Bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9

     

Đối cùng với môn học Tiếng Anh lớp 9, phần kỹ năng và kiến thức về mệnh đề quan hệ dường như người nào cũng cần bắt buộc nắm rõ. Vì đó là điểm ngữ pháp cơ bản vô thuộc quan trọng, là kiến thức nền tảng giúp cho các bạn học sinh học tốt môn học tập này ở chương trình THPT.

Bạn đang xem: Bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9

Và việc liên tục luyện tập những bài tập mệnh đề tình dục lớp 9, sẽ giúp cho họ nắm rõ kỹ năng một cách tốt nhất.

*

Kiến thức đáng để ý về mệnh đề tình dục lớp 9

Trước khi có thể thực hành xuất sắc những bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9, hãy cùng mọi người trong nhà ôn lại về mệnh đề này nhé!

Mệnh đề quan hệ giới tính hay có cách gọi khác là Relative Clause, được xem như là mệnh đề phụ dùng làm thay nỗ lực cho danh từ đứng trước nó. Nó ban đầu bằng các đại từ quan hệ giới tính như: who, which, that, whom, whose. Hay các trạng từ quan hệ tình dục như where, when.

Cụ thể:

WHOM 

Whom bổ sung cho danh trường đoản cú chỉ người

Whom làm tân ngữ vào câu

Đằng sau Whom là một trong những mệnh đề (S +V).

WHO

Who sửa chữa thay thế cho danh trường đoản cú chỉ người

Who làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.

Sau Who là 1 trong V.

WHOSE

Whose sửa chữa thay thế tính từ download và sở hữu cách của danh trường đoản cú phía trước.

Đằng sau Whose là 1 trong mệnh đề (S+V).

THAT

That sửa chữa thay thế danh từ bỏ chỉ người, sự vật, sự việc hoặc vào phép đối chiếu nhất.

That hay sửa chữa cho Who, Which, Whom ở mọi mệnh đề quan hệ xác định.

WHICH

Which sửa chữa cho những danh trường đoản cú chỉ sự vật, sự việc, hiện nay tượng.

Which thường cai quản ngữ hoặc tân ngữ vào câu.

Sau Which rất có thể là V hay những mệnh đề (S +V).

WHERE

Where sử dụng ở mệnh đề chỉ địa điểm chốn.

Sau Where hoàn toàn có thể là V hoặc mệnh đề.

WHEN

When sử dụng cho mệnh đề chỉ thời gian.

Sau đó hoàn toàn có thể là V hoặc một mệnh đề.

Bài tập mệnh đề dục tình lớp 9

Bài 1: Điền vào địa điểm trống cùng với đáp án tương xứng nhất

1. She is talking about the author ……….. Book is one of the best-sellers this year.

A. Which

B. Whose

C. That

D. Who

2. The children, ……….. Parents are famous teachers, are taught well.

A. That

B. Whom

C. Whose

D. Their

3. The exercises which we are doing ……….. Very easy.

A. Is

B. Has been

C. Are

D. Was

4. Was Neil Armstrong the first person ……….. Foot on the moon?

A. Set

B. Setting

C. Lớn set

D. Who was set

5. My mother, ……….. Everyone admires, is a famous teacher.

A. Where

B. Whom

C. Which

D. Whose

6. He bought all the books ……….. Are needed for the next exam.

A. Which

B. What

C. Those

D. Who

7. Vày you know the boy ……….. We met at the party last week?

A. Which

B. Whose

C. Who is

D. Whom

8. The man ……….. Next lớn me kept talking during the film, ……….. Really annoyed me.

A. Having sat / that

B. Sitting / which

C. Lớn sit / what

D. Sitting / who

9. This is the village in ……….. My family và I have lived for over trăng tròn years.

A. Which

B. That

C. Whom

D. Where

10. The old building ……….. Is in front of my house fell down.

A. Of which

B. Which

C. Whose

D. Whom

ĐÁP ÁN

1. B

2. C

3. C

4. C

5. B

6. A

7. D

8. B

9. A

10. B

Bài 2: Sử dụng những mệnh đề quan hệ giới tính viết lại các câu dưới đây:

1. Show me the new hats. You bought them last night.=>> ……………………………………………………………………..

2. That is a company. It produces rings.

=>> ……………………………………………………………………..

3. My best friend can compose songs. Ly sings folk songs very well.

=>> ……………………………………………………………………..

4. Zoe bought a new phone yesterday. I can use it to lớn send & receive messages.

=>> ……………………………………………………………………..

5. The man is her father. You met him last week.=>> ……………………………………………………………………..

6. Zoe likes the xanh T-shirt. My sister is wearing it.

=>> ……………………………………………………………………..

7. Zoe has a sister. Her sister’s name is Juma.

=>> ……………………………………………………………………..

8. The children were attracted by the show. It was performed so many.=>> ……………………………………………………………………..

9. Tet is a festival. Tet often happens in late January or early February.=>> ……………………………………………………………………..

10. Jack is the boy. He is giving my mom a gift.=>> ……………………………………………………………………..

Xem thêm: Tác Dụng Của Nghệ Ngâm Mật Ong, 7 Tác Dụng Làm Đẹp Của Nghệ Tươi Ngâm Mật Ong

ĐÁP ÁN

1. Show me the new hats which you bought last night.

2. That is a company which produces rings.

3. My best friend can compose songs which Ly sings very well.

4. Zoe bought a new phone yesterday which I can use khổng lồ send và receive messages.

5. The man whom you met last week is her father.

6. Zoe likes the blue T-shirt which my sister is wearing.

7. Zoe has a sister whose name is Juma.

8. The children were attracted by the show which was performed so many.

9. Tet is a festival that often happens in late January or early February.

10. Jack is the boy who is giving my mom a gift.

Bài 3: Nối nhì câu sau thành một câu có nghĩa bằng cách sử dụng các mệnh đề quan hệ giới tính phù hợp

1. He was Tom. I met him at the bar yesterday.

…………………………………………………………………………………………….

2. The woman works in a hospital. She is from India.

…………………………………………………………………………………………….

3. The man works for my father’s company. The man’s daughter is fond of dancing.

…………………………………………………………………………………………….

4. The first boy has just moved. He knows the truth.

…………………………………………………………………………………………….

5. Linh liked the waiter. He was very friendly.

…………………………………………………………………………………………

6. They are looking for the man and his dog. They have lost the way in the forest.

…………………………………………………………………………………………….

7. The students will be awarded the present. The students’ reports are very valuable.

………………………………………………………………………………………………

8. The TV got broken. It was my grandfather’s.

…………………………………………………………………………………………….

9. Jerry sent me a letter. It was very funny.

Jerry sent me the letter ……………………………………………

10. I live in a city. It is in the north of Vietnam.

…………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

1. The man whom I met at the bar yesterday was Tom.

2. The woman who is from India works in a hospital.

3. The man whose daughter is fond of nhảy đầm works for my father’s company.

4. The first boy who knows the truth has just moved.

5. Linh liked the waiter who was very friendly.

Xem thêm: Top 9 Những Quyển Sách Hay Cho Học Sinh Cấp 3 Đầy Hữu Ích, Sách Hay Cho Học Sinh Cấp 3

6. They’re looking for the man & his dog that have lost the way in the forest.