Bài Tập Quá Khứ Đơn Lớp 7

     

Thì thừa khứ đơn là một trong những thì liên tục cần sử dụng trong tiếp xúc hàng ngày và mở ra nhiều trong những bài thi. Để giúp bạn nắm chắn chắn phần kiến thức ngữ pháp đặc trưng này, TOPICA Native giữ hộ đến bạn tổng đúng theo trọn bộ bài tập thì quá khứ đơn (Simple Past Tense) bên dưới đây.Bạn vẫn xem: bài bác tập thì vượt khứ solo lớp 7

Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREE

Mục Lục

1. Tóm tắt định hướng thì quá khứ đối kháng (Simple Past Tense)2. Bài xích tập thì thừa khứ đơn3. Đáp án bài xích tập thì quá khứ đơn

1. Nắm tắt định hướng thì quá khứ đối chọi (Simple Past Tense)

1.1. Cách áp dụng thì quá khứ đơn

Diễn tả một hành động, sự việc đã diễn ra tại 1 thời điểm thế thể, hoặc một khoảng thời gian trong vượt khứ và đã ngừng hoàn toàn nghỉ ngơi quá khứ.

Bạn đang xem: Bài tập quá khứ đơn lớp 7

VD: My sister came trang chủ late last night. (Chị gái tôi về đơn vị muộn tối qua.)

Diễn tả một hành động lặp đi lặp lại trong thừa khứ. 

VD: They always enjoyed going to the zoo. (Họ đã luôn luôn thích thú khi đi thăm vườn bách thú.)

Diễn đạt các hành vi xảy ra thường xuyên trong thừa khứ.

VD: Anna came home, took a nap, then had lunch. (Laura về nhà, ngủ một giấc, rồi nạp năng lượng trưa.)

Diễn đạt một hành vi xen vào một hành động đang ra mắt trong vượt khứ.

VD: When Jane was cooking breakfast, the lights suddenly went out. (Khi Jane sẽ nấu bữa sáng thì đùng một phát đèn tắt.)

Diễn đạt hành động không gồm thật ở hiện tại trong câu đk loại III.

VD: If you were me, you would bởi vì it. (Nếu các bạn là tôi, bạn sẽ làm thế.)

1.2. Vệt hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

Để nhận thấy động từ yêu cầu chia làm việc thì quá khứ đơn, chúng ta nên để ý những trường đoản cú sau có trong câu:

Yesterday: Hôm quaLast night: tối quaLast week: Tuần trướcLast month: mon trướcLast year: Năm ngoáiAgo: bí quyết đâyat, on, in… + thời gian trong vượt khứWhen + mệnh đề chia thì quá khứ đơn


*

2. Bài xích tập thì vượt khứ đơn

2.1. Bài xích tập thì thừa khứ đơn cơ bản

Bài 1: phân chia động từ vào ngoặc để kết thúc những câu sau

I (eat)___________ dinner at six o’clock yesterday. A: ___________ Helen (drive)___________ to lớn work? – B: Yes, she ___________. My neighbor (buy)___________ a new oto last week. They (go)___________ lớn Italy on their last summer holiday. A: ___________ they (swim)___________ at the beach? – B: No, they __________. My family và I (see)___________ a comedy movie last night. First, we (do)___________ exercise, và then we (drink)___________ some water. Suddenly, the animal jumped và (bite)___________ my hand. What time (do)___________ you (get up)___________ this morning? The Wright brothers (fly)___________ the first airplane in 1903. I think I (hear)___________ a strange sound outside the door one minute ago. 12. When I was ten years old, I (break)___________ my arm. It really (hurt) __________. The police (catch)___________ all three of the bank robbers last week. How many times (do)___________ you (read)___________ that book? Unfortunately, I (forget)___________ lớn (bring)___________ my money.

Xem thêm: Viết Bài Văn Biểu Cảm Về Hoa Sen (Viết Càng Dài Càng Tốt ), Biểu Cảm Về Hoa Sen


*

Bài tập thì quá khứ đơn 

Bài 2: Chuyển mọi câu tiếp sau đây từ hiện tại đơn sang thừa khứ đơn

He goes lớn the swimming pool because he likes swimming.They have dinner at nine o´clock.Helen eats too many sweets.I buy the newspaper in the shop.We get up at eight o´clock và go lớn schoolDoes she buy the newspaper in the siêu thị over there? Do they vày their homework in the evening? Do they have a good holiday? Do they find any animal in the forest? Is it dark when she gets up in the morning? .

2.2. Bài tập thì vượt khứ đơn nâng cao 

Bài 1: phân chia động từ nghỉ ngơi thì vượt khứ đơn trong đoạn văn sau

On Friday, the children ___ (talk) about a day out together in the country. The next morning, they ___ (go) lớn the country with their two dogs & ___ (play) together. Ben và Dave ___ (have) some kites. Some time later the dogs (be) not there. So they ___ (call) them & ____ (look) for them in the forest. After half an hour the children ____ (find) them and ___ (take) them back. Charlie ___ (be) very happy lớn see them again. At lunch time Nick ___ (go) lớn the bikes và ___ (fetch) the basket with some meat sandwiches. Then they ___ (play) football. Nick & Dave ____ (win). In the evening they ___ (ride) home.

Bài 2:  Chuyển phần lớn câu sau sang trọng câu lấp định cùng nghi vấn

Nam wrote an essay in Literature class this morning.I watched TV yesterday morning.Nam & you were in the English club last TuesdayThey ate noodles two hours ago.We always had a nice time on Christmas holiday in the past.My father decorated the Christmas tree.She bought a new dress yesterday.They were late for school.Mr.Tam took his children to lớn the museum last Sunday.Hoa made a cushion for her armchair.Để test trình độ và nâng cao kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm tại TOPICA Native để được điều đình trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

Xem thêm: Tục Ngữ: Nhất Lé Nhì Lùn Tam Hô Tứ Quắn, Nhất Lé, Nhì Lùn, Tam Rô, Tứ Rỗ

3. Đáp án bài xích tập thì thừa khứ đơn

3.1. Bài tập cơ bản

Bài 1:

ate Did / drive / did bought went Did / swim / didn’t saw did / drank bit did / get up flew heard broke / hurt caught did / read forgot / bring

Bài 2:

He went to the swimming pool because he liked swimming.They had dinner at nine o´clock.Helen ate too many sweets.I bought the newspaper in the shop.We got up at eight o´clock và went to lớn school.Did she buy the newspaper in the siêu thị over there?Did they vày their homework in the evening?Did they have a good holiday?Did they find any animal in the forest?Was it dark when she got up in the morning?Để test trình độ chuyên môn và nâng cao kỹ năng nghe giờ đồng hồ Anh bài bản để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi có tác dụng tại TOPICA Native để được bàn bạc trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xứ.

3.2. Bài xích tập nâng cao

Bài 1: 

talkwentplayedhadwerecalledlookedfoundtookwaswentfetchedplayedwonrode

Bài 2: 

Nam didn’t write an essay in Literature class this morning. – Did nam write an essay in Literature class this morning?I didn’t watch TV yesterday morning. – Did I watch TV yesterday morning?Nam and you were not in the English club last Tuesday – Were Nam & you in the English club last Tuesday?They didn’t eat noodles two hours ago. – Did they eat noodles two hours ago?We always didn’t have a nice time on Christmas holiday in the past. – Did we always have a nice time on Christmas holiday in the past?My father didn’t decorate the Christmas tree. – Did my father decorate the Christmas tree?She didn’t buy a new dress yesterday. – Did she buy a new dress yesterday?They were not late for school. – Were they late for school?Mr.Tam didn’t take his children khổng lồ the museum last Sunday. – Did Mr.Tam take his children to the museum last Sunday?Hoa didn’t make a cushion for her armchair. – Did Hoa make a cushion for her armchair?

Trên đấy là phần bài xích tập thì quá khứ đối chọi – giữa những thì đặc trưng nhất trong giờ Anh. Việc chuyên cần làm bài bác tập không thiếu thốn sẽ giúp đỡ bạn nắm chắc kỹ năng và kiến thức và cách thực hiện thì thừa khứ đối kháng Chúc các bạn học tập tốt và đạt điểm cao!

Xây dựng lộ trình học tập tiếng Anh cho riêng bạn, liên kết và dấn ngay tư vấn từ chăm gia, cải thiện trình độ tiếng Anh ngay lập tức hôm nay