Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ

     

Cho mạch năng lượng điện xoay chiều như hình vẽ. Điện áp chuyển phiên chiều thân hai đầu đoạn mạch tất cả dạng (u = 160sqrt 2 mcos(100pi t) m V). Điều chỉnh L cho đến lúc điện áp UAM đạt cực lớn thì UMB=120 V. Điện áp hiệu dụng bên trên cuộn cảm cực lớn có giá trị bằng:
Bạn đang xem: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ


L biến đổi thiên để UL max, khi đó:

(eginarraylU_Lmax ^2 = U^2 + U_RC^2 = U^2 + U_MB^2 = 160^2 + 120^2\ o U_L = 200(V)endarray)


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng băn khoăn tìm hiểu tham gia thi chưa biết hỏi ai?

Bạn đề xuất lộ trình ôn thi bài bản từ những người dân am hiểu về kì thi cùng đề thi?

Bạn nên thầy cô đồng hành suốt quy trình ôn luyện?

Đấy là nguyên nhân Vừng ơi - bibun.vn đơn vị chức năng chuyên về ôn luyện thi nhận xét năng lực sẽ giúp bạn:

Lộ trình chuyên nghiệp 5V: từ bỏ cơ bản -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ bí mật lượng kiến thức bởi hệ thống ngân sản phẩm 15.000 câu hỏi độc quyềnKết thích hợp học cửa hàng live, giáo viên chủ nhiệm cung ứng trong suốt thừa trình

Miễn phí hỗ trợ tư vấn - TẠI ĐÂY


...

Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập mạch luân phiên chiều RLC - có L chuyển đổi Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi review năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên với

*


Đăng ký tứ vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Mạch điện nối liền gồm $R$, cuộn dây thuần cảm tất cả độ từ bỏ cảm $L$ biến đổi và tụ năng lượng điện $C$. Điện áp nhị đầu ổn định là $U$, tần số $f$. Khi $U_L$cực đại, cảm chống $Z_L$có quý hiếm là:


Mạch điện thông suốt gồm R, cuộn dây thuần cảm có độ từ cảm L thay đổi được với tụ điện bao gồm điện dung C. Điện áp nhì đầu là U ổn định, tần số f. Thay đổi L nhằm UL cực đại, giá bán trị cực đại của UL là:


Mạch điện thông suốt gồm R, cuộn dây thuần cảm có độ trường đoản cú cảm L đổi khác được và tụ điện có điện dung C. Điện áp nhì đầu là U ổn định định, tần số f. Biến hóa L nhằm ULmax. Chọn hệ thức đúng?


Cho mạch năng lượng điện RLC nối tiếp. Trong số ấy (R = 100sqrt 3 Omega ) , (C = dfrac10^ - 4pi F) cùng cuộn dây thuần cảm gồm độ tự cảm L biến hóa được. Điện áp thân hai đầu đoạn mạch là (u = 200cos(100pi t) m V.) Độ từ cảm của cuộn dây để điện áp hiệu dụng bên trên cuộn cảm L cực lớn là:


Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc tiếp nối có điện áp nhì đầu đoạn mạch là (u = 120sqrt 2 mcos(100pi t) m V). Biết (R = 20sqrt 3 Omega ) , (Z_C = 60Omega ) cùng độ tự cảm L biến hóa (cuộn dây thuần cảm). Xác minh L nhằm UL cực đại và giá chỉ trị cực đại của UL bởi bao nhiêu?


Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện áp xoay chiều thân hai đầu đoạn mạch tất cả dạng (u = 160sqrt 2 mcos(100pi t) m V). Điều chỉnh L cho đến lúc điện áp UAM đạt cực to thì UMB=120 V. Điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại có quý giá bằng:Trong mạch điện xoay chiều bao gồm R, L, C mắc nối tiếp. đến (C, m R,omega ) ko đổi. đổi khác L đến khi L=L0 thì năng lượng điện áp UCmax. Lúc đó:
Xem thêm: Nói Về Một Bộ Phim Bằng Tiếng Anh Ngắn, Cách Để Miêu Tả Một Bộ Phim Bằng Tiếng Anh

Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho (C, m R,omega ) ko đổi. Biến hóa L cho đến lúc L=L0 thì công suất Pmax. Lúc đó, Pmax kia được xác định bởi biểu thức:


Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. đến (C, m R,omega )không đổi. Thay đổi L đến khi L=L0 thì điện áp URmax. Khi đó, URmax kia được khẳng định bởi biểu thức:


Trong mạch năng lượng điện xoay chiều tất cả R, L, C mắc nối tiếp. Mang đến (C, m R,omega ) ko đổi. Thay đổi L cho đến lúc L=L0 thì điện áp UCmax. Lúc đó, UCmax đó được khẳng định bởi biểu thức:


Trong mạch điện xoay chiều tất cả R, L, C mắc nối tiếp. Mang đến (C, m R,omega ) không đổi. Thay đổi L cho đến khi L=L0 thì vào mạch xẩy ra cộng hưởng. Phát biểu nào sau đấy là sai?


Đoạn mạch chuyển phiên chiều RLC. Cuộn thuần cảm có độ tự cảm chuyển đổi được, điện trở thuần (R m = 100Omega ).Hiệu điện nạm hai đầu mạch (u = 200cos(100pi t)V). Khi biến đổi độ từ cảm của cuộn dây thì cường độ hiệu dung có mức giá trị cực to là:


Cho mạch điện có $R, L, C$ mắc nối tiếp. đến (R = 60Omega , ext C = 125(mu F)), $L$ biến hóa được. Đặt vào hai đầu mạch điện một năng lượng điện áp xoay chiều (u = 120cos(100t + dfracpi 2)V). Lúc $L=L_0$thì điện áp hiệu dụng thân hai đầu năng lượng điện trở đạt giá trị cực đại. Khi đó, biểu thức năng lượng điện áp thân hai phiên bản tụ là:


Đặt điện áp (u = Usqrt 2 mcos(omega mt)V) vào nhị đầu đoạn mạch thông liền gồm (R = 100Omega ), tụ năng lượng điện C với cuộn cảm có độ từ cảm L chuyển đổi được. Lúc (L = L_1 = dfrac1pi H) thì cường độ loại điện qua mạch cực đại. Khi (L = 2L_1)thì điện áp sống đầu cuộn cảm thuần đạt rất đại. Tần số góc (omega ) bằng?


Mạch điện nối tiếp gồm R, cuộn dây thuần cảm bao gồm độ từ cảm L thay đổi và tụ điện C. Điện áp nhì đầu ổn định là U, tần số f. Lúc UL cực đại, cảm kháng ZL có giá trị là:


Mạch điện nối tiếp gồm R, cuộn dây thuần cảm gồm độ trường đoản cú cảm L thay đổi được với tụ điện có điện dung C. Điện áp hai đầu là U ổn định định, tần số f. đổi khác L để URL rất đại, giá chỉ trị cực lớn của URLmax là:


Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC tất cả L biến đổi được. Lúc L=L1 với L=L2 thì năng lượng điện áp hai đầu cuộn cảm không ráng đổi. Khi L=L0 thì UL đạt rất đại. Hệ thức nào tiếp sau đây thể hiện mối quan hệ giữa L1 , L2 với L0?


Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC bao gồm L đổi khác được. Khi L=L1 với L=L2 thì hiệu suất tỏa nhiệt độ trong mạch không thay đổi. Tìm kiếm hệ thức đúng trong những hệ thức sau?


Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho (R = 20Omega , m C = 125 m (mu F)), L biến đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp luân chuyển chiều (u = 40cos(100t + pi /2) m V). Tăng L nhằm cảm phòng tăng từ (20Omega )đến (60Omega ), thì công suất tiêu thụ trên mạch:


Đặt năng lượng điện áp (u = 180sqrt 2 mcosomega mt (V)) (với ω ko đổi) vào nhị đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM thông liền đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R, đoạn mạch MB tất cả cuộn cảm thuần bao gồm độ từ cảm L biến hóa được với tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng ở nhị đầu đoạn mạch AM với độ khủng góc lệch pha của cường độ dòng điện so với năng lượng điện áp u khi L = L1 là U với φ1, còn khi L = L2 thì khớp ứng là (sqrt 8 U) với φ2. Biết (varphi _1 + varphi _2 = 90^0). Hệ số năng suất của mạch khi L = L1 là


Cho đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần tất cả độ từ bỏ cảm L cùng tụ điện bao gồm điện dung C mắc nối tiếp; trong số ấy R với C không đổi, còn L đổi khác được. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp luân chuyển chiều (u = Usqrt 2 mcos(omega mt + varphi _u)) (với (U,omega ) không đổi). Điều chỉnh L tới cực hiếm L1 thì hiệu điện thay hiệu dụng nhì đầu cuộn cảm đạt giá bán trị cực đại và bằng ULmax. Hotline UCmax là quý giá hiệu điện rứa hiệu dụng cực đại ở nhì đầu tụ điện. Cho thấy (U_Lmax = sqrt 5 U_Rm max) . Hệ thức làm sao sau đấy là đúng?


Một mạch điện gồm điện trở thuần $R$, tụ điện $C$ với cuộn cảm thuần $L$ mắc nối tiếp, trong các số đó độ trường đoản cú cảm $L$ tất cả thể biến hóa được. Đặt vào mạch điện một năng lượng điện áp luân chuyển chiều thì điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử lần lượt là $U_R= 40V$, $U_C= 60V$, $U_L=90V$. Không thay đổi điện áp, biến đổi độ từ bỏ cảm $L$ nhằm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là $60V$ thì năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu năng lượng điện trở gần nhất với cái giá trị như thế nào sau đây?


Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc thông suốt gồm biến đổi trở R, tụ điện bao gồm điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Ứng với mỗi giá trị của R, khi L = L1 thì trong khúc mạch có cộng hưởng, khi L = L2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt quý giá cực đại. Hình mặt là đồ thị trình diễn sự phụ thuộc của ∆L = L2 – L1 theo R. Quý hiếm của C là


*

Cho đoạn mạch RLC bao gồm L biến hóa được. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch hiệu điện cố gắng xoay chiều bao gồm tần số f. Khi (L = L_1 = dfrac2pi ,,H) hoặc (L = L_2 = dfrac3pi ,,H) thì hiệu điện cụ trên cuộn dây thuần cảm này là như nhau. ý muốn (U_Lmax ) thì L phải bằng bao nhiêu?


Cho đoạn mạch ko phân nhánh RLC có (R = 30sqrt 3 ,,Omega ;C = dfrac5.10^ - 43pi ,,F), cuộn dây thuần cảm gồm độ tự cảm L biến hóa được. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là (u = 100sqrt 6 cos left( 100pi t + dfracpi 3 ight),,left( V ight)). Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng thân hai đầu đoạn mạch RL cực đại, cực hiếm đó bằng
Xem thêm: Top 12 Mẫu Đơn Xin Việc Chuẩn Doc, Mẫu Đơn Xin Việc Hay Chuẩn Nhất

Đặt điện áp xoay chiều (u = 60sqrt 2 cos 100pi t,,left( V ight)) (t tính bởi s) vào nhì đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm năng lượng điện trở 30 Ω, tụ điện có điện dung (dfrac10^ - 34pi ,,F) cùng cuộn cảm thuần tất cả độ từ bỏ cảm L chuyển đổi được. Điều chỉnh L để độ mạnh hiệu dụng của mẫu điện trong khúc mạch đạt rất đại. Lúc đó, năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là


Đặt điện áp luân chuyển chiều bao gồm tần số góc là (omega = 200rad/s) vào hai đầu đoạn mạch cất R, L nối tiếp, trong số ấy L biến đổi được. Lúc (L = L_1 = dfrac14H) và (L = L_2 = 1H) thì độ lệch sóng giữa năng lượng điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và mẫu điện trong mạch là (varphi _1) với (varphi _2). Biết (varphi _1 + varphi _2 = dfracpi 2). Quý giá của R là