Đề kiểm tra 15 phút toán 8 chương 1

     

Mời quý thầy giáo viên cùng các bạn học sinh lớp 8 cùng tìm hiểu thêm tài liệu bộ đề soát sổ 15 phút Đại số lớp 8 Chương I được bibun.vn đăng cài sau đây.

Đây là đề kiểm tra nhằm mục tiêu kiểm tra kiến thức Chương I môn Đại số lớp 8 của các bạn học sinh. Hy vọng với tài liệu này các bạn có thêm những tài liệu tham khảo, củng cố kiến thức để đạt được hiệu quả cao trong bài kiểm tra sắp tới tới.

Đề chất vấn 15 phút Đại số lớp 8 Chương I - Đề 1

Đề bài

Bài 1 (6 điểm): Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a) (a + b)2 – m2 + a + b – m

b) x3 + 6x2 + 12x – 8

c) x2 – 7xy + 10y2

d) x4 + 2x3 - 4x – 4

Bài 2 (4 điểm): tìm x, biết:

a) (3x – 5)2 – (x +1 )2 = 0

b) (5x – 4)2 – 49x2 = 0

Đáp án và giải đáp giải

Bài 1
Bạn đang xem: đề kiểm tra 15 phút toán 8 chương 1

a) (a + b)2 – m2 + a + b – m = (a + b + m)(a + b – m) + (a + b – m)

= (a + b – m)(a + b + m + 1)

b) x3 + 6x2 + 12x – 8 = (x – 2)3

Cách khác: x3 + 6x2 + 12x – 8 = (x3 – 8) - 6x2 + 12x

= (x – 2)(x2 + 2x + 2) + 6x(x – 2) = (x – 2)( x2 + 2x + 2 – 6x) = (x – 2)3

c) x2 – 7xy + 10y2 = x2 – 2xy – 5xy + 10y2 = x(x – 2y) – 5y(x – 2y)

= (x – 2y)(x – 5y)

d) x4 + 2x3 - 4x – 4 = (x4 – 4) + (2x3 – 4x) = (x2 – 2)(x2 + 2) + 2x(x2 – 2)

= (x2 – 2)(x2 + 2 + 2x) = (x - √2)( x + √2)( x2 + 2 + 2x)

Bài 2

a) (3x – 5)2 – (x +1 )2 = (3x – 5 – x – 1)(3x – 5 + x + 1)

= (2x – 6)(4x – 4) = 8(x – 1)(x – 3)

Vậy (x – 1)(x – 3) = 0 ⇒ x - 1 = 0 hoặc x - 3 = 0

⇒ x = 1 hoặc x = 3

b)(5x – 4)2 – 49x2 = (5x – 4)2 – (7x)2 = (5x – 4 – 7x)(5x – 4 + 7x)

= (12x – 4)(-2x – 4) = -8(3x – 1)(x + 2)

Vậy (3x – 1)(x + 2) = 0 ⇒ 3x - 1 = 0 hoặc x + 2 = 0

⇒ x = 1/3 hoặc x = -2

Đề bình chọn 15 phút Đại số lớp 8 Chương I - Đề 2

Đề bài

Bài 1 (6 điểm): Phân tích đa thức sau thành nhân tử:


a) x3 + 2x2y + xy2 – 4x

b) 8a3 + 4a2b - 2ab2 – b3

c) a3 – b3 + 2b – 2a

d) (8a3 – 27b3) – 2a(4a2 – 9b2)

Bài 2 (4 điểm): kiếm tìm x, biết: x2 + 4x + 3 = 0

Đáp án và lí giải giải

Bài 1

a) x3 + 2x2y + xy2 – 4x = x(x2 + 2xy + y2– 4) = x<(x+y)2-4>

= x(x + y + 2)(x + y – 2)

b) 8a3 + 4a2b - 2ab2 – b3 = (8a3 – b3 ) + (4a2b - 2ab2 )

= (2a – b)(4a2 + 2ab + b2) + 2ab(2a – b)

= (2a – b)( 4a2 + 2ab + b2 + 2ab) = (2a – b)(2a + b)2

c) a3 – b3 + 2b – 2a = (a – b)(a2 + ab + b2) – 2(a – b)

=(a – b)( a2 + ab + b2 – 2)

d) (8a3 – 27b3) – 2a(4a2 – 9b2)

= (2a – 3b)(4a2 + 6ab + 9b2) – 2a(2a – 3b)(2a + 3b)

= (2a – 3b)(4a2 + 6ab + 9b2 – 4a2 – 6ab) = 9b2(2a – 3b)

Bài 2

x2 + 4x + 3 = x3 + 3x + x + 3 = x(x + 3) + (x + 3)= (x + 3)(x + 1)

Vậy (x + 3)(x + 1) ⇒ x + 3 = 0 hoặc x + 1= 0

⇒ x = -3 hoặc x = -1

...........


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
bibun.vn
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 90 Lượt xem: 859 Dung lượng: 97,5 KB
Liên kết sở hữu về


Xem thêm: Phân Tích Nhân Vật Quang Trung Trong Tác Phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Link bibun.vn chính thức:

cỗ đề soát sổ 15 phút Đại số lớp 8 Chương I tải về Xem

Các phiên phiên bản khác cùng liên quan:


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần


Xem thêm: Sinh Tố Xoài Cho Bé: Cách Làm Sinh Tố Xoài Cho Bé Ăn Dặm, 5 Cách Làm Sinh Tố Xoài Cho Bé Ăn Dặm Thơm Ngon

Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA