Lý Thuyết Và Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Tiếng Anh Lớp 6

     

Trong nội dung bài viết này, bibun.vn để giúp đỡ bạn tổng hợp các bài tập thì lúc này đơn câu xác định tiếng Anh lớp 6 gồm đáp án chi tiết. Những dạng bài tập này sẽ cực kỳ hữu ích cho các bạn học sinh nhằm ôn tập kỹ năng và luyện tập phần kiến thức đặc biệt quan trọng này.

Bạn đang xem: Lý thuyết và bài tập thì hiện tại đơn tiếng anh lớp 6


*
Bài tập thì bây giờ đơn câu khẳng định lớp 6

Bài tập 1: phân chia động từ 

1. She/ drink tea every day

2. She/ be a good student

3. His dog/ bark

4. Linh/ study English quite well


Đăng ký thành công. Công ty chúng tôi sẽ tương tác với bạn trong thời hạn sớm nhất!

Để chạm chán tư vấn viên vui vẻ click TẠI ĐÂY.


5. We/ make dinner at the weekends

6. She/ leave school on time very often

7. Huy/ meet his brother every week


*

Bài tập 2. Chọn đáp án đúng

1. The police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a black coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Linh go/ goes window shopping six times a month.

5. He have/ has a pen.

6. Linh và Chi cut/ cuts people’s hair.

7. Tinh usually watch/ watches TV before going khổng lồ school.

8. Vy is a teacher. She teach/ teaches students.

Bài tập 3: chia động từ

1. Linh usually (go) khổng lồ work.

2. Linh và Chi (visit) us often.

3. Tien (play) basketball four times a week.

4. Vy (work) every day.

5. Huy usually (tell) us funny stories.

6. Vy never (help) me with that!

7. Linh và Chi (swim) twice a week.

8. In this club people usually (dance) a lot.

9. Phuong (take care) of his sister.

10. Nhì rarely (leave) the country.

11. We (live) in the đô thị most of the year.

12. Thinh (travel) to Paris every Saturday.

13. I (bake) cookies once a month.

14. Hue always (teach) me new things.

15. He (help) the kids of the neighborhood.

Đáp án bài tập thì bây giờ đơn câu xác minh lớp 6

Bài tập 1:Chia động từ

1. She drinks tea every day.

2. She is a good student.

Xem thêm: Cách Chọn Công Suất Máy Lạnh 2 Ngựa, 2 Ngựa, 1Hp, 2Hp Là Gì Và Đặc Điểm Nổi Bật

3. His dog barks. 

4. Linh studies English quite well.

5. We make dinner at the weekends.

6. She leaves school on time very often.

7. Huy meets his brother every week.

Bài tập 2. Chọn giải đáp đúng

1. The police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a đen coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Linh go/ goes window shopping six times a month.

5. He have/ has a pen.

6. Linh và Chi cut/ cuts people’s hair.

7. Tinh usually watch/ watches TV before going to lớn school.

8. Vy is a teacher. She teach/ teaches students.

Bài tập 3: phân tách động từ

1. I usually (go) go to lớn work.

2. Linh và Chi (visit) visit us often.

3. Tien (play) plays basketball four times a week.

4. Vy (work) works every day.

5. Huy usually (tell) tells us funny stories.

6. Vy never (help) helps me with that!

7. Linh & Chi (swim) swim twice a week.

8. In this club people usually (dance) dance a lot.

9. Phuong (take care) takes care of his sister.

10. Nhị rarely (leave) leaves the country.

11. We (live) live in the thành phố most of the year.

12. Thinh (travel) travels lớn Paris every Saturday.

13. I (bake) bake cookies once a month.

14. Hue always (teach) teaches me new things.

Xem thêm: Em Hãy Trình Bày Và Vẽ Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Chính Quyền Thời Lê Sơ

15. He (help) helps the kids of the neighborhood.

Trên trên đây là nội dung bài viết tổng hợp bài xích tập thì lúc này đơn câu khẳng định. bibun.vn ý muốn rằng những bài bác tập này đã giúp các bạn ôn luyện cùng củng cố kiến thức và kỹ năng này một cách giỏi nhất. Chúc các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức hữu ích về giờ Anh và cấp tốc chóng nâng cấp trình độ ngữ pháp của mình.Nhớ ké thăm học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh để tất cả thêm kỹ năng và kiến thức tiếng anh từng ngày nhé!