Bài viết tiếng anh về my hometown

     

Viết Về quê hương Bằng giờ đồng hồ Anh ❤️️ trăng tròn Đoạn Văn làng mạc Quê xuất xắc ✅ tìm hiểu thêm Tuyển Tập Văn mẫu mã Tiếng Anh Đặc Sắc với Giàu Hình Ảnh Được lựa chọn Lọc.


Cách Viết Về quê nhà Bằng giờ Anh

Dưới đấy là cách viết về quê nhà bằng tiếng Anh, với mọi hướng dẫn cụ thể viết văn về quê nhà bằng tiếng Anh này, các em học sinh sẽ được triết lý và dễ ợt triển khai bài viết của mình.

Trong bài văn tả quê nhà bằng tiếng Anh bao gồm:

Debibun.vnibe your hometown (Miêu tả quê nhà của bạn).Debibun.vnibe the place (Miêu tả địa điểm)What is special about it? ( gồm gì đặc trưng ở kia không?)Where is your hometown located (Quê hương của người tiêu dùng nằm sinh sống đâu?)How khổng lồ travel khổng lồ your hometown? (Đến quê của công ty bằng phương tiện gì?)What is it known for? (Quê hương thơm bạn khét tiếng với dòng gì?)What vày people in your town do? ( Mọi bạn ở quê của chúng ta làm gì?)

Giới thiệu cùng bạn