Các Công Thức Tính Số Mol

     

Hôm nay ở bài viết này trung học phổ thông Chuyên Lam tô xin chia sẻ đến các bạn các công thức liên quan đến tính nồng độ mol, cách làm tính số mol, cách làm tính C phần trăm chi tiết nhất, chúng ta cùng đón coi để áp dụng vào giải bài bác tập hóa học.

Bạn đang xem: Các công thức tính số mol


1. Công thức tính nồng độ mol

=> cách tính nồng độ mol được vận dụng công thức CM=n/V trong các số ấy CM là nồng độ mol, n là số mol chất tan với V là thể tích dụng dịch được xem bằng đơn vị chức năng (lít )

*

VD 1: Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp khi hòa hợp 15,8g KMnO4 vào 7,2 lít nước.

Lời giải:

Số mol của KMnO4 là: nKMnO4 = 15,8/158 = 0,1 (mol)Nồng độ mol của dung dịch: centimet = 0,1/7,2 = 0,0139

VD1 : Trong 200ml dung dịch tất cả hòa tan 16 gam NaOH. Tính độ đậm đặc mol của dung dịch.

Lời giải :

Đổi 200ml =0,2 lítnNaOH = 16/40= 0,4 molÁp dụng phương pháp trên ta có:CM = n:V =0,4: 0,2= 2M

=> cm = 2mol

2. Công thức tính số mol

=> công thức tính số mol theo thể tích : Theo thể tích (đối với hóa học khí ở điều kiện chuẩn) : n =V/22,4. Vào đó: n là số mol với V: thể tích khí.

+ Tính số mol theo khối lượng : Theo khối lượng: n = m/M. Vào đó: n là số mol, m: khối lượng. M: trọng lượng phân tử, khối lượng mol.

*

Ví dụ 3 :Đốt cháy 6,2(g) p trong bình cất 6,72(l) khí O2 ở đktc theo sơ vật phản ứng sau P + O2 → P2O5

a) Sau bội phản ứng chất nào còn dư với nếu dư thì với cân nặng bao nhiêu?

b) Tính khối lượng sản phẩm thu được.

Lời Giải :

Bước 1. Tính số mol của những chất gia nhập phản ứng.

Xem thêm: Top 4 Cách Làm Gà Rang Muối Bằng Nồi Chiên Không Dầu, Cách Làm Gà Rang Muối Ăn Là Nghiện

nP = 6,2 : 31 = 0,2 (mol)

nO2 = 6,72 : 22,4 = 0,3 (mol)

Bước 2. Thăng bằng phương trình hóa học.

4P + 5O2 → 2P2O5

4 5 2

Bước 3. Phụ thuộc phương trình làm phản ứng với tỉ lệ, kiếm tìm tỉ lệ số mol và hệ số phản ứng của 2 chất tham gia theo phương trình phản bội ứng.

nP : 4 = 0,2 : 4 = 0.05

nO2 : 5 = 0,3 : 5 = 0.06

Ta có tỉ lệ bội nghịch ứng: nP : 4 p phản ứng hết, O2 còn dư.

=> Phương trình tính theo số mol P.

=> nO2 phản ứng = (0.2 x 5) : 4 = 0,25 (mol)

=> Số mol O2 dư = 0,3 – 0,25 = 0,05 (mol)

3. Công thức tính nồng độ phần trăm ( C%)

*

1. Phương pháp tính C% theo khối lượng


=> cách làm tính C% theo trọng lượng C% = mct/mdd x 100% Trong đó: C%: Nồng độ phần trăm. Mct: khối lượng chất tan. Mdd: cân nặng dung dịch.

Xem thêm: Khi Nào Thì Tôi Có Thể Sử Dụng " How You Like That Nghĩa Là Gì ?


Phần trăm theo cân nặng (m / m) là khối lượng chất tan phân tách cho tổng khối lượng của dung dịch, nhân cùng với 100%.Phần trăm theo trọng lượng = cân nặng chất tan/tổng khối lượng dung dịch ×100%

2. Phương pháp tính C% theo thể tích

Phần trăm theo thể tích (v / v) là thể tích chất tan phân tách cho toàn diện và tổng thể tích dung dịch và nhân với 100%.Phần trăm theo trọng lượng = thể tích chất tan/tổng thể tích dung dịch × 100%

Ví dụ 4

Làm nỗ lực nào bạn sẽ chuẩn bị 250 ml 70% (v / v) rượu xát

Dung dịch

70% = thể tích cồn xát/tổng thể tích hỗn hợp ×100% × 100%

Vì thế

+ Thể tích rượu cồn xát = thể tích hỗn hợp × 70%/100% = 250 mL × 70/100= 175 mL

=> bạn sẽ thêm đủ nước vào 175 mL rượu xát để tạo ra tổng cộng 250 mL dung dịch

Chú thích

*

*

Thông qua nội dung bài viết của công ty chúng tôi mong rằng các bạn sẽ hiểu rộng về những công thức tính nống độ mol, tính số mol và tính C% phần trăm để rất có thể ứng dụng vào giải xuất sắc các bài bác tập hóa.