Danh Từ, Động Từ, Tính Từ Là Gì?

     

Cách nhận thấy danh từ, đụng từ, tính từ, trạng từ trong tiếng Anhlà một kiến thức căn bản nhưng không còn đơn giản.bibun.vnnhận thấy có chúng ta học anh văn đã nhiều năm vẫn chạm mặt trở ngại bên dưới phân biệt những loại từ.Việc nắm vững kiến thức căn bản chính là tiền đề giúp các bạn cũng có thể học tốt tiếng Anh. Hãy cùng chúng tôi tổng hợp các cách phân biệt mẫu từ cùng cách sử dụng chúng ra làm sao nhé.

Bạn đang xem: Danh từ, động từ, tính từ là gì?


1. Cách nhận thấy danh từ, hễ từ, tính từ, trạng từ giờ Anh

1.1. Tính trường đoản cú trong tiếng Anh (ADJECTIVE)

Tính từ giờ Anh thường hoàn thành bằng gần như đuôi sau: -ant, -ent, -ly, -ed. -ing, -ful, -less, -ate, -ive, -ish, -ous, …

1.1. địa chỉ của tính từAdj + N(Trước danh từ): beautiful girl, lovely house…Tobe + adj(Sau TOBE): I am fat, You are friendly, She is intelligent, …Linking verbs + adj(Sau động từ chỉ cảm xúc). Ví dụ: feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…(She feels tired)
*
*
*
*
*
Bài tập về từ các loại trong tiếng Anh

6. We are a very close-knit family & very ….. Of one another.

a. Supporting

b. Supportive

c. Support

d. Supporter

7. You are old enough khổng lồ take _______ for what you have done.

a. Responsible

b. Responsibility

c. Responsibly

d. Irresponsible

8. He has been very interested in doing research on _______ since he was at high school.

a. Biology

b. Biological

c. Biologist

d. Biologically

9. Although they are twins, they have almost the same appearance but they are seldom in __.

a. Agree

b. Agreeable

c. Agreement

d. Agreeably

10. The more _______ and positive you look, the better you will feel.

a. Confide

b. Confident

c. Confidently

d. Confidence

11. My parents will have celebrated 30 years of _______ by next week.

a. Marry

b. Married

c. Marriageable

d. Marriage

12. London is home to people of many _______ cultures.

a. Diverse

b. Diversity

c. Diversify

d. Diversification

13. Some people are concerned with physical ______ when choosing a wife or husband.

a. Attractive

b. Attraction

c.attractiveness

d.attractively

14. Mrs. Pike was so angry that she made a _______ gesture at the driver.

a. Rude

b. Rudeness

c. Rudely

d. Rudest

15. She sent me a _______ letter thanking me for my invitation.

a. Polite

b. Politely

c. Politeness

d. Impoliteness

16. He is unhappy because of his ————–.

a. Deaf

b. Deafen

c. Deafness

d. Deafened

17. His country has ————– climate.

a. Continent

b. Continental

c. Continence

d. Continentally

18. She has a ————– for pink.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 4 Học Kỳ 2 Môn Toán Lớp 4 Năm 2020, Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Môn Toán Lớp 4 Năm 2021

a. Prefer

b. Preferential

c. Preferentially

d. Preference

19. Computers are ————– used in schools and universities.

a. Widely

b. Wide

c. Widen

d. Width

20. I sometimes vày not feel ————– when I am at a party.

a. Comfort

b. Comfortable

c. Comforted

d. Comfortably

21. English is the language of ————–.

a. Communicative

b. Communication

c. Communicate

d. Communicatively

22. I have to vày this job because I have no ————–.

a. Choose

b. Choice

c. Choosing

d. Chosen

23. English is used by pilots khổng lồ ask for landing ————– in Cairo.

a. Instruct

b. Instructors

c. Instructions

d. Instructive

24. He did some odd jobs at home ————–.

a. Disappointment

b. Disappoint

c. Disappointed

d. Disappointedly

25. Don’t be afraid. This snake is ————–.

a. Harm

b. Harmful

c. Harmless

d. Unharmed

26. During his ————–, his family lived in the United State.

a. Child

b. Childhood

c. Childish

d. Childlike

27. Jack London wrote several ————– novels on an adventure.

a. Interest

b. Interestedly

c. Interesting

d. Interested

28. He failed the final exam because he didn’t make any ————– for it.

a. Prepare

b. Preparation

c. Preparing

d. Prepared

29. The custom was said to be a matter of ————–.

a. Convenient

b. Convenience

c. Conveniently

d. Convene

30. She is ————– in her book.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Kỉ Niệm Ngày Cưới, Những Câu Nói Hay Về Kỷ Niệm

a. Absorbed

b. Absorbent

c. Absorptive

d. Absorb

Đáp án

1 – b2 – a3 – b4 – b5 – a6 – b7 – b8 – a9 – c10 – b
11 – d12 – c13 – b14 – a15 – a16 – c17 – b18 – d19 – a20 – b
21 – b22 – b23 – c24 – d25 – c26 – b27 – c28 – b29 – b30 – a

Cách phân biệt danh từ, đụng từ, tính từ, trạng từ bỏ là 1 phần kiến thức ngữ pháp cơ bản trong giờ đồng hồ Anh. Và trong số bài thi IELTS như IELTS Writing task 1, IELTS Writing task 2 việc áp dụng đúng những kiến thức ngữ pháp cơ phiên bản là điều tối thiểu. Do vậy hạy ôn luyện thường xuyên nhé

Như vậy bibun.vn vừa chia sẻ đến các bạn kiến thức khôn cùng cơ bản về Cách nhận biết danh từ, động từ, tính từ, trạng từ trong giờ đồng hồ Anh. Hi vọng các các bạn sẽ có thêm được gần như kiến thức bổ ích cho phiên bản thân.