Cho hình chóp s

     

Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm đáy là hình thang vuông $ABCD$ vuông trên $A$ cùng $D$, $AB = 2a,$ $AD = CD = a$. ở bên cạnh $SA = a$ với vuông góc với khía cạnh phẳng $left( ABCD ight).$ gọi $varphi $ là góc giữa hai mặt phẳng $left( SBC ight)$ cùng $left( ABCD ight)$ . Mệnh đề nào sau đây đúng?


Sử dụng phương thức xác định góc thân hai phương diện phẳng cùng áp dụng những hệ thức lượng vào tam giác vuông


Gọi $M$ là trung điểm $AB$ $, Rightarrow ADCM$ là hình vuông.

Bạn đang xem: Cho hình chóp s

Vì$,CM = AD = a = dfracAB2$. Suy ra tam giác $ACB$ tất cả trung tuyến bởi nửa cạnh đáy đề nghị vuông tại $C$.

Ta tất cả $left{ eginarraylBC ot SA\BC ot ACendarray ight. Rightarrow BC ot left( SAC ight) Rightarrow BC ot SC.$

Do đó :

$left{ eginarraylleft( SBC ight) cap left( ABCD ight) = BC\left( SBC ight) supset SC ot BC\left( ABCD ight) supset AC ot BCendarray ight. Rightarrow widehat left( left( SBC ight);left( ABCD ight) ight) = widehat left( SC;AC ight) = widehat SCA.$

Tam giác $SAC$ vuông tại $A$$ Rightarrow an varphi = dfracSAAC = dfracSAsqrt AD^2 + CD^2 = dfracaasqrt 2 = dfracsqrt 2 2.$


*

Đáp án nên chọn là: a


...

Bài tập gồm liên quan


Góc thân hai khía cạnh phẳng Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho hình chóp $S.ABC$ tất cả đáy (ABC).là tam giác vuông tại $B,$ $BC = a$. Lân cận $SA = a$ vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa hai khía cạnh phẳng $left( SBC ight)$ với $left( ABC ight)$ bằng $45^0$. Độ lâu năm $AC$ bằng


Cho hình chóp $S.ABC$ bao gồm đáy $ABC$ là tam giác phần lớn cạnh $a$. ở bên cạnh $SA = asqrt 3 $ cùng vuông góc với mặt dưới $left( ABC ight)$. Gọi $varphi $ là góc thân hai mặt phẳng $left( SBC ight)$ cùng $left( ABC ight)$. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?


Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm đáy $ABCD$ là hình vuông vắn tâm $O$, cạnh $a$. Đường thẳng $SO$ vuông góc với khía cạnh phẳng lòng $left( ABCD ight)$ cùng $SO = dfracasqrt 3 2$. Tính góc giữa hai mặt phẳng $left( SBC ight)$ và $left( ABCD ight)$.


Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh $a$, những cạnh $SA = SB = a,$ $SD = asqrt 2 $. Góc thân hai khía cạnh phẳng $left( SBD ight)$ và $left( ABCD ight)$ bởi $90^0.$ Độ nhiều năm đoạn thẳng $BD$


Cho hình chóp $S.ABC$ tất cả đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $A$, $widehat ABC = 60^0$, tam giác $SBC$ là tam giác đều có bằng cạnh $2a$ và phía bên trong mặt phẳng vuông với đáy. Hotline $varphi $ là góc giữa hai khía cạnh phẳng $left( SAC ight)$ với $left( ABC ight)$. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?


Cho hình lăng trụ tứ giác phần nhiều $ABCD.A"B"C"D"$ gồm đáy cạnh bởi $a,$ góc giữa hai phương diện phẳng $left( ABCD ight)$ với $left( ABC" ight)$ gồm số đo bằng $60^0.$ Độ dài sát bên của hình lăng trụ bằng


Cho hình chóp mọi $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bởi $a$. điện thoại tư vấn $M$ là trung điểm $SC$. Tính góc $varphi $ thân hai khía cạnh phẳng $left( MBD ight)$ với $left( ABCD ight)$.


Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi trung khu $I$, cạnh $a$, góc $widehat BAD = 60^0$, $SA = SB = SD = dfracasqrt 3 2$. Gọi (varphi ) là góc thân hai khía cạnh phẳng $left( SBD ight)$ cùng $left( ABCD ight).$ Mệnh đề nào sau đây đúng?


Trong không khí cho tam giác phần đông $SAB$ và hình vuông $ABCD$ cạnh $a$ ở trên nhị mặt phẳng vuông góc. Hotline $H,$ $K$ lần lượt là trung điểm của $AB$, $CD$. Call $varphi $ là góc giữa hai khía cạnh phẳng $left( SAB ight)$ cùng $left( SCD ight)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


Cho hình chóp phần đa $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bởi $a$. Call $varphi $ là góc thân hai phương diện phẳng $left( SBD ight)$ và $left( SCD ight)$. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?


Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $B,$ bên cạnh $SA$ vuông góc với đáy. Hotline $E,,,,F$ lần lượt là trung điểm của cạnh $AB$ và $AC.$ Góc thân hai phương diện phẳng $left( SEF ight)$ với $left( SBC ight)$ là


Cho hình chóp đa số $S.ABC$ tất cả cạnh đáy bằng $a,$ góc thân mặt mặt và dưới đáy bằng $60^0.$ Tính độ dài mặt đường cao $SH$ của khối chóp.

Xem thêm: Top 10 Bức Thư Gửi Thầy Cô Nhân Ngày 20-11, Viết Thư Thăm Hỏi Thầy Cô Giáo Cũ Nhân Ngày Nhà


Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm đáy là hình thang vuông $ABCD$ vuông tại $A$ và $D$, $AB = 2a,$ $AD = CD = a$. Sát bên $SA = a$ và vuông góc với khía cạnh phẳng $left( ABCD ight).$ gọi $varphi $ là góc giữa hai mặt phẳng $left( SBC ight)$ cùng $left( ABCD ight)$ . Mệnh đề nào sau đây đúng?


Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A"B"C"$, lòng $ABC$ là tam giác số đông $a$. điện thoại tư vấn $I$ là trung điểm của $BC$. Góc thân hai khía cạnh phẳng $left( C"AI ight)$ cùng $left( ABC ight)$ bằng $60^0$. Độ lâu năm $AA"$ bằng


Cho hình chóp $S.ABC$ bao gồm đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $A$, $AB = AC = a$. Hình chiếu vuông góc $H$ của $S$ trên mặt dưới $left( ABC ight)$ trùng với trọng điểm đường tròn nước ngoài tiếp tam giác $ABC$ và $SH = dfracasqrt 6 2$. Call $varphi $ là góc giữa hai đường thẳng $SB$ và $AC$. Mệnh đề nào sau đây đúng?


Trong mặt phẳng $left( p. ight)$ đến nửa con đường tròn đường kính $AB = 2R$ và điểm $C$ nằm trong nửa con đường tròn đó làm thế nào để cho $AC = R$. Trên đường thẳng vuông góc cùng với $left( p. ight)$ tại $A$ đem điểm $S$ sao để cho góc thân hai khía cạnh phẳng $left( SAB ight)$ cùng $left( SBC ight)$ bằng $60^0$. Gọi $H,,,K$ thứu tự là hình chiếu của $A$ lên $SB,,,SC$. Độ nhiều năm cạnh $SA$ tính theo $R$ là


Trong phương diện phẳng $left( phường ight)$ cho tam giác đa số $ABC$ cạnh $a$. Trên các đường thẳng vuông góc với mặt phẳng $left( phường ight)$ tại $B$ với $C$ rước điểm $D,,,E$ cùng phía đối với $left( phường ight)$ thế nào cho $BD = dfracasqrt 3 2$ với $CE = asqrt 3 $. Tính góc giữa hai khía cạnh phẳng $left( ADE ight)$ cùng $left( ABC ight)$.


Cho nhị tam giác $ACD$ và $BCD$ nằm trên nhị mặt phẳng vuông góc cùng với nhau cùng $AC = AD = BC = BD = a,,,,CD = 2x.$ với cái giá trị làm sao của $x$ thì hai mặt phẳng $left( ABC ight)$ và $left( ABD ight)$ vuông góc.


Cho hình chóp $S.ABC$ bao gồm đáy $ABC$ là tam giác vuông cân tại $C$. điện thoại tư vấn $H$ là trung điểm $AB$. Biết rằng $SH$ vuông góc với mặt phẳng $left( ABC ight)$ với $AB = SH = a.$ Tính cosin của góc $alpha $ tọa vì hai khía cạnh phẳng $left( SAB ight)$ với $left( SAC ight)$.


Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a.$ cạnh bên $SA = x$ với vuông góc với khía cạnh phẳng $left( ABCD ight).$ khẳng định $x$ để hai mặt phẳng $left( SBC ight)$ cùng $left( SCD ight)$ tạo với nhau một góc $60^0.$


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy (left( ABCD ight)) cùng (SD = asqrt 5 ). Call M là trung điểm SB.

Xem thêm: Trứng Lòng Đào Luộc Bao Nhiêu Phút, Luộc Trứng Lòng Đào Bao Lâu


Cho hình hộp chữ nhật (ABCD.A"B"C"D") bao gồm đáy (ABC mD) là hình vuông cạnh (asqrt 2 ), kề bên (AA" = a) (minh họa như hình vẽ). Góc thân hai phương diện phẳng (left( A"B mD ight)) cùng (left( C"BD ight)) bởi bao nhiêu độ?

*


Cho hình chóp (S.ABC) bao gồm đáy (ABC) là tam giác vuông cân, (AB = BC = 2a). Tam giác (SAC) cân tại (S) và nằm trong mặt phẳng vuông góc cùng với (left( ABC ight)), (SA = sqrt 3 a). Góc thân hai khía cạnh phẳng (left( SAB ight)) cùng (left( SAC ight)) bằng:


Cho hình lăng trụ tứ giác mọi (ABCD.A"B"C"D")có cạnh đáy bởi (a), ở bên cạnh bằng (asqrt 3 ). Tính cosin của góc giữa hai phương diện phẳng (left( ABCD ight)) với (left( ABC" ight))?

*


Cho hình chóp S . ABCD tất cả đáy là hình chữ nhật, biết (AB = 2a,AD). (a,SA = 3a) và SA vuông góc với khía cạnh phẳng đáy. Gọi (M) là trung điểm cạnh (CD) điểm (E in SA) sao để cho (SE = a,mathop m cosin olimits ) của góc giữa hai khía cạnh phẳng ((SAC)) cùng (left( BME ight)) bằng


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.