Cách Đổi Số Thập Phân Ra Phân Số

     Bạn đang xem: Cách đổi số thập phân ra phân số

*

*Xem thêm: Những Cách Nói Chuyện Với Con Gái Thú Vị, Có Duyên, Đàn Ông, Cách Nói Chuyện Với Con Gái

*

*Xem thêm: Các Bài Hát Thiếu Nhi Về Mùa Hè Hay Nhất, Có Giai Điệu Vui Tươi

Làm cầm cố nào để thay đổi thập chia thành phân số

Các tiến độ chuyển đổiViết phân số thập phân bên dưới dạng phân số gồm những chữ số sinh hoạt bên nên dấu chấm thập phân (tử số) và lũy thừa của 10 (mẫu số).Tìm ước chung lớn số 1 (gcd) của tử số và mẫu số.Rút gọn gàng phân số bằng phương pháp chia tử số và mẫu số với gcd.Ví dụ 1

Chuyển 0,32 thành phân số:

0,32 = 32/100

Tìm mong chung lớn nhất (gcd) của tử số và mẫu số:

gcd (32,100) = 4

Rút gọn phân số bằng phương pháp chia tử số và mẫu số với gcd:

0,32 = (32/4) / (100/4) = 8/25

Ví dụ số 2

Chuyển 2,56 thành phân số:

2,56 = 2 + 56/100

Tìm cầu chung lớn số 1 (gcd) của tử số và mẫu số:

gcd (56,100) = 4

Rút gọn gàng phân số bằng cách chia tử số và chủng loại số cùng với gcd:

2 + 56/100 = 2 + (56/4) / (100/4) = 2 + 14/25

Ví dụ # 3

Chuyển 0,124 thành phân số:

0,124 = 124/1000

Tìm ước chung lớn nhất (gcd) của tử số và chủng loại số:

gcd (124,1000) = 4

Rút gọn phân số bằng cách chia tử số và chủng loại số với gcd:

0,124 = (124/4) / (1000/4) = 31/250

Cách biến đổi số thập phân lặp lại thành phân số

Ví dụ 1

Chuyển 0,333333 ... Thành phân số:

x = 0,333333 ...

10 x = 3,333333 ...

10 x - x = 9 x = 3

x = 3/9 = 1/3

Ví dụ số 2

100 x = 5,6565656 ...

100 x - x = 99 x = 5,6

990 x = 56

x = 56/990 = 28/495

Bảng thay đổi thập phân thành phân số

Thập phânPhân số
0,000011/100000
0,00011/10000
0,0011/1000
0,011/100
0,083333331/12
0,090909091/11
0,11/10
0,111111111/9
0,1251/8
0,142857141/7
0,166666671/6
0,21/5
0,222222222/9
0,251/4
0,285714292/7
0,33/10
0,333333331/3
0,3753/8
0,42/5
0,428571433/7
0,444444444/9
0,51/2
0,555555555/9
0,571428584/7
0,63/5
0,6255/8
0,666666672/3
0,77/10
0,714285715/7
0,753/4
0,777777787/9
0,84/5
0,833333335/6
0,857142866/7
0,8757/8
0,888888898/9
0,99/10
1.111/10
1,26/5
1,255/4
1,313/10
1,47/5
1,53/2
1,68/5
1,717/10
1,757/4
1,89/5
1,919/10
2,55/2

Chuyển thay đổi phân số thành thập phân ►

Viết cách nâng cao trang này

Gửi bội nghịch hồiTrang nhà | web | Toán học | Điện | máy tính xách tay | Bộ đổi khác | Công cụ