted loudly.They drunk such a lot of coffee that they couldn’t sleep all night.Alice had such a lot of exercises to vì chưng that she couldn’t go out.She was such a poor woman that she needed everyone’s

​Bài viết trên là cục bộ những kỹ năng và kiến thức tiếng Anh về cách sử dụng Enough to, Too to, So that, Such that trong giờ Anh.Nếu các bạn vẫn còn thắc mắc thì rất có thể đặt câu hỏi cho bibun.vn ở chỗ bình luận dưới nhé. Chúc các bạn học tốt.