Các Từ Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ X

     

Bạn đã từng chơi trò nối chữ tiếng Anh nhưng khi tới lượt bản thân lại chần chừ đáp lại bởi từ gì chưa? vào phần phân tách sẻ này, bibun.vn mang đến nội dung bài viết tổng hợp phần lớn từ tiếng Anh bước đầu bằng chữ X, giúp cho bạn không còn chạm chán khó khăn khi chơi trò này nữa.

Bạn đang xem: Các từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ x


*

Những từ giờ Anh ban đầu bằng chữ X phổ cập nhất

1. Xenogamy /zi:’nɔgəmi/: Sự lai chéo

2. Xanthous /’zænθəs/: xoàn (da, tóc)

3. Xebec /’zi:bek/: Thuyền Xebec (Thuyền 3 cột bi đát của đàn cướp biển lớn Địa Trung Hải)

4. Xylophone /’sailəfoun/: Đàn phiến gỗ, mộc cầm, lũ xy-lô-phôn

5. Xanthlppe: Người vợ lăng loạn (tên vk Xôcrat)

6. Xenon /’zenɔn/: Khí xenon

7. Xerophyte /’ziərəfait/: Thực vật chịu đựng hạn

8. Xenphobla: Sự bài xích ngoại

9. Xennolth: Đá vào khối xịt trào từ núi lửa10. Xylocarp /’zailəkɑ:p/: quả mộc, trái gỗ

11. Xe pháo /ze/: cam kết nguyên tố xennon

12. Xenanthemum: Thực vật hiệu quả của sự thụ phấn chéo, cây lai chéo

13. Xerodemma: bệnh dịch khô da

14. Xerogrphy: tự sao chụp tính điện

15. Xyloid: có gỗ, dạng gỗ; có linin

16. Xerophthalmia /,ziərɔf’θælmjə/: bệnh khô mắt

17. Xerophilous /ziə’rɔfiləs/: (Thực vật) say đắm nghi điều kiện khô hạn, chịu đựng hạn

18. Xerox: máy sao chụp; Sự sao chúp theo kiểu này, giao diện kia ; sao chụp

19. Xenophobe /’zenəfoub/: Người bài xích ngoại

20. Xylene: Hợp hóa học hữu cơ, dẫn xuất từ bỏ benzen bởi các thay thế sửa chữa các team mêtyl

21. Xylograph /’zailəgrɑ:f/: bản khắc gô

22. Xylography /zai’ləgrəfi/: Thuật tự khắc gỗ

23. Xi: mẫu mã thứ tự thiết bị 11 trong bảng chữ cái Hy Lạp

(mấy từ này search ví dụ trên mạng không có á chị)

Cách phát âm mọi từ gồm chữ “X” trong giờ Anh

Trong giờ Anh, chữ “X” tất cả hai bí quyết phát âm đó là âm /ks/ và âm /gz/.

Nếu đi sau chữ “X” là đầy đủ âm vô thanh hoặc phụ âm “C” thì sẽ tiến hành phát âm là /ks/.

Xem thêm: Xã Hội Tin Học Hóa Có Những Đặc Tính Gì? Xã Hội Tin Học Hóa Là Gì

Ví dụ:

Xpectation /ˌekspekˈteɪʃən/ (n): Sự mong chờAxiomatic /æksiəˈmætɪk/ (a): Rõ ràngExecution /ˌeksɪˈkjuʃən/ (n): Sự thực hiệnExternals /ɪkˈstɜ:nəlz/ (n): Đặc điểm bên ngoàiExceptional /ɪkˈsepʃənəl/ (a): ngoại lệExcellent /ˈeksələnt/ (a): Xuất xắc

Chữ “X” được phát âm là /gz/ ví như theo sau nó là các nguyên âm, phụ âm hữu thanh với trọng âm của từ đó nhấn vào âm tiết thứ hai.

Xem thêm: Dàn Ý Nghị Luận Về Bạo Lưc Gia Đình Trong Xã Hội Hiện Nay, Dàn Ý Nghị Luận Về Vấn Đề Bạo Lực Gia Đình

Ví dụ:

Exultantly /ɪgˈzʌltəntli/ (a) Hớn hởExacerbate /ɪgˈzæsəbeɪt/ (v): làm bực tứcExact /ɪgˈzækt/ (a): chính xácExonerate /ɪgˈzɑːnəreɪt/ (v): Miễn tộiExhilarating /ɪgˈzɪləreɪtɪŋ/ (n): Điều có tác dụng vui vẻExhibition /eksɪˈbɪʃən/ (n): Cuộc triển lãmExhausted /ɪgˈzɑːstɪd/ (a): kiệt sức

Bài viết trên đây là tổng hợp mọi từ vựng giờ Anh bước đầu bằng chữ X mà lại bibun.vn sẽ tổng thích hợp được. Hy vọng qua nội dung bài viết này các các bạn sẽ làm nhiều thêm vốn từ của chính bản thân mình cũng như kĩ năng chơi trò nối chữ tiếng Anh cũng tương đối hơn.