Để Đánh Số Trang Sách Từ 1 Đến 1000

     

Chia số trang thành các nhóm để thuận tiện tính được số chữ số buộc phải dùng trong những nhóm, từ đó tính được toàn bô chữ số đề nghị dùng.

Bạn đang xem: để đánh số trang sách từ 1 đến 1000


Ta chia các số trang của cuốn sách thành 4 nhóm:

+ Nhóm những số có $1$ chữ số (từ trang $1$ đến trang $9$): số chữ số bắt buộc dùng là $9$.

+ Nhóm những số gồm hai chữ số (từ trang $10$ mang đến trang $99$): số trang sách là: (left( 99 - 10 ight):1 + 1 = 90), số chữ số phải dùng là: (90.2 = 180) .

+ Nhóm những số tất cả $3$ chữ số (từ trang $100$ đến trang $999$): số trang sách là: (left( 999 - 100 ight):1 + 1 = 900), số chữ số cần dùng để đánh số trang team này là: (900.3 = 2700).

Xem thêm: Hãy Viết Bài Văn Biểu Cảm Về Cây Tre Việt Nam Lớp 7, 4 Bài Văn Mẫu Biểu Cảm Về Cây Tre Việt Nam

+Nhóm các số gồm $4$ chữ số (từ trang $1000$ mang lại trang $1031$): số trang sách là: (left( 1031 - 1000 ight):1 + 1 = 32) ; số chữ số bắt buộc dùng là (32.4 = 128) .

Vậy tổng cộng chữ số cần dùng để làm đánh số trang cuốn sách kia là: (9 + 180 + 2700 + 128 = 3017)


Đáp án cần chọn là: c


...

Bài tập gồm liên quan


Bài tập ôn tập chương 1 Luyện Ngay
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Tập hợp những số tự nhiên khác 0 và bé dại hơn 5 là:


Số la mã XVII có mức giá trị là:


Cách tính đúng của phép tính (7^4.7^3) là:


Với (x e 0) ta có (x^8:x^2) bằng:


Chọn câu đúng.

Xem thêm: Những Lời Chúc Cuối Tuần, Hình Ảnh, Stt, Thơ Chúc Cuối Tuần Vui Vẻ


Tập thích hợp (A = left 3,6,9,12,...,150 ight\) gồm số phần tử là:


Cho tập đúng theo (A = left{ {x in N|5Một ngôi trường học có tầm khoảng từ 100 mang đến 150 học viên khối 6. Khi xếp thành 10 hàng, 12 hàng, 15 hàng mọi vừa đủ. Vậy hỏi số học sinh khối 6 của trường sẽ là bao nhiêu?


So sánh: (202^303) và (303^202)


Một buổi liên hoan ban tổ chức đã mua tất cả 840 dòng bánh, 2352 loại kẹo với 560 quả quýt chia phần nhiều ra những đĩa, từng đĩa tất cả cả bánh, kẹo và quýt. Tính số đĩa những nhất nhưng ban tổ chức triển khai phải chuẩn bị?


Số tự nhiên và thoải mái $x$ được cho bởi:(5^x + 5^x + 2 = 650). Quý giá của $x$ là


Giá trị của (A = 28.231 + 69.28 + 72.231 + 69.72) sớm nhất với số nào bên dưới đây?


Tìm $x$ biết $left( 2x-130 ight):4 + 213 = 5^2 + 193$


Cho (x_1) là số vừa lòng (x^3 - 2^3 = 2^5 - left( 3^16:3^14 + 2^8:2^6 ight)) cùng (x_2) là số vừa lòng (2448:left< 158 - 7.left( x - 6 ight)^3 ight> = 24). Tính (x_1.x_2.)


Tìm một số trong những có nhì chữ số hiểu được khi viết thêm chữ số $0$ vào thân hai chữ số của số đó thì được số bắt đầu gấp $7$ lần số đã cho.


Biết 4 số từ nhiên thường xuyên mà tổng bằng 2010. Số nhỏ nhất trong 4 số kia là


Cần từng nào chữ số để khắc số trang (bắt đầu trường đoản cú trang $1$) của một cuốn sách gồm $1031$ trang?