Cho hỗn hợp x gồm ancol metylic etylen glicol và glixerol

     

Cho các thành phần hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol ѵà glixerol.Cho m gam X trên tính năng với na dư thu được về tối đa 2,24 lít khí H2( sinh sống dktc).Đốt cháy hoà

Hỏi:

Cho các thành phần hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol ѵà glixerol.Cho m gam X trên tính năng với na dư thu được buổi tối đa 2,24 lít khí H2( sinh hoạt dktc).Đốt cháy hoà

Cho hỗn hợp X có ancol metylic, etylen glicol ѵà glixerol.Cho m gam X trên chức năng với na dư thu được về tối đa 2,24 lít khí H2( ở dktc).Đốt cháy hoàn toàn 2m gam X thu được V lít khí CO2(dktc).Giá trị c̠ủa̠ V Ɩà?

Đáp:

mytam:

$n_H_2=dfrac2,2422,4=0,1(mol)$

$ o n_OH=2n_H_2=0,2(mol)$

$X$ gồm các chất: $CH_4O$, $C_2H_6O_2$, $C_3H_8O_3$

$ o X$ gồm các chất gồm số $C=$ số $OH$

$ o n_C=n_OH=0,2(mol)$

Trong $2m$ gam $X$ gồm $n_C=0,2.2=0,4(mol)=n_CO_2$

$ o V=0,4.22,4=8,96l$

mytam:

$n_H_2=dfrac2,2422,4=0,1(mol)$

$ o n_OH=2n_H_2=0,2(mol)$

$X$ gồm các chất: $CH_4O$, $C_2H_6O_2$, $C_3H_8O_3$

$ o X$ gồm những chất tất cả số $C=$ số $OH$

$ o n_C=n_OH=0,2(mol)$

Trong $2m$ gam $X$ bao gồm $n_C=0,2.2=0,4(mol)=n_CO_2$

$ o V=0,4.22,4=8,96l$

mytam:

$n_H_2=dfrac2,2422,4=0,1(mol)$

$ o n_OH=2n_H_2=0,2(mol)$

$X$ gồm những chất: $CH_4O$, $C_2H_6O_2$, $C_3H_8O_3$

$ o X$ gồm các chất gồm số $C=$ số $OH$

$ o n_C=n_OH=0,2(mol)$

Trong $2m$ gam $X$ tất cả $n_C=0,2.2=0,4(mol)=n_CO_2$

$ o V=0,4.22,4=8,96l$

Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol ѵà glixerol.Cho m gam X trên tính năng với na dư thu được về tối đa 2,24 lít khí H2( sống dktc).Đốt cháy hoà

Vừa rồi, pẹt.vn sẽ gửi tới chúng ta chi tiết về chủ đề Cho các thành phần hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol với glixerol. Cho m gam X trên công dụng với mãng cầu dư thu được về tối đa 2,24 lít khí H2( sống dktc). Đốt cháy hoà nam 2022 ❤️️, mong muốn với tin tức hữu ích mà nội dung bài viết "Cho các thành phần hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol cùng glixerol. Mang lại m gam X trên chức năng với na dư thu được về tối đa 2,24 lít khí H2( nghỉ ngơi dktc). Đốt cháy hoà nam 2022" đưa về sẽ giúp chúng ta trẻ thân thiện hơn về Cho hỗn hợp X có ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Mang lại m gam X trên công dụng với mãng cầu dư thu được về tối đa 2,24 lít khí H2( làm việc dktc). Đốt cháy hoà phái mạnh 2022 < ❤️️❤️️ > hiện nay. Hãy cùng pẹt.vn cải tiến và phát triển thêm nhiều nội dung bài viết hay về Cho tất cả hổn hợp X tất cả ancol metylic, etylen glicol với glixerol. đến m gam X trên chức năng với na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( ở dktc). Đốt cháy hoà phái mạnh 2022 các bạn nhé.

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm ancol metylic etylen glicol và glixerol


*

Ta thấy số mol H2 thu được luôn bằng 1/2 số mol CO2 = 0,15 mol

→ V = 3,36 lít

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Cho các thành phần hỗn hợp X có ancol metylic, etylen glicol ѵà glixerol.Cho m gam X trên tác dụng với na dư thu được buổi tối đa 2,24 lít khí H2( nghỉ ngơi dktc).Đốt cháy hoà

Hỏi:

Cho tất cả hổn hợp X có ancol metylic, etylen glicol ѵà glixerol.Cho m gam X trên tính năng với mãng cầu dư thu được buổi tối đa 2,24 lít khí H2( sống dktc).Đốt cháy hoà

Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm ancol metylic, etylen glicol ѵà glixerol.Cho m gam X trên chức năng với mãng cầu dư thu được về tối đa 2,24 lít khí H2( nghỉ ngơi dktc).Đốt cháy hoàn toàn 2m gam X chiếm được V lít khí CO2(dktc).Giá trị c̠ủa̠ V Ɩà?

Đáp:

mytam:

$n_H_2=dfrac2,2422,4=0,1(mol)$

$ o n_OH=2n_H_2=0,2(mol)$

$X$ gồm các chất: $CH_4O$, $C_2H_6O_2$, $C_3H_8O_3$

$ o X$ gồm những chất tất cả số $C=$ số $OH$

$ o n_C=n_OH=0,2(mol)$

Trong $2m$ gam $X$ tất cả $n_C=0,2.2=0,4(mol)=n_CO_2$

$ o V=0,4.22,4=8,96l$

mytam:

$n_H_2=dfrac2,2422,4=0,1(mol)$

$ o n_OH=2n_H_2=0,2(mol)$

$X$ gồm những chất: $CH_4O$, $C_2H_6O_2$, $C_3H_8O_3$

$ o X$ gồm các chất có số $C=$ số $OH$

$ o n_C=n_OH=0,2(mol)$

Trong $2m$ gam $X$ có $n_C=0,2.2=0,4(mol)=n_CO_2$

$ o V=0,4.22,4=8,96l$

mytam:

$n_H_2=dfrac2,2422,4=0,1(mol)$

$ o n_OH=2n_H_2=0,2(mol)$

$X$ gồm các chất: $CH_4O$, $C_2H_6O_2$, $C_3H_8O_3$

$ o X$ gồm những chất tất cả số $C=$ số $OH$

$ o n_C=n_OH=0,2(mol)$

Trong $2m$ gam $X$ có $n_C=0,2.2=0,4(mol)=n_CO_2$

$ o V=0,4.22,4=8,96l$

Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm ancol metylic, etylen glicol ѵà glixerol.Cho m gam X trên tác dụng với mãng cầu dư thu được về tối đa 2,24 lít khí H2( làm việc dktc).Đốt cháy hoà


Vừa rồi, đổi.vn vẫn gửi tới các bạn chi máu về chủ thể Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Mang lại m gam X trên công dụng với mãng cầu dư thu được buổi tối đa 2,24 lít khí H2( làm việc dktc). Đốt cháy hoà nam 2022 ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết "Cho tất cả hổn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Mang đến m gam X trên tính năng với na dư thu được buổi tối đa 2,24 lít khí H2( sinh sống dktc). Đốt cháy hoà nam giới 2022" đem về sẽ giúp các bạn trẻ niềm nở hơn về Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả ancol metylic, etylen glicol với glixerol. đến m gam X trên chức năng với mãng cầu dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( sinh hoạt dktc). Đốt cháy hoà phái mạnh 2022 < ❤️️❤️️ > hiện tại nay. Hãy cùng đổi.vn cải tiến và phát triển thêm nhiều nội dung bài viết hay về Cho hỗn hợp X tất cả ancol metylic, etylen glicol với glixerol. Cho m gam X trên chức năng với na dư thu được buổi tối đa 2,24 lít khí H2( sinh sống dktc). Đốt cháy hoà nam 2022 chúng ta nhé.

Xem thêm: Unit 2 School Talks Speaking E10, Unit 2 Lớp 10: Speaking


Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả ancol metylic, etylen glicol với glixerol. Mang đến m gam X trên tính năng với na dư thu được về tối đa 2,24 lít khí H2( sinh sống dktc). Đốt cháy hoàn toàn 2m gam X chiếm được V lít khí CO2(dktc). Quý giá của V là?


Đáp án: $V=8,96l$

$n_H_2=dfrac2,2422,4=0,1 mol$

$2OH + 2Na o 2ONa+ H_2$

$Rightarrow n_-OH=0,1.2=0,2 mol= n_O(X)$

Trong 2m gồm $0,2.2=0,4 mol$ O.

Xem thêm: Máy Phun Thuốc Trừ Sâu Honda Gx35 Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất

$CH_4O+O_2 o CO_2+2H_2O$

$C_2H_6O_2+O_2 o 2CO_2+3H_2O$

$C_3H_8O_3+O_2 o 3CO_2+4H_2O$

Gọi x, y, z là mol metanol, etilen glicol, glixerol.

Bảo toàn O trong X: $x+2y+3z=0,4$

Bảo toàn C: $n_CO_2=x+2y+3z$

$Rightarrow n_CO_2=0,4 mol$

$V_CO_2=0,4.22,4=8,96l$


Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cho tất cả hổn hợp x có ancol metylic, etylen glicol với glixerol đến m gam x bên trên cho tính năng với na dư