CÂU BỊ ĐỘNG LÀ GÌ ? CHO VD

     

Câu bị động là 1 trong những cấu trúc cơ bản không thể bỏ qua nếu bạn đang trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới trong TOEIC. Cùng Anh ngữ Ms Hoa bài viết liên quan cấu trúc này nhé.

Bạn đang xem: Câu bị động là gì ? cho vd


Để giúp chúng ta có tầm nhìn tổng quan về thể bị động trong giờ đồng hồ Anh, hôm nay, Anh ngữ Ms Hoa sẽ share kiến thức về công thức, giải pháp dùng câu thụ động một cách chuẩn xác tuyệt nhất nhé!

Unit 2: CÂU BỊ ĐỘNG ( Pasive Voice) | Anh ngữ Ms Hoa

I. Câu bị động là gì?

Câu tiêu cực (Passive Voice) là câu được dùng khi muốn nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người sử dụng chịu tác động ảnh hưởng của hành động hơn là phiên bản thân hành vi đó. Thời của rượu cồn từ ngơi nghỉ câu bị động cần tuân theo thời của cồn từ nghỉ ngơi câu nhà động.

Cấu trúc câu bị động

Câu công ty động

S1

V

O

Câu bị động

S2

TO BE

PII

(Chủ ngữ + dạng của rượu cồn từ “to be” + Động từ sinh hoạt dạng phân từ 2)

Câu chủ động ở dạng thì nào, họ chia rượu cồn từ “to be” theo như đúng dạng thì đó. Bọn họ vẫn đảm bảo nguyên tắc công ty ngữ số nhiều, rượu cồn từ to lớn BE được phân chia ở dạng số nhiều... 

Ví dụ:

They planted a tree in the garden. (Họ đã trồng một cái cây ở trong vườn.)

S1 V O

➤ A tree was planted in the garden (by them). (Một cái cây được trồng ở vào vườn (bởi họ).) lưu ý: “By them” bao gồm thể bỏ đi trong câu.

S2 be V (PII)

Nếu là các loại động từ tất cả 2 tân ngữ, hy vọng nhấn rất mạnh vào tân ngữ nào người ta chuyển tân ngữ đó lên quản lý ngữ nhưng thường thì chủ ngữ hợp lý và phải chăng của câu bị động là tân ngữ loại gián tiếp.

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book lớn him = He was given a book (by me).

*** giữ ý chung:

1. Nếu S vào câu dữ thế chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => được bỏ đi trong câu bị động

Ví dụ: Someone stole my motorbike last night. (Ai đó đem trộm xe sản phẩm công nghệ của tôi đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe đồ vật của tôi đã bị mang trộm đêm qua.)

2. Nếu là tín đồ hoặc đồ vật trực tiếp gây ra hành động thì dùng "by", nhưng gián tiếp khiến ra hành vi thì sử dụng "with"

> Tham khảo thêm:

II. đổi khác câu chủ động sang thụ động trong thì giờ Anh (Tense)

Công thức gửi câu dữ thế chủ động sang câu bị động chúng ta học theo bảng sau đây nhé!

Thì

Chủ động

Bị động

Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

S + am/is/are + P2

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + V-ing + O

S + am/is/are + being + P2

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + P2 + O

S + have/has + been + P2

Quá khứ đơn

S + V(ed/Ps) + O

S + was/were + P2

Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

S + was/were + being + P2

Quá khứ hoàn thành

S + had + P2 + O

S + had + been + P2

Tương lai đơn

S + will + V-infi + O

S + will + be + P2

Tương lai hoàn thành

S + will + have + P2 + O

S + will + have + been + P2

Tương lai gần

S + am/is/are going to + V-infi + O

S + am/is/are going khổng lồ + be + P2

Động từ khuyết thiếu

S + ĐTKT + V-infi + O

S + ĐTKT + be + P2

 

Dưới đây là cách đưa từ thể dữ thế chủ động sang thể bị động cho 12 dạng thì trong giờ đồng hồ Anh. Ví dụ áp dụng với rượu cồn từ "buy" (mua) đã giúp chúng ta có ánh nhìn tổng quan nhất nhé:

Dạng thì

Thể nhà động

Thể bị động

Dạng nguyên mẫu

Buy ( Mua)

Bought

Dạng to lớn + verd

To Buy

To be bought

Dạng V-ing

Buying

Being bought

Dạng V3/V-ed

 

 

Thì hiện tại đơn

Buy

Am/is/are bought

Thì hiện tại tiếp diễn

Am/is/are buying

Am/is/are being bought

Thì bây giờ hoàn thành

Have/has buying

Have/has been buying

Thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn

Have/ has been buying

Have/has been being bought

Thì vượt khứ đơn

bought

Was/ were bought

Quá sản phẩm tiếp diễn

Was/were buying

Was/were being bought

Quá khứ hoàn thành

Had bought

Had been bought

Quá khứ xong tiếp diễn

Had been buying

Had been being bought

Tương lai đơn

Will buy

Will be bought

Tương lai tiếp diễn

Will be writing

Will be being bought

Tương lai hoàn thành

Will have bought

Will have been bought

Tương lai chấm dứt tiếp diễn

Will have been buying

Will have been being bought

 

Các bước biến hóa từ câu dữ thế chủ động sang câu bị đông

Bước 1: khẳng định tân ngữ trong câu công ty động, gửi thành công ty ngữ câu bị động.

Bước 2: xác định thì (tense) trong câu dữ thế chủ động rồi vận động từ về thể tiêu cực như giải đáp ở trên.

Bước 3: đổi khác chủ ngữ vào câu dữ thế chủ động thành tân ngữ thêm “by” phía trước. Những nhà ngữ ko xác định bạn cũng có thể bỏ qua như: by them, by people….

*

Ví dụ:

My father waters this flower every morning.

➤This flower is watered (by my father) every morning.

John invited Fiona to lớn his birthday buổi tiệc nhỏ last night.

➤ Fiona was invented lớn John"s birthday các buổi party last month

Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

➤ The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.

*** lưu ý khi đưa sang câu bị động: 

1. Các nội cồn từ (Động từ không yêu ước 1 tân ngữ nào) không được sử dụng ở bị động.

Ví dụ: My leg hurts.

2. Đặc biệt khi nhà ngữ chịu trách nhiệm chính của hành động cũng ko được gửi thành câu bị động.

The US takes charge (Nước Mỹ dìm lãnh trách nhiệm)

Nếu là người hoặc thiết bị trực tiếp tạo ra hành động thì cần sử dụng by tuy nhiên nếu là thiết bị gián tiếp khiến ra hành vi thì dùng with.

The bird was shot with the gun.The bird was shot by the hunter.

3. Trong một trong những trường phù hợp to be/to get + P2 hoàn toàn không với nghĩa tiêu cực mà có 2 nghĩa:

Chỉ trạng thái, tình huống mà chủ ngữ đang chạm chán phải.

Could you please kiểm tra my mailbox while I am gone.

He got lost in the maze of the town yesterday.

Chỉ việc chủ ngữ tự làm cho lấy

The little boy gets dressed very quickly.

- Could I give you a hand with these tires.

- No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts.

4. Hầu như sự biến đổi về thời và thể đều nhằm mục tiêu vào động từ lớn be, còn phân tự 2 giữ nguyên.

to be made of: Được làm bởi (Đề cập đến làm từ chất liệu làm yêu cầu vật)

Ví dụ: This table is made of wood

to be made from: Được làm nên từ (đề cập cho việc nguyên liệu bị thay đổi khỏi trạng thái ban đầu để tạo sự vật)

Ví dụ: Paper is made from wood

to be made out of: Được làm bằng (đề cập mang đến quá trình tạo ra sự vật)

Ví dụ: This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs & milk.

to be made with: Được có tác dụng với (đề cập cho chỉ một trong những nhiều làm từ chất liệu làm đề xuất vật)

Ví dụ: This soup tastes good because it was made with a lot of spices.

5. Biệt lập thêm về cách dùng marry với divorce trong 2 thể: dữ thế chủ động và bị động.

Khi không có tân ngữ thì tín đồ Anh ưa dùng get maried và get divorced trong dạng informal English.

Lulu và Joe got maried last week. (informal)

➤ Lulu and Joe married last week. (formal)

After 3 very unhappy years they got divorced. (informal)

➤ After 3 very unhappy years they dovorced. (formal)

Sau marrydivorce là 1 trong những tân ngữ thẳng thì không có giới từ: To mary / divorce smb

She married a builder.

Andrew is going to lớn divorce Carola

To be/ get married/ to smb (giới tự “to” là bắt buộc)

She got married to her childhood sweetheart.

He has been married lớn Louisa for 16 years và he still doesn’t understand her.

Xem thêm: Cách Chia Cột Văn Bản Trong Word Đều Và Điều Chỉnh Khoảng Cách Cột Dễ Dàng

Nếu bạn có nhu cầu nhận tư vấn tham gia những khóa học tập của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp đào tạo và huấn luyện và giáo trình từ bỏ biên soạn chuẩn theo format đề thi, phù hợp với từng trình độ chuyên môn của học tập viên. Các bạn Hãy đăng ký ngay trên Đây nhé!

III. Những dạng vào câu bị động

1. Bị động với những động từ có 2 tân ngữ

Một số đông từ được theo sau nó bởi hai tân ngữ như: give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), show (chỉ), buy (mua), make (làm), get (cho), … thì ta sẽ có 2 câu bị động.

Ví dụ 1:

 I gave him an apple. (Tôi đã mang đến anh ấy một quả táo.)

O1 O2

➤ An táo apple was given khổng lồ him. (Một trái táo đã được trao mang lại anh ta.)

➤ He was given an táo bị cắn by me. (Anh ta đã được tôi trao cho một quả táo)

Ví dụ 2: He sends his relative a letter. 

➤ His relative was sent a letter.

➤ A letter was sent to his relative (by him)

2. Thể bị động của những động từ tường thuật

Các rượu cồn từ tường thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …

S: công ty ngữ; S": chủ ngữ bị động

O: Tân ngữ; O": Tân ngữ bị động

Câu công ty động

Câu bị động

Ví dụ

S + V + THAT + S" + V" + …

Cách 1: S + BE + V3/-ed + lớn V"

People say that he is very rich.→ He is said to be very rich.

Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S" + V"

People say that he is very rich.→ It"s said that he is very rich.

Câu dựa vào vả với những động từ have, get, make có thể được trở qua câu tiêu cực với cấu trúc

3. Câu chủ động là câu nhờ vào vả

Câu công ty động

Câu bị động

Ví dụ

… have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Thomas has his son buy a cup of coffee.→ Thomas has a cup of coffee boughtt by his son. (Thomas nhờ nam nhi mua 1 cốc cà phê)

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + lớn V + (by someone)

Suzy makes the hairdresser cut her hair.→ Her hair is made to lớn cut by the hairdresser.(Suzy nhờ vào thờ có tác dụng tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + lớn V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone) 

Shally gets her husband to clean the kitchen for her. → Shally gets the kitchen cleaned by her husband. (Shally nhờ ông chồng dọn giúp nhà bếp)

 

4. Câu dữ thế chủ động là câu hỏi

- Thể thụ động của câu hỏi Yes/No

 

Câu công ty động

Câu bị động

Ví dụ

Do/does + S + V (bare) + O …?

Am/ is/ are + S" + V3/-ed + (by O)?

Do you clean your room? → Is your room cleaned(by you)?(Con sẽ dọn phòng không đấy?)

Did + S + V (bare) + O…?

Was/were + S" + V3/-ed + by + …?

Can you bring your notebook khổng lồ my desk?→ Can you notebook be brought to my desk?(Em hoàn toàn có thể mang vở lên nộp cho tôi không?)

modal verbs + S + V (bare) + O + …?

modal verbs + S" + be + V3/-ed + by + O"?

Can you move the chair? → Can the chair be moved? (Chuyển chiếc ghế đi được không?)

have/has/had + S + V3/-ed + O + …?

Have/ has/ had + S" + been + V3/-ed + by + O"?

Has she done her homework? → Has her homeworkbeen done (by her)? (Con nhỏ nhắn đã làm bài bác tập dứt chưa?)

 

5. Bị động với các động trường đoản cú chỉ quan lại điểm, ý kiến

Một số động từ chỉ quan tiền điểm ý kiến thông dụng là: think/say/suppose/believe/consider/report…(nghĩ rằng/nói rằng/cho rằng/tin rằng/xem xét rằng/thông báo rằng….)

Ví dụ:

People think he stole his mother’s money. (Mọi bạn nghĩ anh ta lấy cắp tiền của bà bầu anh ta.)

➤ It is thought that he stole his mother’s money.

➤ He is thought khổng lồ have stolen his mother’s money.

6. Bị động với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan tiền là các động từ chỉ nhận thức của nhỏ người như: see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving. (nhìn/xem/nghe… ai đó đang có tác dụng gì)Ai đó chứng kiến người khác làm những gì và chỉ thấy 1 phần của hành vi hoặc 1 hành vi đang ra mắt bị 1 hành vi khác xen vào.

Ví dụ:

- He watched them playing football. (Anh ta nhìn thấy họ sẽ đá bóng.)

➤ They were watched playing football. (Họ được nhìn thấy vẫn đá bóng.)

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V. (nhìn/xem/nghe ai đó làm cho gì)Ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm gì từ đầu mang đến cuối.

Ví dụ:

- I heard her cry. (Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

➤ She was heard khổng lồ cry. (Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

7. Câu dữ thế chủ động là câu mệnh lệnh

- Thể khẳng định:

Chủ động: V + O + …Bị Động: Let O + be + V3/-ed

Ví dụ: Put your pen down → Let your pen be put down. (Bỏ cây cây viết xuống)

- Thể tủ định:

Chủ động: Do not + V + O + …Bị động: Let + O + NOT + be + V3/-ed

Ví dụ: vì not take this item. → Let this item not be taken. (Không lấy thành phầm này)

IV. Bài xích tập về câu bị động

Để rèn luyện kiến thức và kỹ năng thể bị động trong tiếng Anh chúng ta đã học ở trên. Bây chừ các bạn cùng làm một trong những bài tập sau và hãy bình chọn lại đáp án bài bác tập đã làm cho ở bên dưới nhé! ( lưu giữ ý: không xem đáp án trước khi làm bài bác tập)

Bài 1: gửi câu sau sang trọng câu bị động

1. John gets his sister to lớn clean his shirt.

2. Anne had had a friend type her composition.

3. Rick will have a barber cut his hair.

4. They had the police arrest the shoplifter.

5. Are you going to lớn have the shoemaker repair your shoes?

6. I must have the dentist check my teeth.

7. She will have Peter wash her oto tomorrow.

8. They have her tell the story again.

Bài 2: đến dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc

1. Toshico had her car (repair) .............. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) ..................her paper.

3. We got our house (paint) .................. Last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) ................... A composition.

5. Mark got his transcripts (send)................... Khổng lồ the university.

6. Maria is having her hair (cut) ......................... Tomorrow.

7. Will Mr. Brown have the porter (carry)...........................his luggage to his car?

Đáp án

Bài 1: 

1. John gets his shirt cleaned.

2. Anne has had her composition typed.

3. Rick will have his hair cut.

4. They had the shoplifter arrested.

5. Are you going to lớn have your shoes repaired?

6. I must have my teeth checked.

7. She will have her oto washed tomorrow.

Xem thêm: Đóng Vai Quyển Sách Kể Chuyện Mình Bị Lãng Quên Kể Lại, Please Wait

8. They have the story told again.

Bài 2:

1. Repaired

2. To lớn type

3. Painted

4. Write

5. Sent

6. Cut

7. Carry

Nếu các bạn có nhu cầu học TOEIC hãy nhớ là tham khảo những tin tức sau: 

 

*

 

NẾU BẠN QUAN TÂM ĐẾN CÁC KHÓA HỌC TOEIC, CẦN SỰ TƯ VẤN CỦA CÔ, HÃY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TẠI ĐÂY NHÉ: