Bước sóng dài nhất trong dãy laiman

     

Trong quang đãng phổ hidro, bước sóng nhiều năm nhất của hàng Laiman là (0,1216mu m) , cách sóng ngắn tuyệt nhất của hàng Banme là (0,3650 m mu m) . Cách sóng ngắn độc nhất của phản xạ mà hiđrô có thể phát ra:
Bạn đang xem: Bước sóng dài nhất trong dãy laiman

Áp dụng tiên đề Bo về việc bức xạ với hấp thụ năng lượng của nguyên tử  

(E_mn = m E_m - m E_n = frachclambda )


Ta có:

(Delta E = frachclambda o lambda )lớn nhất lúc E nhỏ nhất, (lambda ) nhỏ nhất khi (Delta E) lớn nhất

Bước sóng lâu năm nhất của dãy Laiman là:

(lambda _21 = ;0,1216mu m)

Bước sóng ngắn độc nhất của hàng Banme là:

(lambda _infty 2; = 0,3650 m mu m)

Bước sóng ngắn duy nhất của bức xạ mà hiđrô có thể phát ra:

(lambda _infty 1)

(frac1lambda _infty 1 = frac1lambda _infty 2 + frac1lambda _21 Rightarrow lambda _infty 1 = fraclambda _infty 2lambda _21lambda _infty 2 + lambda _21 = 0,0912mu m)


Đáp án buộc phải chọn là: d


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng băn khoăn tìm phát âm tham gia thi chưa biết hỏi ai?

Bạn phải lộ trình ôn thi bài xích bản từ những người dân am hiểu về kì thi và đề thi?

Bạn bắt buộc thầy cô đồng hành suốt quy trình ôn luyện?

Đấy là lý do Vừng ơi - bibun.vn đơn vị chuyên về ôn luyện thi nhận xét năng lực để giúp bạn:

Lộ trình bài bản 5V: tự cơ bạn dạng -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ kín lượng kiến thức và kỹ năng bởi khối hệ thống ngân sản phẩm 15.000 câu hỏi độc quyềnKết hợp học liên hệ live, giáo viên nhà nhiệm cung cấp trong suốt vượt trình

Miễn phí hỗ trợ tư vấn - TẠI ĐÂY


...

Bài tập bao gồm liên quan


Mẫu nguyên tử Bo - quang đãng phổ của nguyên tử Hidro Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi nhận xét năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên và

*


Đăng ký bốn vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái giới hạn của nguyên tử:


Theo mẫu mã nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo ngừng được khẳng định bởi:


Cho bán kính quỹ đạo Bo trước tiên của nguyên tử H là 0,53.10-10m. Nửa đường kính quỹ đạo Bo trang bị 5 của nguyên tử H bằng:


Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11 m. Ở một trạng thái kích say đắm của nguyên tử hiđrô, êlectron hoạt động trên quỹ đạo giới hạn có nửa đường kính là r = 13,25.10-10 m. Hành trình đó có tên gọi là quỹ đạo dừng


Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu mã nguyên tử Bo, trong số quỹ đạo ngừng của êlectron tất cả hai quy trình có nửa đường kính rmvà rn. Biết rm− rn= 36r0, trong những số đó r0 là bán kính Bo. Quý hiếm rm gần nhất với quý hiếm nào sau đây?


Nguyên tử Hiđrô vẫn ở tinh thần dừng gồm mức tích điện cơ phiên bản thì hấp thụ một photon có tích điện (varepsilon = m E_N- m E_K) . Khi đó nguyên tử sẽ:


Trong nguyên tử hiđrô, khi êlêctrôn chuyển động trên quy trình (K) với nửa đường kính (r_0 = 5,3.10^-11m) thì tốc độ của elêctrôn vận động trên quỹ đạo kia là:


Theo mẫu mã nguyên tử Bo, êlectron trong nguyên tử hiđrô hoạt động trên những quỹ đạo ngừng có bán kính rn = n2r0 ((n in N*,) r0 là nửa đường kính Bo). Tỉ số giữa tốc độ góc của êlectron khi nó vận động trên quy trình O cùng quỹ đạo M là


Trong nguyên tử hidro, tổng của bán kính quỹ đạo sản phẩm (n) và bán kính quỹ đạo thứ (left( n + 7 ight)) bằng bán kính quỹ đạo máy (left( n + 8 ight)). Biết nửa đường kính (r_0=5,3.10^-11). Coi vận động của electron quanh hạt nhân là vận động tròn đều. Lực địa chỉ giữa electron và hạt nhân khi electron vận động trên quy trình dừng máy n gần quý hiếm nào tuyệt nhất sau đây?


Nguyên tử hiđrô được kích ưng ý để đưa lên quỹ đạo ngừng M. Lúc nó chuyển về các trạng thái dừng có mức tích điện thấp hơn nữa thì sẽ phạt ra:
Xem thêm: Hình Ảnh Em Bé Dễ Thương Nhất Việt Nam

Xét nguyên tử hidro theo mẫu nguyên tử Bo, các electron vận động tròn quanh phân tử nhân trên các quỹ đạo dừng dưới công dụng của lực hút tĩnh điện. Theo định nghĩa loại điện thì chuyển động của những electron quanh hạt nhân tạo nên dòng năng lượng điện (gọi được coi là dòng điện nguyên tử, phân tử). Lúc electron chuyển động trên tiến trình (L) thì dòng điện nguyên tử bao gồm cường độ (I_1), lúc electron chuyển động trên quy trình (N) thì loại điện nguyên tử gồm cường độ là (I_2). Tỉ số (dfracI_2I_1) bằng:


Khi êlectrôn trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo ngừng có tích điện -0,85 eV sang quĩ đạo giới hạn có năng lượng -13,60 eV thì nguyên tử phát phản xạ điện từ bao gồm bước sóng:


Electron vào nguyên tử Hiđrô đưa từ quĩ đạo có năng lượng EM= - 1,5eV xuống quy trình có tích điện EL= - 3,4eV. Tìm bước sóng của vạch quang phổ phạt ra?


Hai vạch đầu tiên của hàng Laiman trong quang phổ hiđrô có tần số f21và f31. Từ hai tần số đó người ta tính được tần số thứ nhất f32trong hàng Banme là:


Hai vạch trước tiên của hàng Laiman trong quang quẻ phổ hiđrô tất cả bước sóng λ21và λ31. Từ hai bước sóng đó bạn ta tính được cách sóng đầu tiên λ32trong dãy Banme là:


Bước sóng của vun quang phổ trước tiên và lắp thêm hai của dãy Banme là (0,656mu m) và (0,486mu m) . Bước sóng của vạch đầu tiên trong hàng Pasen là:


Khi gửi từ hành trình M về tiến trình L, nguyên tử hidrô vạc ra phôtôn bao gồm bước sóng (0,6563mu m) . Khi gửi từ tiến trình N về tiến trình L, nguyên tử hidro phát ra phôtôn gồm bước sóng (0,4861 m mu m) . Khi đưa từ quy trình N về hành trình M, nguyên tử hidro vạc ra phôtôn gồm bước sóng:


Khi êlectron ở quy trình dừng đồ vật n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được tính theo cách làm (E_n = - fracE_0n^2) (eV) (E0 là 1 trong hằng số dương và n = 1,2,3. . .). Lúc êlectron vào nguyên tử hiđrô đưa từ quy trình dừng sản phẩm n + 1 sang tiến trình dừng thiết bị n thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn gồm bước sóng (lambda _0) có tích điện (frac5E_036) (eV). Khi êlectron gửi từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nguyên tử phạt ra phôtôn tất cả bước sóng là


Trong quang đãng phổ của nguyên tử hiđrô, đưa sử f1, f2 tương ứng với tần số lớn số 1 và bé dại nhất của dãy Ban-me, f3 là tần số lớn số 1 của dãy Pa-sen thì


Bước sóng của hai vạch (H_alpha ) và (H_eta ) trong dãy Banme là (lambda _1 = m 656nm) cùng (lambda _2; = m 486nm) . Cách sóng của vén quang phổ trước tiên trong hàng Pasen


Trong quang quẻ phổ hidro, bước sóng dài nhất của dãy Laiman là (0,1216mu m) , cách sóng ngắn độc nhất của hàng Banme là (0,3650 m mu m) . Bước sóng ngắn duy nhất của sự phản xạ mà hiđrô rất có thể phát ra:


Trong nguyên tử hiđrô những mức năng lượng được diễn đạt theo bí quyết E = -A/n2, trong đó A là hằng số dương. Lúc nguyên tử đã ở trạng thái cơ bạn dạng thì bị kích thích bởi điện trường to gan và khiến cho nguyên tử rất có thể phát ra về tối đa 15 bức xạ. Hỏi trong những bức xạ mà nguyên tử hiđrô có thể phát ra trong trường phù hợp này thì tỉ số về cách sóng giữa bức xạ dài nhất và ngắn tuyệt nhất là bao nhiêu?


Một nguyên tử đưa từ trạng thái dừng Em lịch sự trạng thái giới hạn En (Em n) khi dung nạp một photon có năng lượng hf. Lựa chọn câu đúng:


Chọn câu sai về nhì tiên đề của Bo:


Khối khí hidro có các nguyên tử sẽ ở tâm trạng kích thích thứ nhất thì khối khí nhấn thêm tích điện và đưa lên tâm trạng kích say đắm mới. Biết rằng ở trạng thái kích yêu thích mới, electron hoạt động trên quỹ đạo có nửa đường kính gấp 49 lần nửa đường kính Bo lắp thêm nhất. Số những bức xạ có tần số không giống nhau tối đa nhưng mà khối khí hidro hoàn toàn có thể phát ra là


Một đám nguyên tử hiđrô sẽ ở tâm lý cơ bản. Lúc chiếu bức xạ bao gồm tần số f1 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra buổi tối đa 3 bức xạ. Lúc chiếu bức xạ có tần số f2 vào đám nguyên tử này thì bọn chúng phát ra về tối đa 10 bức xạ. Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức ( mE_ mn = - dfrac mE_0 mn^2) (E0 là hằng số dương, n = 1,2,3,…). Tỉ số (dfrac mf_1 mf_2) là


Theo những tiên đề Bo, trong nguyên tử Hiđrô, trả sử chuyển động của electron quanh hạt nhân là hoạt động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ của electron trên tiến trình K với tốc độ của electron trên quỹ đạo N bằng


Các mức năng lượng của những trạng thái giới hạn của nguyên tử hidro được khẳng định bằng biểu thức (E_n=-frac13,6n^2eV,,left( n=1,2,3,... ight)). Nếu nguyên tử hidro kêt nạp một photon có tích điện 2,55eV thì bước sóng bé dại nhất của phản xạ mà nguyên tử hidro rất có thể phát ra là


Theo tiên đề Bo, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Coi rằng làm việc trạng thái dừng trang bị n của nguyên tử, electron hoạt động tròn đều bao phủ hạt nhân với nửa đường kính quỹ đạo dừng tương xứng là rn = n2.r0 (n = 1,2,3,…). Lúc electron của nguyên tử hoạt động trên quỹ đạo dừng có nửa đường kính 132,5.10-11 m thì trong thời hạn ∆t electron đi được quãng con đường 3S. Cũng trong khoảng thời gian ∆t, ví như electron vận động trên quỹ đạo giới hạn có bán kính r (ứng với tên quy trình là M) vẫn đi được quãng mặt đường là


Kích thích cho những nguyên tử hiđrô gửi từ trạng thái cơ phiên bản lên tinh thần kích thích sao để cho bán kính quỹ đạo ngừng tăng 25 lần. Trong quang quẻ phổ phân phát xạ của nguyên tử hiđrô sau đó, tỉ số giữa cách sóng ngắn nhất và bước sóng lâu năm nhất là


Xét nguyên tử hiđrô theo chủng loại nguyên tử Bo. Quỹ đạo ngừng N của êlectron trong nguyên tử ứng với số nguyên n bằng
Xem thêm: Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình Và Bài Tập Có Lời Giải Dễ Hiểu

trong nguyên tử hiđrô, nửa đường kính Bo là (5,3.10^ - 11m). Khi ở tinh thần kích thích, êlectron chuyển động trên quỹ đạo giới hạn L có bán kính là


Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, những vạch phổ nhận thấy được gồm màu đỏ, chàm, tím với màu làm sao sau đây?