Cách viết công thức cấu tạo

     

Tuy nhiên, máy tự liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử ra sao? tại sao lại bao gồm sự khác biệt đó? bài viết dưới phía trên sẽ vấn đáp thắc mắc bên trên một giải pháp tường tận nhất.

Bạn đang xem: Cách viết công thức cấu tạo

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Nội dung của thuyết kết cấu hóa học

Ngay từ năm 18611861, Bút-lê-rốp đã đưa ra khái niệm cấu trúc hóa học cùng thuyết cấu trúc hóa học có những luận điểm chính sau:

– vào phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử link với nhau theo đúng hóa trị với theo một sản phẩm tự độc nhất định. Lắp thêm tự liên kết đó được hotline là cấu trúc hóa học. Sự biến hóa thứ tự liên kết đó, tức là thay đổi cấu tạo hóa học, sẽ khởi tạo ra hợp hóa học khác.

VD: phương pháp phân tử C2H6O có nhị công thức cấu trúc (thứ tự link khác nhau) ứng với 2 hợp hóa học sau:

1. H3C−O−CH3 : đimetyl ete, chất khí, không chức năng với Na.

2. H3C−CH2−O−H: ancol etylic, chất lỏng, tính năng với Na giải phóng hiđro.

– trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon bao gồm hóa trị 4. Nguyên tử cacbon không những rất có thể liên kết với nguyên tử các nguyên tố khác mà lại còn link với nhau thành mạch cacbon

– Tính chất của những chất nhờ vào vào nhân tố phân tử (bản chất, số lượng các nguyên tử) và kết cấu hóa học (thứ trường đoản cú liên kết các nguyên tử).

VD:

– phụ thuộc vào thành phần phân tử: CH4 là chất khí dễ cháy, CCl4 là hóa học lỏng ko cháy; CH3Cl là hóa học khí không có tác dụng gây mê, còn CHCl3 là hóa học lỏng có chức năng gây mê.

– Phụ thuộc kết cấu hóa học: CH3CH2OH và CH3OCH3khác nhau cả về đặc điểm hóa học.

2. Đồng đẳng, đồng phân

a) Đồng đẳng

Các hiđrocacbon vào dãy: CH4,C2H6,C3H8,C4H10,C5H12,…,CnH2n+2 chất sau hơn chất trước một nhóm CH2 nhưng đều có tính hóa học hóa học tương tự như nhau.

Các ancol trongdãy: CH3OH,C2H5OH,C3H7OH,C4H9OH,…,CnH2n+1OH cũng đều có thành phần hơn yếu nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có đặc điểm hóa học tương tự nhau.


*

Công thức cấu trúc hợp chất hữu cơ


Khái niệm: các hợp chất bao gồm thành phần phân tử hơn yếu nhau một hay những nhóm CH2 nhưng có đặc thù hóa học tựa như nhau là số đông chất đồng đẳng, chúng hợp thành dãy đồng đẳng. * Giải thích: tuy vậy các chất trong cùng dãy đồng đẳng bao gồm công thức phân tử khác biệt một hay nhiều nhóm CH2 nhưng vì chưng chúng có cấu trúc hóa học giống như nhau cần có tính chất hóa học tựa như nhau.

b) Đồng phân

Etanol cùng đimetyl ete là hai chất khác biệt (có tính chất không giống nhau ) nhưng bao gồm cùng cách làm phân tử là C2H6O. Metyl axetat (CH3COOCH3), etyl fomiat (HCOOC2H5) cùng axit propionic (CH3CH2COOH là tía chất khác nhau nhưng có công thức phân tử là C3H6O2.

Xem thêm: Trường Ngoại Ngữ Saigon Vina, Trung Tâm Ngoại Ngữ Saigon Vina

* Khái niệm: Những vừa lòng chất không giống nhau nhưng bao gồm cùng cách làm phân tử là hồ hết chất đồng phân.

Giải thích: Những hóa học đồng phân tuy tất cả cùng cách làm phân tử tuy nhiên có kết cấu hóa học tập khác nhau, ví dụ điển hình etanol có cấu tạo H3C−CH2−O−H, còn đimetyl ete bao gồm cấu tạo H3C−O−CH3, bởi vậy bọn chúng là gần như chất không giống nhau, có đặc thù khác nhau.

3. Các loại bí quyết cấu tạo

Công thức cấu tạo biểu diễn vật dụng tự và phương thức liên kết của những nguyên tử trong phân tử. Có cách viết

khai triển, thu gọn và thu gọn gàng nhất.

*

Công thức cấu trúc khai triển: Viết toàn bộ các nguyên tử và các liên kết thân chúng.

Công thức kết cấu thu gọn: Viết gộp nguyên tử cacbon và những nguyên tử khác links với nó thành từng nhóm.

Công thức cấu trúc thu gọn gàng nhất: Chỉ viết các liên kết cùng nhóm chức, đầu mút của các liên kết chính là nhóm CHx với x đảm bảo hóa trị 4 ở C.

a) Thí dụ

*

b) Kết luận

Butan−1−ol và đietylete có cùng công thức phân tử C4H10O nhưng do khác biệt về kết cấu hóa học nên khác nhau về tính chất vật lí và đặc điểm hóa học.

Vậy phần đông hợp chất có cùng công thức phân tử mà lại có kết cấu hóa học không giống nhau gọi là phần lớn đồng phân cấu tạo.

b) Kết luận 

Những đồng phân khác biệt về bản chất nhóm chức call là đồng phân đội chức. Số đông đồng phân khác nhau về sự phân nhánh mạch cacbon điện thoại tư vấn là đồng phân mạch cacbon. Mọi đồng phân không giống nhau về vị trí nhóm chức hotline là đồng phân vị trí nhóm chức.

B. BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài 1. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :

CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br.

Biết rằng brom tất cả hoá trị I.

Bài 2. Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với những công thức phân tử sau : C3H6, C4H3, C5H10.

Xem thêm: 50 Bài Tập Về Những Hằng Đẳng Thức Lớp 8 Chi Tiết, Đầy Đủ, Chính Xác

Bài 3. Phân tử hợp chất hữu cơ A tất cả hai nguyên tố. Lúc đốt cháy 3 gam chất A nhận được 5,4 gam H2O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết trọng lượng mol của A là 30 gam.