Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 10 Bài 31

     
Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 10 bài 31

*
Xem thêm: Ở Dạ Dày Có Các Hoạt Động Tiêu Hóa Nào ? Ở Dạ Dày Có Các Hoạt Động Tiêu Hóa Nào


*Xem thêm: Top 30 Câu Đố Trẻ Em 11 Tuổi Hay Nhất, Giúp Rèn Trí Thông Minh Hiệu Quả

Chương 1: xóm hội nguyên thủy bài xích 1: Sự lộ diện loài người và bầy người nguyên thủy bài xích 2: xóm hội nguyên thủy chủ đề 1: lịch sử vẻ vang và sử học tập bài 1: hiện tại thực lịch sử và thừa nhận thức lịch sử hào hùng bài xích 2: Tri thức lịch sử vẻ vang và cuộc sống chủ đề 2: vai trò của Sử học bài 3: Sử học tập với các lĩnh vực khoa học tập bài 4: Sử học với một vài lĩnh vực, ngành nghề tân tiến chủ thể 3: một số nền văn minh trái đất thời kì cổ kính - trung đại bài xích 5: định nghĩa văn minh. Một trong những nền thanh nhã phương Đông thời gian cổ - trung đại bài bác 6: một vài nền thanh lịch phương Tây giai đoạn cổ - trung đại chủ đề 4: những cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới bài xích 7: các cuộc giải pháp mạng công nghiệp thời kì cận đại bài bác 8: các cuộc bí quyết mạng công nghiệp thời kì văn minh chủ thể 5: lộng lẫy Đông phái mạnh Á bài bác 9: cơ sở hình thành lộng lẫy Đông nam giới Á thời kì cổ - trung đại bài 10: Hành trình cách tân và phát triển và thành quả của thanh tao Đông nam Á thời kì cổ - trung đại chủ thể 6: một trong những nền tân tiến trên non sông Việt nam (Trước năm 1858) bài 11: một vài nền thanh tao cổ đại trên non sông Việt phái mạnh bài xích 12: đương đại Đại Việt chủ thể 7: xã hội các dân tộc vn bài 13: Đời sinh sống vật chất và ý thức của xã hội các dân tộc vn bài bác 14: Khối đại đoàn kết dân tộc bản địa trong lịch sử dân tộc Việt nam Chương 1: lịch sử dân tộc và sử học, mục đích của sử học bài bác 1: hiện tại thực lịch sử hào hùng và dấn thức lịch sử dân tộc bài bác 2: Tri thức lịch sử hào hùng và cuộc sống bài xích 3: Sử học tập với các nghành nghề khoa học khác bài 4: Sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề tân tiến Chương 2: một vài nền văn minh nhân loại thời kì cổ - trung đại bài xích 5: Khái quát lịch sử dân tộc văn minh trái đất cổ - trung đại bài xích 6: tân tiến Ai Cập thượng cổ bài 7: Văn minh trung hoa cổ - trung đại bài xích 8: lộng lẫy Ấn Độ cổ - trung đại bài xích 9: lộng lẫy Hy Lạp - La Mã thượng cổ bài bác 10: thanh nhã Tây Âu thời Phục hưng Chương 3: các cuộc bí quyết mạng công nghiệp trong lịch sử dân tộc thế giới bài xích 11: các cuộc phương pháp mạng công nghiệp thời kì cận kim bài bác 12: những cuộc phương pháp mạng công nghiệp thời kì văn minh Chương 5: đương đại Đông phái nam Á Cổ - Trung đại bài bác 13: đại lý hình thành đương đại Đông nam giới Á thời cổ - trung đại bài 14: Hành trình cải cách và phát triển và thành tựu thanh tao Đông phái nam Á thời cổ - trung đại Chương 5: một số trong những nền sang trọng trên quốc gia Việt phái nam (trước 1858) bài 15: văn minh Văn Lang - Âu Lạc bài bác 16: sang trọng Chăm-pa bài 17: thanh lịch Phù nam bài bác 18: cao nhã Đại Việt Chương 6: xã hội các dân tộc nước ta bài 19: những dân tộc trên nước nhà Việt phái nam bài bác 20: Khối đại liên kết dân tộc nước ta Đề thi lịch sử vẻ vang 10 - KNTT Đề thi lịch sử hào hùng 10 học tập kì 1 tất cả đáp án Đề thi lịch sử hào hùng 10 học kì 1 tất cả đáp án Chương 2: làng mạc hội cổ kính bài xích 3: Các tổ quốc cổ đại phương đông bài bác 4: Các quốc gia cổ đại châu mỹ - Hi Lạp và Rô - Ma Chương 3: trung quốc thời phong loài kiến bài 5: trung hoa thời phong loài kiến Chương 4: Ấn Độ thời phong con kiến bài bác 6: Các đất nước Ấn Độ và văn hóa truyền thống lâu đời Ấn Độ bài xích 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa phong phú của Ấn Độ Chương 5: Đông phái mạnh Á thời phong con kiến bài 8: Sự sinh ra và phát triển các quốc gia chính sinh hoạt Đông phái nam Á bài bác 9: vương quốc Cam-pu-chia và quốc gia Lào Chương 6: Tây Âu thời trung đại bài bác 10: Thời kì hình thành và phát triển của cơ chế phong kiến Tây Âu (từ vậy kỉ V đến thế kỉ XIV) bài xích 11: Tây Âu giai đoạn trung đại bài xích 12: Ôn tập: lịch sử thế giới fan nguyên thủy, cổ xưa và trung đại Chương 1: vn từ thời nguyên thủy đến nuốm kỉ X bài 13: vn thời kì nguyên thủy bài bác 14: Các non sông cổ đại trên đất nước Việt nam giới bài 15: Thời Bắc ở trong và những cuộc chiến đấu giành hòa bình dân tộc (từ cố kỉ II TCN mang lại đầu nuốm kỉ X) bài 16: Thời Bắc thuộc và những cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ cố gắng kỉ II TCN mang đến đầu cố kỉ X) Chương 2: vn từ nỗ lực kỉ X đến ráng kỉ XV bài 17: quy trình hình thành cùng phát triển trong phòng nước phong kiến (từ núm kỉ X đến cố gắng kỉ XV) bài xích 18: Công cuộc sản xuất và phân phát triển kinh tế trong những thế kỉ X-XV bài 19: rất nhiều cuộc binh cách chống nước ngoài xâm ở các thế kỉ X-XV bài xích 20: kiến thiết và cải cách và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV Chương 3: việt nam từ rứa kỉ XVI đến vắt kỉ XVIII bài xích 21: Những biến đổi của công ty nước phong kiến trong số thế kỉ XVI-XVIII bài bác 22: Tình hình tài chính ở các thế kỉ XVI-XVIII bài 23: phong trào Tây Sơn với sự nghiệp thống nhất khu đất nước, đảm bảo tổ quốc cuối ráng kỉ XVIII bài 24: tình trạng văn hóa ở những thế kỉ XVI-XVIII Chương 4: nước ta ở nửa đầu ráng kỉ XIX bài 25: tình hình chính trị, ghê tế, văn hóa truyền thống dưới triều Nguyễn (nửa đầu nỗ lực kỉ XIX) bài bác 26: tình trạng xã hội sinh sống nửa đầu cầm cố kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân Chương 5: Sơ kết lịch sử dân tộc Việt phái nam từ xuất phát đến giữa núm kỉ XIX bài xích 27: quá trình dựng nước và giữ nước bài 28: truyền thống lịch sử yêu nước của dân tộc vn thời phong loài kiến Chương 1: những cuộc biện pháp mạng bốn sản (Từ giữa nuốm kỉ XVI mang đến cuối nuốm kỉ XVIII) bài 29: cách mạng Hà Lan và biện pháp mạng bốn sản Anh bài 30: chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ bài xích 31: phương pháp mạng bốn sản Pháp cuối núm kỉ XVIII Chương 2: các nước Âu - Mĩ (Từ giữa cố gắng kỉ XVI mang lại cuối nạm kỉ XVIII) bài 32: biện pháp mạng công nghiệp sinh sống châu Âu bài xích 33: xong xuôi cách mạng bốn sản ở châu Âu cùng Mĩ giữa cố gắng kỉ XIX bài 34: các nước tư phiên bản chuyển sang quá trình đế quốc công ty nghĩa Chương 3: trào lưu công nhân (Từ đầu cố kỉ XIX mang lại đầu thế kỉ XX) bài xích 36: Sự có mặt và trở nên tân tiến của trào lưu công nhân bài xích 37: Mác cùng Ăng-ghen. Sự thành lập và hoạt động của công ty nghĩa xóm hội công nghệ bài bác 38: Quốc tế thứ nhất và công làng Pa-ri 1871 bài 39: quốc tế thứ nhị bài xích 40: Lê-nin và trào lưu công nhân Nga đầu chũm kỉ XX Trắc nghiệm tổng hợp lịch sử dân tộc 10 Đề thi lịch sử 10 Đề thi lịch sử 10 học kì 1 bao gồm đáp án Đề thi lịch sử 10 học tập kì 2 gồm đáp án Đề thi lịch sử vẻ vang 10 - Cánh diều Đề thi lịch sử dân tộc 10 học tập kì 1 bao gồm đáp án Đề thi lịch sử 10 - Chân trời sáng chế Đề thi lịch sử hào hùng 10 học tập kì 1 tất cả đáp án