Cấu tạo hóa học là gì

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề hóa học lớp 11Chuyên đề: Sự năng lượng điện liChuyên đề: Nitơ - PhotphoChuyên đề: Cacbon - SilicChuyên đề: Đại cương hóa học hữu cơChuyên đề: Hidrocacbon noChuyên đề: Hidrocacbon không noChuyên đề: Hidrocacbon thơmChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenolChuyên đề: Andehit - xeton - axit cacboxylic
Thuyết cấu tạo hóa học
Trang trước
Trang sau

Chuyên đề: Đại cưng cửng hóa học hữu cơ

Thuyết cấu trúc hóa học

I. Thuyết kết cấu hóa học:

1. Nội dung: tất cả 3 luận điểm:


a. Luận điểm 1: trong phân tử hợp hóa học hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo một trang bị tự tuyệt nhất định. đồ vật tự đó gọi là kết cấu hóa học. Sự thay đổi thứ tự liên kết đó tức là biến đổi cấu tạo thành hóa học sẽ khởi tạo ra một chất khác.

Bạn đang xem: Cấu tạo hóa học là gì

b. Luận điểm 2: trong phân tử hợp hóa học hữu cơ, cacbon tất cả hóa trị 4. Nguyên tử cacbon không những hoàn toàn có thể liên kết cùng với nguyên tử của thành phần khác mà còn rất có thể liên kết cùng với nhau sản xuất thành mạch cacbon (vòng, không vòng, nhánh, ko nhánh)

c. Vấn đề 3: Tính chất của các chất dựa vào vào yếu tố phân tử (bản chất, số lượng các nguyên tử) và kết cấu hóa học (thứ tự liên kết những nguyên tử).

2. Ý nghĩa: Thuyết CTHH giúp giải thích hiện tượng đồng đẳng, đồng phân.

II. Đồng đẳng, đồng phân

1. Đồng đẳng

Khái niệm: Những hòa hợp chất tất cả thành phần phân tử hơn hèn nhau một hay các nhóm CH2, nhưng lại có đặc thù hóa học giống như nhau là hồ hết chất đồng đẳng, chúng họp thành dãy đồng đẳng

III. Đồng phân

Khái niệm: phần đông hợp chất khác biệt nhưng tất cả cùng CTPT được gọi là các chất đồng phân của nhau.


* có không ít loại đồng phân :

- Đồng phân kết cấu (gồm đồng phân về thực chất nhóm chức, địa điểm nhóm chức, mạch cacbon )

- Đồng phân lập thể (khác nhau về địa điểm không gian)

VII. Links hóa học:

- link thường gặp gỡ trong hợp chất hữu cơ là link CHT, gồm liên kết δ và liên kết Л.

- Sự tổ hợp của liên kết δ cùng Л tạo thành link dôi hoặc bố (liên kết bội).

Xem thêm: Học Tự Nhiên Hay Xã Hội - Khối Tự Nhiên Gồm Những Môn Nào

1. Link đơn: (δ)

- do 1 cặp electron chế tác thành, được màn trình diễn bằng 1 gạch men nối thân 2 nguyên tử.

- links δ bền.

2. Liên kết đôi: (1δ và 1Л)

- vì chưng 2 cặp electron tạo thành thành, được biểu diễn bằng 2 gạch men nối giữa 2 nguyên tử.

- bao gồm 1δ bền và 1Л nhát bền.


3. Links ba: (1δ cùng 2Л)

- vày 3 cặp electron sản xuất thành, được biểu diễn bằng 3 gạch ốp nối giữa 2 nguyên tử.

Xem thêm: Keo 502 Dính Vào Tay Phải Làm Sao, Cách Tẩy Keo 502 Dính Tay Chỉ Trong 3 Giây

- bao gồm 1δ bền cùng 2Л hèn bền.

* các liên kết đôi và ba gọi là links bội.

Tham khảo các bài chăm đề 4 Hóa 11 khác:


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, bibun.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học xuất sắc 11 giành cho teen 2k4 trên khoahoc.bibun.vn