Cả hai lớp 4a và 4b trồng được 600 cây lớp 4a trồng được ít hơn lớp 4b là 50 cây

     

Câu hỏi :

Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được từng nào cây?
Bạn đang xem: Cả hai lớp 4a và 4b trồng được 600 cây lớp 4a trồng được ít hơn lớp 4b là 50 cây

* giải đáp giải

*

Hai lần số học viên lớp 4A trồng được là:

600 - 50 = 550 cây

Số cây lớp 4A trồng được là:

550 : 2 = 275 cây

Số cây lớp 4B trồng được là:

275 + 50 = 325 cây

Đáp số: Lớp 4A: 275 cây, Lớp 4B: 325 cây
Xem thêm: Đề 1 Bài Viết Số 6 Lớp 8 : Dựa Vào Các Văn Bản Chiếu Dời Đô, Please Wait

Toán học tập là môn khoa học nghiên cứu về những số, cấu trúc, không khí và các phép biến hóa đổi. Nói một giải pháp khác, bạn ta nhận định rằng đó là môn học tập về "hình và số". Theo cách nhìn chính thống neonics, nó là môn học nghiên cứu và phân tích về các kết cấu trừu tượng định nghĩa từ các tiên đề, bằng cách sử dụng luận lý học (lôgic) và ký hiệu toán học. Những quan điểm khác của nó được miêu tả trong triết học toán. Do tài năng ứng dụng thoáng rộng trong những khoa học, toán học tập được ca ngợi là "ngôn ngữ của vũ trụ".

Lớp 4 - Năm thứ tư ở cung cấp tiểu học, kỹ năng ngày một tăng, sắp đến năm cuối cung cấp nên những em nên chú mang đến học tập nhé!

*Xem thêm: Solutions To Differential Equations, Solve (3Cos(3X+Pi/3)

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng thích hợp mã sút giá