Bài tập và thực hành 8 tin học 12

     

Nội dung của bài thực hành thực tế số 8 về chế tác báo cáo bên dưới đây sẽ giúp đỡ các em củng cầm cố lại các kiến thức liên quan đến tạo báo cáo,thực hiện nay các năng lực cơ bạn dạng để tạo report đơn giản bằng thuật sĩ,...

Bạn đang xem: Bài tập và thực hành 8 tin học 12

Mời các em thuộc theo dõi nội dung cụ thể của bài xích thực hành.


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Nội dung

2. Rèn luyện Bài tập và thực hành 8 Tin học tập 12

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đáp bài tập và thực hành 8 Tin học 12


Củng cố các kiến thức về phong thái tạo báo cáo;Biết tiến hành các tài năng cơ phiên bản để tạo report đơn giản bởi thuật sĩ.

Bài 1

Từ bảng HOC_SINH trong csdl QuanLi_HS, chế tác một báo cáo để in ra list các học viên gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ. Hãy nhóm theo giới tính (nam, nữ) với tính số học sinh nam, số học sinh nữ (sử dụng hàm Count).

Gợi ý làm bài:

Dùng thuật sĩ để tạo report theo các bướcsau đây:

Bước 1: Chọn đối tượng người dùng Reports, nháy lưu ban vào mục Create report by using wizard.Bước 2: chọn nguồn tài liệu đưa vào report (Hoc_Sinh) và chọn hầu hết trường (Hodem, Ten, Ngaysinh, Diachi, GT) bắt buộc đưa vào báo cáo bằng phương pháp nháy nút
*
.(hình 1)

*

Hình 1. Chọn tài liệu đưa vào báo cáo

Bước 3: lựa chọn trường GT để nhóm: (hình 2)

*

Hình 2.Chọn trường nhằm nhóm

Bước 4: chọn trường Ten để sắp đến xếp. Có thể chọn lựa thêm trường Ngaysinh. (hình 3)

*

Hình 3.Chọn ngôi trường để chuẩn bị xếp

Bước 5: lựa chọn cách bố trí các bản ghi cùng kiểu trình diễn báo cáo. (hình 4)Bấm chuột vào Stepped sinh sống mục Layout và lựa chọn Portrait Oriention;Bấm loài chuột vào Next;Bấm loài chuột vào Bold;Bấm chuột vào Next.

*

Hình 4.Chọn cách bố trí các bạn dạng ghi và kiểu trình bày báo cáo

Bước 6: lưu giữ báo cáoNhập tên báo cáo là Bai tap 1;Bấm chuột lựa chọn Preview the report để xem kết quả của báo cáo; (hình 5)Nháy loài chuột vào Finish( ightarrow)Thông báo kết quả.

*

Hình 5.Đặt tên cho báo cáo

Bước 7.

Chỉnh sửa report chọn Design View;Khi sẽ trong chính sách thiết kế Design View nháy nút lệnh Print Preview giúp thấy kết quả;Thêm ô Text Box nhằm tính hàm Count cho ngôi trường GT.

Bài 2

Sử dụng database QuanLi_HS, tạo report in danh sách học sinh có điểm trung bình từng môn từ 6,5 trởlên.

Gợi ý có tác dụng bài:

Bài này có hai trọng trách chính cần được thực hiện:

Chọn ra list cách học viên có điểm trung bình từng môn >=6,5;Lập báo cáo trên list được chọn ra.

a. Công việc để tạo thành mẫu hỏi: chọn những học viên có điểm trung bình mỗi môn >=6,5:

Bước 1.Mở CSDLQuanLi_HS;Bước 2.

Xem thêm: Cách Để Vẽ Biểu Cảm Khuôn Mặt Anime Đơn Giản Và Đẹp, Vẽ 12 Biểu Cảm Gương Mặt Anime Đơn Giản Và Đẹp

Bấm chuột chọn vàoQueries;Bước 3.Bấm loài chuột vàoCreate query in design view;Bước 4.Bấm loài chuột vào bảngHoc_sinhtrong cửa sổShow tablevà lựa chọn lệnhAdd;Bước 5.Bấm con chuột vào nútCloseđể tạm dừng hoạt động sổShow table;Bước 6.Bấm đúp loài chuột vào tên trường:Hoten,Ten,Toan,Li,Hoa,Van,Tin. Trên dòngCriteriacủa cộtToan,Li,Hoa,Van,Tingõ biểu thức điều kiện>=6.5;Bước 7.Lưu mẫu hỏi cùng với tênDSHSKHA

VàoFile( ightarrow)Save( ightarrow)Đặt tên cho mẫu hỏi( ightarrow)NháyOK.

Bước 8.Nháy nút
*
hoặc chọn lệnhQuery( ightarrow)Runđể triển khai mẫu hỏi. Công dụng được kết xuất bên trên trang tài liệu của chủng loại hỏi.

b. Lập report in danh sách những học viên trong mẫu mã hỏi được chế tạo ra:

Bước 1. chọn đối tượngReports, nháy đúp vào mụcCreate report by using wizard.Bước 2:Chọn nguồn tài liệu đưa vào report (DSHSKHA) và chọn hồ hết trường (Hodem,Ten) bắt buộc đưa vào báo cáo bằng cách nháy nút
*
.Bước 3. Không đội dữ liệu, lựa chọn Next;Bước 4. Không chọn trường để sắp tới xếp, lựa chọn Next;Bước 5:Chọn cách sắp xếp các bản ghi với kiểu trình bày báo cáo. (hình 4)Bấm con chuột vàoSteppedở mụcLayoutvà chọnPortraitOriention;Bấm con chuột vàoNext;Bấm loài chuột vàoBold;Bấm loài chuột vàoNext.

Xem thêm: Tiểu Sử Nhạc Sĩ Lưu Hữu Phước

Bước 6:Lưu báo cáoNhập tên báo cáo làBai tap 2;Bấm loài chuột chọnPreview the reportđể xem hiệu quả của báo cáo;Nháy chuột vàoFinish( ightarrow)Thông báo kết quả.