CHO 46 8 GAM HỖN HỢP CUO VÀ FE3O4

     
CHo 46,8 gam hỗn hợp CuO với Fe3O4 ( tỉ lệ thành phần mol 1:1) tan không còn trong hỗn hợp H2SO4 loãng, vừa đủ, thu được dung dịch A. Mang lại m gam Mg vào A, sau khoản thời gian phản ứng kết thúc thu được dung dịch B và chất rắn X. Thêm dung dịch KOH dư vào B được kết tủa D. Nung D trong bầu không khí đến cân nặng không đổi, thu được 45,0 gam chất rắn E. Quý hiếm gần nhất của m là:


Bạn đang xem: Cho 46 8 gam hỗn hợp cuo và fe3o4

Đáp án C

46,8 gam (left{eginarraylCuO : 0,15 mol \Fe_3O_4 :0,15 molendarray ight.) (xrightarrowH_2SO_4 ) A (left{eginarraylCu^2+ :0,15 mol\ Fe^3+: 0, 3 mol \ Fe^2+ 0,15 mol \SO_4^2-: 0,75 molendarray ight.) (xrightarrow<>Mg) D (xrightarrowKOH) 45 gam hóa học rắn E Thấy mE Fe2O3 +mCuO = 0,225. 160 + 0,15.80 → Fe3+, phản bội ứng hết với Mg TH1 :Mg phản nghịch ứng hết với Fe3+ với phản ứng với 1 phần với x mol Cu2+ ( x 2O3 :0,225 mol, CuO :0,15 - x , MgO : 0,15+ x → 0,225. 160 + 80. ( 0,15-x) + 40. ( 0,15 +x ) = 45 → x =0,225 mol (loại) TH2: Mg bội phản ứng hết với Fe3+ cùng Cu2+, bội nghịch ứng với một phần với x mol Fe2+ ( x hóa học rắn E đựng Fe2O3 ( 0,225- 0,5x) , MgO : 0,15 + 0,15 + x =0,3+ x → 160. ( 0,225-0,5x) + 40. ( 0,3 +x) = 45 → x = 0,075 ( thoả mãn) → m = 24. ( 0,3 + 0,075) = 9 gam. Đáp án C.


Xem thêm: My Little Pony Bé Nhỏ Tình Bạn Diệu Kỳ, Xem Pony Bé Nhỏ Tình Bạn Diệu Kỳ

*Xem thêm: Làm Cách Đổi Tên Trang Facebook 2018, Cách Đổi Tên Fanpage Facebook

*
nguyễn như m k gọi ban nói lm gắn thêm vô hệ r => như v thôi .....
*
*
*
*
*
*
kimsa88
cf68