Đề thi lại môn toán lớp 10

     

TRƯỜNG thpt BÙI THỊ XUÂN NỘI DUNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2016-2017 TỔ TOÁN MÔN: TOÁN 10 ------(------ ------------(-(-(-----------Phần I.

Bạn sẽ xem: Đề thi lại môn toán lớp 10

LÝ THUYẾT:Học sinh buộc phải nắm vững các vấn đề sauI Đại số : 1.

Bạn sẽ xem: Đề thi lại môn toán lớp 10

Xét dấu nhị thức, tam thức bậc hai, giải phương trình với bất phương trình qui về bậc nhất, bậc hai.2. Lượng giác: Tính các giá trị lượng giác của một cung, góc mang đến trước.Tính giá trị của một biểu thức lượng giác. Mang lại trước một cực hiếm lượng giác của một cung, góc , tính các giá trị lượng giác còn

Thể các loại Giáo án bài giảng Đại số 10

Số trang 1

loại tệp doc

kích cỡ 1.79 M

thương hiệu tệp de thi lai toan 10 doc

TRƯỜNG thpt BÙI THỊ XUÂN NỘI DUNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2016-2017 TỔ TOÁN MÔN: TOÁN 10 ------(------ ------------(-(-(-----------Phần I. LÝ THUYẾT:Học sinh phải nắm vững các vấn đề sauI Đại số : 1. Xét dấu nhị thức, tam thức bậc hai, giải phương trình với bất phương trình qui về bậc nhất, bậc hai.2. Lượng giác: Tính những giá trị lượng giác của một cung, góc mang lại trước.Tính cực hiếm của một biểu thức lượng giác. Mang lại trước một quý giá lượng giác của một cung, góc , tính các giá trị lượng giác còn lại.đẳng thức.Rút gọn và chứng minh các đẳng thức lượng giác. II. Hình:1. Phương trình con đường thẳng: -Viết phương trình con đường thẳng (tham số, tổng quát). - Xét vị trí kha khá điểm và mặt đường thẳng, đường thẳng và mặt đường thẳng. -Tính góc giữa hai tuyến phố thẳng, khoảng cách từ điểm đến chọn lựa đường thẳng.2. Viết phương trình con đường tròn, xác định các nhân tố hình học của đường tròn viết phương trình tiếp tuyến của mặt đường tròn.3. Viết phương trình chủ yếu tắc của elíp, khẳng định các nhân tố của elíp.Phần II. Bài xích tập: A) TRĂC NGHIỆM I) PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHUONG TRÌNH Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình 3 – 2x A. (–∞;3).B. (3;+ ∞).C. (–∞;1).D.(1;+ ∞).Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình 2x + 1 > 3 (2 – x) là:A. (1;+ ∞).B. (–∞;–5).C. (5;+ ∞).D.(– ∞;5)..Câu 3. Tập xác minh của hàm số là:A. B. C. D. Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình 3x A. B. C. D. Câu 5. Tập nghiệm của phương trình là:A. (3;+ ∞).B. .Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình là:A. (1;2).B. (1;2>.C. D. Câu 8. Phương trình tất cả bao nhiêu nghiệm?A. 0.B. 1.C. 2.D.


Bạn đang xem: đề thi lại môn toán lớp 10


Xem thêm: 999+ Những Câu Nói Hay Về Gia Đình ❤️❤️❤️ Nên Đọc, Những Câu Nói Hay Và Ý Nghĩa Về Gia Đình


Xem thêm: Văn Nghị Luận Xã Hội Về Hiện Tượng Lười Đọc Sách, Please Wait


Nhiều hơn thế 2.Câu 9. Tập hợp các giá trị của m để bất phương trình thỏa mãn nhu cầu với đông đảo x là:A. (–2;0).B. –2;0.C. 0.D. .Câu 10. Tập hợp những giá trị của m để bất phương trình (m2 – m)x A. (0;1).B. 0.C. 0;1.D. 1.Câu 11. Phương trình x2 – 7mx – m – 6 = 0 có hai nghiệm trái vết khi và chỉ khi:A. M –6.C. M 6.Câu 12. Phương trình x2 – 2mx + m2 + 3m – 1 = 0 có nghiệm khi và chỉ còn khi:A. .B. .C. .D. .Câu13. Tập hợp những giá trị của m để bất phương trình (m2 + 3m) x A. (–3;0).B. –3;0.C. 0.D. (–∞;3).Câu 14. Phương trình (m2 + 1)x2 – x – 2m + 3 = 0 tất cả hai nghiệm trái dấu khi còn chỉ khi:A. B. C. D. Câu15. Phương trình x2 + 4mx + 4m2 – 2m – 5 = 0 gồm nghiệm khi và chỉ còn khi:A. .B. .C. . D. .Câu16. Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:A. .B. (–∞;1).C. (1;+ ∞).D. . Câu 17. Nhị thức nào

Website kiểm tra nghiệm. Thư viện tài liệu miễn chi phí mục đích hỗ trợ học tập nghiên cứu và phân tích , được thu thập từ những nguồn trên mạng internet ... Giả dụ tài liệu làm sao vi phạm phiên bản quyền, vi phi pháp luật sẽ được gỡ quăng quật theo yêu thương cầu, xin cảm ơn độc giả