CHO HƠI NƯỚC ĐI QUA THAN NÓNG ĐỎ THU ĐƯỢC HỖN HỢP KHÍ A GỒM CO2 CO H2

     

Cho tương đối nước trải qua than nóng đỏ, sau phản ứng nhận được V lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí X gồm CO, CO2 và H2. Dẫn tổng thể hỗn đúng theo X qua dung dịch Ca(OH)2 nhận được 2 gam kết tủa và cân nặng dung dịch sau làm phản ứng bớt 0,68 gam so với trọng lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu; khí sót lại thoát ra tất cả CO và H2 tất cả tỉ khối tương đối so với H2 là 3,6. Giá trị của V là
Bạn đang xem: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp khí a gồm co2 co h2

*

*

Nhóm 2K5 ôn thi nhận xét năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi bên trên

*
cùng
*


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Apple Pencil Có Dụng Được Cho Iphone, Apple Pencil Và Những Điều Cần Biết

Cho những chất: O2 (1), CO2 (2), H2 (3), Fe2O3 (4), SiO2 (5), HCl (6), CaO (7), H2SO4 sệt (8), HNO3 (9), H2O (10), KCl (11). Cacbon phản nghịch ứng trực tiếp được với từng nào chất?


Cho luồng khí C dư qua láo hợp những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nóng ở ánh sáng cao. Sau phản ứng, các thành phần hỗn hợp chất rắn còn lại là


Thể tích khí NO2 bay ra ngơi nghỉ đktc khi mang lại 0,12 gam cacbon tính năng hết cùng với HNO3 đặc nguội (coi bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn) là


Đốt một mẩu than chì chứa tạp chất lưu huỳnh vào oxi. Cho hỗn hợp khí thoát ra tác dụng với lượng dư dung dịch brom, thấy dung dịch brom nhạt màu. đến khí thoát thoát ra khỏi dung dịch brom trải qua nước vôi vào dư thấy có vẩn đục. Hỗn hợp khí thoát ra là:
Xem thêm: Nữ Sinh 1986 Thuộc Mệnh Gì, Tuổi Bình Dần 1986 Hợp Màu Gì Năm 2022

Đốt một mẩu than chì chứa tạp chất lưu huỳnh vào oxi. Cho các thành phần hỗn hợp khí thoát ra tính năng với lượng dư dung dịch brom, thấy có 0,32 gam brom đang tham gia phản bội ứng. đến khí thoát thoát ra khỏi dung dịch brom công dụng với lượng dư nước vôi trong, nhận được 10 gam kết tủa. Phần trăm trọng lượng của cacbon vào than chì là:


Cho 3,60 gam cacbon tác dụng với 8,10 gam nhôm. Trọng lượng nhôm cacbua tạo nên thành nếu công suất của phản ứng 70% là